Maria Torgussen Helgerud (t.v.) intervjues av Ingunn og Dag Øyvind Juliussen i studio i Åsgårdstrand.

40-åring med Israel i fokus klar for konferanse

«Den internasjonale kristne ambassade Jerusalem, avdeling Norge», er klar for Sommerkonferanse. I år blir det litt spesielt, ambassaden, både den internasjonale og den norske, er 40 år. Og konferansen går uten publikum.

Fredag, lørdag og søndag fra kl. 20 har Dag Øyvind Juliussen hånd om det som skal skje. Konferansen foregår i den norske avdelingens nye lokaler i den gamle Banken i Åsgårdstrand.

– Vi har litt forskjellig fokus de tre dagene, sier Juliussen, leder av IKAJ som det kalles på norsk, siden 2014.

– På fredag 26. juni er ungdommen i sentrum. Hovedtaler denne dagen er Jürgen Bühler, leder av den internasjonale kristne ambassade, med hovedsete i Jerusalem.

Juliussen vil selv intervjue Maria Torgussen Helgerud, tidligere ungdomspastor i Filadelfia Drammen. Reidar Håkon Walvick er også med denne kvelden.

Når det gjelder lovsang vises opptak fra tidligere konferanser.

 

40-års markering

Lørdagen er selve 40-års-markeringen. Her blir det et lengre intervju med redaktør av avisen Norge IDAG, Finn Jarle Sæle, som har sett organisasjonen både innenfra og utenfra. Det blir også flere videohilsner denne kvelden. Jürgen Bühler blir også med på lørdag.

Siste dag av Sommerkonferansen har IKAJs egen forkynner Eva Osvold Sundar som hovedtaler. Dagen har fokus på jødenes hjemkomst til Israel. Blant annet blir det intervju med lederen for dette arbeidet innen organisasjonen, amerikanske Howard Flower. Han er bosatt i St. Petersburgh og gift med en russisk professor.

– Denne dagen vil vi også lansere et nytt initiativ i arbeidet vårt. Jeg vil ikke røpe noe mer enn det akkurat nå, sier Juliussen.

Konferanser siden 90-tallet

IKAJ har helt siden 1990-tallet arrangert Sommerkonferanse på litt forskjellige steder.

I 2014 ble konferansen første gang sendt direkte på TV Visjon Norge fra Scandic i Kristiansand. Og selv om korona-pandemien setter en stopper for publikums-besøk blir det TV-sending også i år, fra IKAJs nye hovedsete i Åsgårdstrand og med teknikkens hjelp også mange innslag fra folk både her hjemme og utenlands.