I slutten av april hadde jeg gleden av å kunne være med på en ukes seminar om Holocaust i regi av Yad Vashem.

Yad Vashem, som nok sikkert er kjent for de fleste av dere, har en sentral plass i Israel. I tillegg til å være et museum og minnesmerke over Holocaust, er det også en ledende akademisk institusjon dedikert til forskning om denne makabre hendelsen i menneskehetens historie. På den innledende presentasjonen sa lederen for internasjonale seminar ved Yad Vashems skole for Holocaust studier, Ephraim Kaye, noe som summerte opplevelsen på en konkret måte gjennom et sitat fra Bibelen. I Forkynneren 1:18 står det: “For i mye visdom er det mye sorg, og den som øker sin kunnskap, øker sin sorg.” Seminaret ble som en følelsesmessig tur i en berg og dalbane, hvor tårene ofte presset på. Jeg tror jeg snakker for oss alle når jeg sier at vi ikke makter å ta inn over oss at seks millioner jøder ble systematisk plaget, torturert og til sist henrettet. Seks millioner går over vår fatteevne. Summen har lett for å bli en abstraksjon. Når man i stedet fokuserer på enkeltskjebnene bak dette astronomiske tallet relaterer vi på en helt annen måte.


Grupperfoto av stab og deltagere på Christian Leadership Seminar 2019 på Yad Vashem. (Foto:Yad Vashem)

Med på kurset var det nesten 30 deltagere fra ulike deler av verden. USA var best representert. Men det kom også folk fra Canada, Ghana, Nigeria, Panama, Filippinene, Hong Kong, Portugal, Sveits og Serbia. Fra Norge var det til sammen tre deltagere. Jeg tror alle opplevde fellesskapet og enheten i gruppen som utrolig sterkt, og vennskapsbånd ble knyttet. Den fantastiske staben på Yad Vashem var selvsagt også medvirkende til den gode opplevelsen. 


Malcolm Hedding og Shaya Ben-Yehuda tok initiativet til Christian Friends of Yad Vashem.

Kristne Venner av Yad Vashem ble etablert i 2006 i samarbeid med ICEJ. Etableringen var en milepæl i relasjonen mellom jøder og kristne. Mye av æren for dette samarbeidet ligger i vennskapet mellom Yad Vashems leder for internasjonale relasjoner, Shaya Ben-Yehuda og ICEJs tidligere leder Malcolm Hedding. Det kontroversielle forslaget ble godkjent av daværende statsminister Ehud Olmert, og har vist seg å være en suksess. Noe av formålet er å lære om Holocaust, den kristne antisemitismen, samt å være en brobygger mellom kristne og jøder. I dag ledes den kristne desken av Sari Granitza. 

 Fanny Ben-Ami som overlevde Holocaust, tenner en av faklene på Yad Vashem. (Foto: Esty Dziubov/TPS)

 På kvelden 1. mai startet Israel sin minnedag for Holocaust, på hebraisk kalt Jom HaShoah. På Yad Vashem, nærmere bestemt på minneplassen for opprøret i Warszawa ghettoen, skjer den offisielle åpningen. Her deltar president Rivlin og statsminister Netanyahu, Knesset-medlemmer, ambassadører og øvrige dignitærer. Det var en sterk opplevelse å være med på dette. Seks overlevende fra Holocaust tente de seks faklene til minne over de seks millioner jøder som fikk sine liv brutalt og alt for tidlig avsluttet i et av de mørkeste kapitlene i Europas historie. En av dem, Fanny Ben-Ami, hadde selv reddet en gruppe jødiske barn gjennom mye dramatikk til frihet i Sveits. Hennes historie har blir til filmen Fannys Flukt fra 2016. Det var rørende å høre alle disse historiene. Neste morgen klokken ti lød sirenen og hele Israel stopper opp i to minutter. For å minnes. For ikke å glemme. Navnet Yad Vashem er tatt fra Jesaja 56:5, “til dem vil Jeg nemlig gi et sted og et navn i Mitt hus og innenfor Mine murer, det skal være bedre enn det av sønner og døtre; Jeg vil gi dem et evigvarende navn, som ikke skal bli utslettet.”


President Reuven Rivlin taler på åpningen av Jom Hashoa (Foto: Esty Dziubov/TPS)Jeg hadde privilegiet å få være med på grunnsteinsnedleggelsen for den nye avdelingen på Yad Vashem.

Åpningsseremonien av Jom HaShoah kommer vi til å sende på Visjon Norge på den internasjonale Holocaust dagen. Under seminaret på Yad Vashem fikk vi også gleden av å være med på nedleggelsen av grunnsteinen til Shoah Heritage Campus og Shoah Heritage Collections Center. Man vil at mye av det som finnes i arkivene skal kunne komme publikum bedre til del.


Hamas og Islamic Jihad sendte 700 raketter mot Israel i løpet av to dager (Foto: Kopi Richter/TPS)

Den siste helgen av vårt besøk skjedde det en kraftig opptrapping av terroren fra Gaza da ca 700 raketter ble sendt fra Gaza inn over Israel. Fire israelere mistet livet. Men heldigvis roet situasjonen seg ned slik at Israel kunne innby hele verden til en strålende avvikling av Eurovision Song Contest. Alt var bra med unntak av Island og Madonnas nummer som vi godt kunne klart oss uten. BDS-bevegelsens oppfordring til boikott ble altså boikottet. Vi sier bare Kol HaKavod!

Besøk oss på israelkanalen.no Vi finns også på sosiale medier som Facebook, Instagram og Twitter. En viktig del av arbeidet med å være en advokat for Israel utspiller seg på sosiale medier. Det er fint om dere liker og følger oss der. Bare søk på Israelkanalen. Lik og del!

I begynnelsen av juni bærer det på nytt til Israel. Denne gangen for Jerusalem Prayer Breakfast. Dette er et relativt nytt prosjekt som skjer for tredje gang. Initiativet for dette kommer fra Knesset, hvor visjonen er å bringe relasjonen mellom Israel og de kristne til nye høyder. I etterkant blir det noen dager med planlegging for produksjonen av løvhyttefesten. 

Be fortsatt om Guds beskyttelse for Israel og det jødiske folket. De står også i en åndelig krise og er i behov av hjelp fra Gud. Tusen takk for at du står med oss, for Israel og det jødiske folket. Gud velsigne deg!

 

Se Israelkanalens programmer

Se nyeste program eller velg episode i listen under.

Contact us

mail@visjonnorge.com | Call (+47) 32 21 13 00

More

Receive our email newsletter

Follow us on social media