April 2020

Benny Gantz og statsminister Benjamin Netanyahu skriver under samarbeidsavtale. (Foto: GPO)

I det forrige nyhetsbrevet delte jeg litt om hvordan Israel ble rammet av korona viruset, og fortsatt er dette en vanskelig situasjon, der, som i resten av verden. En positiv ting er at Israel i en undersøkelse utført av Deep Knowledge Group og publisert i Forbes, regnes som det tryggeste landet å være i med tanke på Covid19-pandemien. Til sammenligning rankes Norge på 17. plass. Israel har alltid prioritert sikkerheten høyt, spesielt når det gjelder faren for terrorangrep. Men her ser vi altså at Israel, også her, prioriterer sikkerheten for sine innbyggere på en utmerket måte.

Israel rankes som det sikreste landet i verden når det gjelder covid-19.

Den politiske situasjonen i Israel har vært uavklart i over et år. Det har vært avholdt tre valg uten at en klar majoritet har kommet på plass. I forrige utgave av Nytt fra Israelkanalen gratulerte vi Netanyahu og Gantz for å ha kommet til enighet, etter splittelsen i Blå- Hvit. De to herrene klarte ikke å bli enige om detaljene innen fristen som President Rivlin hadde satt. Derfor sendte han oppdraget tilbake til Knesset. Likevel kunngjorde Netanyahu og Gantz den 20. april at de hadde undertegnet en avtale. I utgangspunktet er de veldig skeptiske til hverandre. Den politiske sammenslutningen Blå-Hvit ble etablert for å avsette Netanyahu. Derfor har det vært en formidabel jobb å få på plass de 41 punktene i koalisjonsavtalen mellom dem.

Benny Gantz og Benjamin Netanyahu har kommet til enighet om regjeringssamarbeid (Foto: GPO)

Nå arbeides det intenst for at denne avtalen skal passere alle juridiske hinder. Tanken er at den nye regjeringen formelt skal innsettes 1. mai. I følge avtalen skal altså Netanyahu sitte som statsminister de første 18 månedene. Deretter vil Gantz overta som statsminister. Både Gantz og Netanyahu kommer til å være vise statsminister i hverandres regjeringer, slik at de kan ta over hverandres roller dersom det skulle være nødvendig. Dette betyr at vi ser slutten på en lang era med Netanyahu som statsminister i Israel. Selvsagt har han mulighet til å komme tilbake igjen ved neste valgrunde om tre til fire år. Netanyahu er allerede den lengst sittende statsministeren i Israel.

Noen av statslederne utenfor Villa Devachan der San Remo konferansen fant sted 22-26. april 1920.

I disse dager er det 100 år siden San Remo konferansen ble holdt i Italia. Denne konferansen er ukjent for mange, men danner det folkerettslige grunnlaget som staten Israel ble dannet på. Balfour-erklæringen er ikke et folkerettslig dokument, men intensjonen i denne erklæringen ble til folkerett ved vedtaket i San Remo. De som deltok var de allierte: Storbritannia, Frankrike, Italia og Japan, med USA som observatør. Her ble det vedtatt å gi det jødiske folket suverenitet over det geografiske området Palestina som inkluderte dagens Jordan.

Det opprinnelige mandatområdet, anno 1920.

Vedtaket var basert på tre ting:
  1. Jødenes historiske tilknytning til hele Palestina.
  2. Artikkel 22 i Versaille-traktaten, som dreide seg om selvstyre for de folk som levde i områder som hadde vært under tyrkisk kontroll.
  3. Det jødiske folk var de eneste nasjonalt begunstiget i Palestina, etter prinsippet i Artikkel 22.

Dette er det legale folkerettslige grunnlaget for staten Israel, og derfor er datoen 25. april 1920, veldig viktig for jødene.

Dersom du ønsker å sette deg dypere inn i emnet, foreslår jeg boken Israels land etter Internasjonal lov av Bjørn Hildrum.

Vestmuren under den aronittiske velsignelsen – før og etter korona-viruset. (Foto: Western Wall Heritage Foundation)

Jeg ber om at du skal være beskyttet og ved god helse. Jeg ber også om at situasjonen vi opplever med dette korona-viruset snart skal normaliseres. Heldigvis er det mange ting som tyder på det. Selvsagt vil antallet smittede bli lavere på grunn av de tiltakene som har blitt gjort når det gjelder å holde sosial avstand til hverandre. Men nedstengningen av landet er veldig kostbart. Mange bedrifter sliter økonomisk på tross av at staten har bidratt med store summer. Bedrifter permitterer ansatte, og alle kan ikke ha hjemmekontor. Jeg var innom frisøren min i dag. Der var det fortsatt stengt, men jeg fikk pratet med en av de ansatte som var der for å rydde litt. De kommer til å åpne igjen på mandag. Jeg håper at også andre bedrifter snart kan komme i gang igjen.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har i stor grad benyttet video til sine regjeringsmøter. (Foto: GPO)

Norge kommer litt bedre ut av det enn Sverige, som ikke har stengt ned landet slik Norge, og store deler av verden har gjort. Statistisk kan det virke som at forskjellen mellom Norge og Sverige likevel ikke er signifikant. Dersom dette stemmer, ser det ut som at Sverige har valgt en bedre strategi enn vår egen regjering. Fasiten på dette vil vi få senere.

Guds ord og løfter står fast! Godt å tenke på i disse tider.

Det kommer mange profetier fram i denne situasjonen. I tillegg er det mange kristne ledere som ser det som skjer i lys av hva Bibelen sier om endetiden. Det finnes også en mengde falsk informasjon både fra våre hovedmedier og fra alternative kilder. Det kan være vanskelig å orientere seg i alt det som skjer. Da er det trygt å vite at vi alltid kan stole på Guds Ord. Bibelen taler om krig, hungersnød, jordskjelv og pest. Samtidig sier Jesus at «når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet. For deres forløsning stunder til.» (Luk 21:28)

Tusen takk for din forbønn og støtte. Be for oss at Herren åpner dører slik at vi kan utføre oppdraget bedre. Gud velsigne deg rikelig!

ISRAELKANALEN I SOSIALE MEDIER