Gordon Tobiassen og Reidun Fadum Hvale blir sentrale under TV-konferansen til «Ordet og Israel».

Ordet og Israel – for første gang på TV

Juli måned har vært konferansenes måned. Som alltid. Forskjellen er bare at det i år har vært gjennomført uten publikum, og lagt til rette for TV. Og vi er ikke ferdig ennå. En ny sommerkonferanse står for døren dagene 7., 8. og 9. august.

Denne gang gjelder det «Ordet og Israel». De nevnte dager fra kl. 20 til 22 arrangeres «TV-sommerkonferanse 2020». Den er gjort tilgjengelig i vakre møte-lokaler, med flere spennende gjester til stede og brennende prekener. Men det er altså uten publikum.

Sommerkonferansen er årets store begivenhet for den norske bevegelsen «Ordet og Israel», enten den har vært avholdt på Bildøy utenfor Bergen eller ved Grimstad. «Ordet og Israel» har to hovedformål knyttet til sin logo «Evangeliet til jødene» og «Profetordet til menighetene».

Det er første gang «Ordet og Israel» har sin egen konferanse på TV og forventningene har vært store.

Gordon Tobiassen er en dreven forkynner, men også rutinert TV-mann etter utallige undervisningsserier og prekener foran kamera.

 

Sentral skikkelse

Han blir naturligvis en sentral skikkelse i de tre kveldene som konferansen pågår. Enten er han programleder sammen med Reidun Fadum Hvale, eller han har sin appell eller preken.

Det blir altså MYE Israel disse tre dagene. «Ordet og Israel» driver et stort arbeid både i Israel og i Norge og deres arbeid vil naturligvis få stor oppmerksomhet.

Flere fylkessekretærer vil bli intervjuet om det arbeidet som drives på lokalplan. Vi vil også møte daglig leder Arve Solberg første dag av konferansen.

En interessant person i bevegelsen er Stig Andre Lippert, knappe 30 år gammel og således rimelig ung i denne sammenheng.

 

Joffi er for ungdommen

Stig Andre er leder av ungdomsbevegelsen til «Ordet og Israel», kalt «Joffi». Et vrient navn, kanskje, som betyr glede på hebraisk. Lippert vil være programleder en av dagene sammen med Reidun Fadum Hvale, men også ha sin egen preken.

Interessen for Israel er altså ikke bare forbeholdt den eldre generasjonen. Også de unge er på fremmarsj og vil engasjere seg i Bibelens ord og Israel i gammel og ny tid.

Konferansen byr også på sang og innslag, i tillegg til alle menneskene vi møter og all forkynnelse som kommer frem.