Purim er en stor gledesfest i Israel. I disse høytidsdagene minnes man dronning Esther som reddet jødene fra den onde Haman. Haman var besatt av et hat mot alle jødene og hadde innyndet seg i hoffet til kong Ahasverus.

Som fjerde nasjon i verden etter USA, Russland og Kina har Israel sendt ut et romskip til månen.