Juni 2020

President Rivlin taler til studentene på Yeshivat Kfar Haroeh i pinsen (Foto: Mark Neyman GPO)

Vi er fortsatt ikke ferdig med korona og COVID-19, hverken i Norge eller Israel. Vi meldte tidligere om at Israel var det sikreste landet i verden når det gjelder COVID-19. I juni er Israel forbigått av Sveits og Tyskland og befinner seg på tredje plass. På den samme listen finner vi Norge på en fjortende plass. Både Norge og Israel har hatt lav smitte og relativt få døde. Israel har så langt 308 døde mot 249 døde i Norge. Men dersom vi bedømmer disse tallene etter folketallet ligger Israel langt bedre an. Like fullt har man i Israel opplevd at antallet smittede har økt igjen etter at man forsiktig begynte å lette på restriksjonene man hadde innført. Dette har ført til at man er klar til å stenge ned landet igjen. Eksempelvis har det vært noen skoler der man har registrert smitte med den følge at hele skolen har måtte stenge og lærere og elever settes i hjemmekarantene. Regjeringen har også innført bøter på 500 shekel dersom man ikke bruker munnbind på offentlige steder. I et regjeringsmøte den 23. juni ble deler av Tiberias og Elad erklært som begrensede soner. Grunnen er lokale utbrudd av korona i disse områdene.

Koalisjonsregjeringen til Benjamin Netanyahu samlet med tiltak mot koronasmitte. (Foto: Kobi Gideon/GPO)

Desinfisering av presidentboligen Beit HaNasi (Foto:Tomer Reichman (courtesy))

President Rivlins stab har heller ikke vært forskånet. Da en av de ansatte testet postitivt for korona, ble hele Beit Hanasi stengt ned og fasiliteten ble grundig desinfisert for at ikke smitte skulle spres videre derfra.

Statsminister Netanyahu i møte med representanter for Israels kulturliv (Foto: Haim Zach/GPO)

Israel åpnet den 17. juni opp for generelle kulturarrangementer med inntil 250 mennesker. Uken før hadde myndighetene åpnet opp for bryllup og bar/bat mitzvahs for det samme antallet. Men for 250 deltagere behøves det en hall på minst 500 kvadratmeter.

Statsminister Mitsotakis fra Hellas var nylig på besøk i Israel og diskuterte blant annet normalisering av turismen etter korona-epidemien  (Foto: Haim Zach/GPO)

Når det gjelder å åpne opp landet for turister er dette foreløpig planlagt for kun Hellas og Kypros, og da fra den 1. august. Vi håper selvsagt at Norge kan komme på denne listen, og likeledes at Norge åpner for reiser til og fra Israel. La oss be om at de styrende myndighetene lykkes i sin kamp med å bekjempe viruset. Jødene har hygiene nedfelt i Torah og Talmud. Vi må lære av dette, men ikke bli overmodige slik at vi utsetter oss og våre omgivelser for smitte.

Kfar Haroeh ligger på østsiden av Highway 2 i Hefer-dalen, nord for Netanya (Foto:Wikipedia)

For å markere pinsen i Israel avla president Rivlin et besøk på den religiøse skolen Yeshivat Kfar Haroeh. I sin tale til studentene refererte han til yeshivaens grunnleggere som for 80 år siden startet arbeidet hvor de har fostret mange unge etter Rabbi Akivas ord om å «elske din neste som deg selv; som er Toraens viktigste bud». Vi kjenner en annen, vår Herre og Frelser som også sa disse ordene. Mens jødene feirer Shavuot eller pinse til minne om at Moses fikk loven, torahen, overlevert fra Gud på Sinai, har vi som tror på Jesus Messias fått et annet innhold til denne høytiden. Pinsen har fått sin profetiske oppfyllelse på pinsedagen da Den Hellige Ånd falt. Jeg tror jødene lengter etter sin Messias, og vi vet at det er gjennom Hans nåde vi fikk åpenbaring om Frelsen slik at vi kunne ta i mot denne gaven. Vi ønsker og ber derfor om at Den Hellige Ånd må åpenbare frelsen for oss alle sammen.

Israel er det eneste sted i verden jødene kan være trygge.

Tusen takk for at du står med oss i arbeidet med å velsigne Israel og det jødiske folk. Vi lever i en tid der antisemitismen viser sitt stygge ansikt i økende grad. Derfor er det viktig at vi ikke tier, men kan være en stemme og en motvekt til det overveldende negative mediabildet vi møter i mainstream media, enten det er gjennom nyheter på tv, radio eller i avisspaltene. Det blir bare klarere for meg at vi må fortsette med å stå i kampen med å bringe ut sanne nyheter om Israel. 

Vi står innfor sommer og ferie, og jeg ber om at dere får oppleve Guds nåde gjennom denne tiden. Jeg ber om at dere skal være ved god helse og være velsignet på alle andre måter. Jeg vil også benytte anledningen til å be om forbønn for arbeidet som Israelkanalen gjør. Vi trenger gode idéer for programproduksjon samt åpne dører og favør i arbeidet. Vi behøver å være effektive for å nå lenger ut. Igjen vil jeg si, tusen takk for at dere står med oss. Takk for all forbønn og støtte. Må Gud velsigne deg og ditt hus rikelig.

ISRAELKANALEN I SOSIALE MEDIER