Kristi himmelfartsdag: Løftet om Åndens kraft gjelder i dag.

Av pastor i Pinsebevegelsen, Terje Berg

Med tanke på tiden vi befinner oss i – mellom påske og pinse – er det naturlig at vi tar utgangspunkt i Apostlenes gjerningers 1. kapitel som omhandler disse dagene, og da i særdeleshet det vi kaller Kristi himmelfartsdag.

Hver eneste dag siden oppstandelsen hadde Jesus åpenbart seg for apostlene. På denne dagen trekker han de profetiske linjene for menigheten helt fram til sin gjenkomst. Han fokuserer på oppdraget og lover dem noe særskilt: «- dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter».

Hva mente Jesus med det? Var tiden kommet for Israels gjenreisning, slik apostlene tenkte? Absolutt ikke. Jesus svarte sporenstreks: «Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt». Hva betyr da løftet om å «bli døpt med Den hellige ånd»? Jesus forklarer det: «Men dere skal få kraft idet Den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende».

Dette løftesordet fra Jesus er aldri trukket tilbake, det gjelder selvfølgelig helt til menighetens siste dag, helt til han rykker menigheten opp til seg (1 Tess 4,17)! Jesus fokuserer og sier: «Dere skal få kraft!»

Jeg har min bakgrunn, som nyfrelst fra pinsebevegelsen og minnes ungdomstiden i Filadelfia, Sarpsborg på 1960-tallet. Dyktige og brennende forkynnere talte ofte om Jesus, om korset, om Golgata, om pinsens betydning og Den hellige ånds kraft og utrustning, først og fremst til å være vitner for Jesus, dernest utrustningen med det vell av nådegaver som kalles Åndens gaver og medfødte evner og gaver.

Og Gud møtte oss, den ene etter den andre. Vi ble «fylt av Den hellige ånd», slik disiplene ble på pinsedag (Apg 2,4), og vi ser senere i Paulus` brev at han oppfordrer og formaner han oss alle: «- bli fylt av Ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger og synger og spiller for Herren i deres hjerter» (Efes 5,18-19).

Jeg tror på det apostoliske kristenlivet og menighetslivet, at vi kan og bør oppleve akkurat det samme i dag som de troende gjorde i apostlenes dager.

Fra Guds side er alt gjort. Det er opp til oss – ønsker vi å leve opp til den standard Vårherre har gitt menigheten? Det er både en gave (Apg 2,38) og en vekst. Denne veksten pågår «inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskapen til ham, til manns modenhet og til aldersmålet for Kristi fylde» (Efes 4,11-15).

Derfor gjør jeg stadig dypdykk i Apostlenes gjerninger, dette fantastiske narrativet som i detaljer gjengir apostlenes liv og praksis. Teologien finner vi i brevlitteraturen, mens hvordan apostlene praktiserte troen og fungerte i sin åndelige virksomhet, blir skildret i nevnte bok.

Noen tror at det var annerledes den gang enn nå og stiller spørsmål som tilkjennegir tvil om dette. Men da er det betimelig å understreke at så lenge vi lever i Åndens husholdning, som er det samme som menighetens virketid, gjelder de samme åndelige lovene. Ingen av disse forandres innen samme åndelige husholdning. Derfor gjelder løftet om Åndens kraft like mye oss kristne i dag, som i apostlenes dager.

 

Terje Berg

Forskjellige bølger av fornyelse har Gud tidvis sendt innover kristenfolket, akkurat når det gjelder denne viktige sannheten. Tenk på den voldsomme tsunamien som ble kalt pinsevekkelsen! Hvor kom den fra? Fra dypet, ja – men selvfølgelig kom den fra himmelen! Men det oppstod en dyp lengsel i troendes hjerter, og denne sterke bølgen slo med kraft innover kristenfolket i Amerika og spredte seg videre til Europa, og redskapet til gjennombruddet på vårt kontinent, var en ydmyk og brennende metodistpastor, Thomas Ball Barratt! Og vår hovedstad – Oslo – ble Europa-porten for pinsevekkelsen! Måtte det skje igjen. Vel femti år senere kom en ny sterk bølge – først Jesusvekkelsen, som også oppsto i Amerika, dernest en sterk åndelig fornyelse som manifesterte seg blant «alt Guds folk». I Norge ble dette konkretisert gjennom den karismatiske vekkelsen, ved «Dypere-liv-konferanser» og etablering av Oase, som i år kan feire 40-årsjubileum.

For å bruke fotballspråket – Gud har spilt ballen over til oss! La den ikke ligge «død», men la oss igjen komme i gang, et «kickoff» (avspark)! La det føre til fornyelse av hele laget (menigheten), så alle kan blomstre i sine tjenester og nådegaver og kall – og dermed bære frukt for denne Herre Jesus.

Tiden rundt Kristi himmelfartsdag og fram til pinse fokuserer på dette og minner oss om Åndens kraft og Guds løfter. La oss ta løftesordet til oss og gå fornyet inn i det som Gud for 2000 år siden la til rette for oss. Kraften er tilgjengelig helt til han kommer igjen.

Guds velsignelse over dere alle!