GUDS ORD ER UOVERTRUFFENT

Ved Gud priser jeg Ordet! Ved Herren priser jeg Ordet! Salmene 56:11

Hva er det som gjør at David priser Ordet? Hva er det med Ordet? Hva gjør Guds Ord annerledes enn alle andre ord?

av Karl-Axel Mentzoni


Fordi det er GUDS ord! Det alene skulle være nok herfra like inn i evigheten. For Skriften sier: For Han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der. Salmene 33:9 Når Moses skriver skapelsesberetningen, sier han: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 1.M 1:1. Lenger ned sier han hvordan Gud gjorde det, hvilket redskap han tok ut av sitt verktøyskrin for å forme og danne den synlige verden: Da sa Gud: Bli lys! 1.M 1:3

Det er altså så enkelt og så sjokkerende at det var ved det talte ordet han skapte verden. Og Moses sier videre at når Gud hadde befalt lys å bli, så kom lyset. Bibelen sier så lysende og triumferende: Og det ble lys. 1.M 1:3b


Og så sier du: Det var det. Men hva med meg idag? Vi sier av og til at «vi lever jo i en annen verden» og jeg tenker jeg skjønner hva du mener. Men jeg vil stille deg spørsmålet: «Gjør vi egentlig det?» Noen sier at vi lever i en «etter-kristen» tid, og igjen så forstår vi hva uttrykket prøver å kommunisere. Men mitt spørsmål er: Er det en annen tid vi er i? Ifølge Stephen Hawking (som ikke er bekjennende så vidt meg bekjent) begynte tiden da verden begynte og siden har det vært den samme tiden vi har befunnet oss i. Gud derimot befinner seg alltid i evighetens tidløse ramme! Og når HAN, GUD, påvirker fra sitt evighetens ståsted (eller sittested – Himmelens trone), så gjør han det uanfektet hvilken tid vi måtte definere «vår» tid til. Guds forhold til tid er ganske enkelt (eller nettopp derfor komplisert) ifølge Paulus: På den tid som behaget meg, bønnhørte jeg deg, og på frelsens dag kom jeg deg til hjelp. Se, nå er nådens tid, se, nå er frelsens dag! 2.Kor 6:2

Gud befinner seg i det evige nå. Nå er tiden for hjelp! Og igjen: Hvordan får vi hjelp? Igjen la oss høre hva apostelen sier: Jeg trodde, derfor talte jeg! – så tror også vi, og derfor taler vi. 2.Kor 4:13


Hva gjør vi? Vi taler! Hva snakker vi? Vi taler GUDS ORD! De løftene som Gud har gitt deg, taler du ut over ditt liv! Så kommer snusfornuften, den sier: Du kan da ikke for Guds skyld lyve, Karl-Axel! Du kan da ikke si at du er helbredet, mens legen sier at du er syk! Her kommer Skriften oss til hjelp. Paulus sier at vi tror og derfor taler vi! Frykten fører oss til taushet, til å være stum, mens troen proklamerer! Hva proklamerer troen? Faktisk akkurat det samme som Gud brukte når Han skapte himmel og jord! Ordet!


Hvilket ord skal du proklamere? Det Ordet du har fått! Det Ordet Herren har gitt deg! Når du leser, studerer Skriften, grunner på Hans ord dag og natt, så vil Ordet komme til deg og når løftet kommer til deg, vil det løfte deg opp. Og det vil skape liv i deg, det vil ved nådens og troens ånd, forandre din tilværelse. Du har tilgang til den samme verktøykassa som din himmelske pappa har. Han har elektrisk drill, han har pipenøkkelsett for alle de umulige skruene. Riktig verktøy gjør jobben fortere og bedre.

Gud Far har invitert deg til hele verktøyskrinet sitt! Ingen bolt sitter for fast, ingen jobb er for vanskelig.
Det finnes alltid et ord som løser din situasjon!
Er det ikke rett tid å tale N? Nå kommer ordet til å virke.

Men så prøv da, mann!
Lykke til! (
Alt det han gjør skal ha lykke til. Salme 1:3 – les gjerne vers 1 og 2 også, men da må du faktisk slå det opp selv!)