Mai 2020

Benny Gantz, statsminister Benjamin Netanyahu og regjeringssekretær Tzahi Braverman på det første regjeringsmøtet i Knessets Chagall Hall (Foto: GPO)

På Norges nasjonaldag, den 17. mai  fikk Israel endelig en ny etterlengtet regjering. Benjamin Netanyahu ble innsatt som statsminister for femte gang. Blå-Hvits leder Benny Gantz ble innsatt som supplerende og framtidig statsminister. I rotasjonsavtalen mellom de to partilederne er det slik at Netanyahu skal være statsminister i de første 18 månedene. Deretter skal Benny Gantz ta over denne rollen.

Benny Gantz og Benjamin Netanyahu under regjeringsinnsettelsen i Knesset den 17. mai 2020. (Foto: Amos Ben-Gershom/GPO)

Israel har hatt  en 508 dagers lang regjeringskrise, og vært gjennom tre runder med valg. Den nye regjeringen blir sagt å være en krise-regjering på grunn av korona-pandemien. Dette var en del av forklaringen til Benny Gantz da han brøt bort fra det Blå-Hvite samarbeidet.  Blå-Hvit bestod av hans eget parti, Hosen L’Yisrael, Yesh Atid, samt Telem. Yesh Atid ledes av Yair Lapid, mens Telem har  Moshe Ya’alon som partileder. Yesh Atid og Telem brøt altså med Gantz og forlot Blå-Hvit. På grunn av dette bruddet, endret sammensetningen seg i Knesset. Det medførte at lederen for opposisjonen ble Yair Lapid. Man fryktet tidligere at den arabiske felleslisten ville få denne rollen, men med splittelsen av Blå-Hvit endret altså dette seg. Det å være leder for opposisjonen har en viktig sikkerhetspolitisk rolle, da de får være med på regjeringens orienteringsmøter når det gjelder den nasjonale sikkerheten.

Medlemmer av Israels 35. regjering under deres første møte som ble holdt i Knessets Chagall Hall (Foto: GPO)

Etter det siste valget den 2. mars stod man fortsatt uten noen klar vinner. Samtidig stod blokkene langt fra hverandre. Det er derfor en politisk bragd at Netanyahu klarte å få Gantz med på å danne en felles regjering. Til støtte for regjeringen har de 73 av de 120 medlemmene av Knesset. Regjeringen består av hele 35 ministre og har fått kritikk for sin størrelse, men Netanyahu forsvarer med at en fjerde valgrunde ville kostet landet 2 milliarder shekel, mens kostnadene for regjeringen bare er 75 millioner shekel per år.

Statsminister Benjamin Netanyahu og Forsvarsminister Benny Gantz hilser på hverandre. (Foto: Alex Kolomoisky/GPO)

Den viktigste saken regjeringen må ta tak i er korona-krisen. Deretter gjenstår å få gjennomslag for et statsbudsjett og få økonomien på fote igjen. Den tredje saken vil være å bekjempe truslene fra Iran. Den fjerde saken er å konfrontere beskyldningene om krigsforbrytelser fra Den internasjonale straffedomstolen i Haag. På femteplass kommer de diplomatiske utfordringene ved å annektere deler av Judea og Samaria.

Professor Alan Dershowitz: Rettsaken mot Netanyahu utgjør en stor fare for demokratiet og rettsstaten. (Foto: ILTV)

På samme måte som det finnes sterke krefter som vil ha bort USAs president Donald Trump, finnes det tilsvarende krefter som vil ha Benjamin Netanyahu bort som statsminister i Israel. Netanyahu måtte, som første sittende statsminister, møte i retten den 24. mai. Netanyahu kom med en kunngjøring der han refererte til den kjente Harvard-professoren Alan Dershowitz. Dershowitz har sagt  at rettssaken mot Netanyahu utgjør en stor fare mot demokratiet og rettsstaten. Etter å ha hørt Dershowitz utdype dette hos vår partner ILTV må jeg si meg enig. Vi trenger derfor å be for Israel og spesielt for Netanyahu at sannheten og rettferdigheten må seire i denne spesielle saken. 

Programinnspilling for Israelkanalen med Dag Øyvind Juliussen i ICEJs nye hovedkvarter i Åsgårdstrand.

Da vår produksjonsreise til Israel i mars ble kansellert, har vi måtte se an situasjonen når det gjelder programproduksjon. Heldigvis har regjeringen begynt å lette noe på de ekstreme restriksjonene som de innførte. For noen uker siden kunne jeg derfor besøke lederen for ICEJs norske avdeling, Dag Øyvind Juliussen, på deres nye hovedkvarter i idylliske Åsgårdstrand. Der lagde vi to programmer. Det siste hadde som hovedtema erstatningsteologien, som fortsatt er et aktuelt tema. Korona-pandemien har ført til økt interesse for ulike konspirasjonsteorier, spesielt via internett. Selv om jeg synes det er helt legitimt å avsløre de onde hensiktene vi finner bak ulike begivenheter i verden, vil jeg oppfordre folk til å være kritisk til kildene bak mye av det man finner her. Jeg har støtt på kristne som linker til visse saker som i noen tilfeller er klart antisemittiske i sin natur. Det kan være påstander om at sionismen er oppfunnet av Illuminati, at de askenasiske jødene ikke er jøder og at Davidsstjernen de har i flagget sitt, er okkult, osv. Disse tingene er med på å delegitimere jødenes rett til landet Israel. For oss kristne handler det i første rekke om at vi trenger åpenbaring om av hva Bibelen sier om Israel og jødene. Selv er jeg en kristen sionist. For i Bibelen ser jeg klart at det er ingen andre enn Gud som vil samle Israel tilbake til sitt land. Vi kristne er ville oljekvister som er podet inn på vintreet. Paulus sier at vi ikke skal bli hovmodige på grunn av dette. Vi har ikke noe å rose oss av overfor jødene. I bunn og grunn er det snakk om at vi trenger åpenbaring på dette punktet, og derfor syntes jeg det var viktig å sette dette på dagsorden. Når vi ser den ensidige kritikken vår nye biskop og preses Olav Fykse Tveit gjennom bispemøtet i mai retter mot Israel, forstår vi at arbeidet vi gjør er nødvendig.

Be derfor at vi må lykkes i vårt arbeid for Israel, slik at vi får flere gode ambassadører for Guds eiendomsfolk. Tusen takk for dine gaver og forbønner. Må Gud velsigne deg rikelig!

ISRAELKANALEN I SOSIALE MEDIER