Juli 2020

Advokat Nati Rom er en av pionerene i Samaria.

Trumps fredsplan ble mottatt med blandede følelser da den ble lansert i slutten av januar. Av tilhengerene var det nok i første rekke muligheten for at Israel nå kunne annektere ca 30 prosent av Judea og Samaria med støtte fra USA de var mest begeistret over. Det er klart at det ikke har vært noen amerikansk president som har gjort mer for Israel enn Donald Trump. De første dagene etter at fredsplanen ble lansert var det en del som forventet at Israel skulle annektere områdene i Judea og Samaria på en gang. Muligheten for dette ble også antydet av USAs ambassadør i Israel, David Friedman og Netanyahu. Men forventningene om en rask anneksjon ble ikke innfridd av flere årsaker. Internt i USAs regjering var man ikke klar til umiddelbart å gå videre med planen. I Israel var det regjeringskrise, med nyvalg planlagt den 2. mars, hvor resultatet ble en koalisjonsregjering mellom partiene Blå-Hvit og Likud. Blå-Hvits leder Benny Gantz er kritisk til at Israel annekterer land i Judea og Samaria uten forhandlinger med araberne, mens Netanyahu ville gå videre med dette på egen hånd. Gantz vil dog respektere Netanyahus ønske om en annektering dersom forslaget får flertall i Knesset. Netanyahu har nevnt 1. juli som en dato da planene skal iverksettes, men dette har igjen blitt utsatt. Fra USAs side sier man at man aldri har fastsatt noen spesifikk dato for dette.

Statminister Benjamin Netanyahu og USAs ambassadør David Friedman studerer kartet under et møte i Ariel den 24. februar 2020, for å diskutere en eventuell utvidelse av israelsk styre i Samaria  (Foto: David Azagury/USAs Ambassade Jerusalem)

Daniel Haddal tolker Nati Rom for Visjon Norges turgruppe under besøket i Esh Kodesh på Løvhyttefesten i 2017

Selve begrepet anneksjon har blitt kritisert fordi det impliserer at man tar kontroll over land som har tilhørt andre. Eksperter på internasjonal rett mener at det heller er snakk om at man innfører israelsk suverenitet i dette området, det vil si at man følger det israelske lovverket. Slik det er i dag brukes det lover fra det osmanske riket og en del av disse er mange hundre år gamle. Advokat Nati Rom som er en talsmann for pionerene, og selv bor i Samaria, sier om annektering at det korrekte er å innføre Israels lover i Judea og Samaria. I et intervju på Israel Newstalk Radio sier han at Israel har retten på sin side og må innføre israelske lover i hele Israel og spesielt i Israels hjerteland, Judea og Samaria. Alle som tror på Bibelen og alle som støtter Israel kan ikke akseptere at en palestinsk terrorstat etableres og at det lovede land rives i stykker og blir gitt til andre. Det jødiske folket må oppfylle sin rolle og ta landet helt og fullt i eie. De jødene som bor i Samaria og Judea ønsker selvsagt at de får samme rettigheter som jødene som bor innenfor Israels våpenhvilelinje fra tiden før 1967. Disse pionerene betaler skatt og utfører militærtjeneste, men blir økonomisk diskriminert på grunn av lovverket. Nati Rom henstiller til Netanyahu i en melding på Facebook at han ønsker annektering av hele Judea og Samaria, uten å tillate en palestinsk stat å etablere seg i Israel.

Trumps fredsplan støtter tostatsløsning, men krever at palestinerne setter stopp for terror. Er dette en illusjon?

Majoriteten i Israel støtter anneksjon, men noen ser også at dette kan lede Israel inn i en situasjon der de blir tvunget til å akseptere en palestinsk stat. Selv om Trumps fredsplan stiller strenge krav for formingen av en palestinsk stat, er det naturlig nok en stor skepsis. Et av kravene er at palestinerne oppgir ‘slay for pay’, altså at man ikke betaler lønn til terroristene. Så langt er det ingenting som tyder på at de palestinske myndighetene vil gå med på dette. Fortsatt er det mange vestlige land som støtter palestinerne med enorme summer. Dermed er de medskyldige i mye av terroren som skjer mot jødene. Et bønnemne er at Guds plan for Israel får framgang.

Forfatter Ragner Hatlem, aktuell med boken Palestina; Israels historiske og folkerettslige legitimitet på Studio Direkte.

Som vi har nevnt tidligere er det i år 100 år siden den viktige San Remo-konferansen ble avholdt. Den er viktig fordi den danner det juridiske grunnlaget for staten Israel. I den anledning har juristen Ragnar Hatlem skrevet en bok med tittelen Palestina; Israels historiske og folkerettslige legitimitet.  Selve lanseringen skjedde under ICEJs 100-års markering som ble sendt på webben den 25. april. Jeg hadde den store gleden av å få intervjue han om boka på Studio Direkte torsdag den 2. juli. Boka var allerede bestilt, men som en forberedelse  til intervjuet begynte jeg selvsagt å lese den. På grunn av tiden ble det bare med de første kapitlene. Boka skal selvsagt leses ferdig, men det får bli på ferien. Så langt har jeg bare positive ting å si om den. Språklig sett er den lett å lese for Hatlem benytter et lett og ledig språk i formidlingen av innholdet. Jeg vil derfor anbefale den til alle som vil sette seg inn i kjernen av konflikten i Midt-Østen. Den vil gi en dypere forståelse av hvilke rettigheter Israel har. Dessverre er det mye løgn og usannheter fra aktører innen politikk, kultur og religion som mainstream media repeterer i det uendelige. Bare gjennom å eksponere løgnen vil sannheten seire. Boka vil derfor være et utmerket supplement for den som søker sannheten i spørsmålene rundt Israels rettigheter. Boka kan bestilles fra visjonwebshop.no eller ved å ringe vårt sentralbord.

Det foreløpige forslaget av Trumps fredsplan forutsetter en deling av landet til en tostatsløsning.

I skrivende stund er ikke anneksjonsplanene i Israel klare. I Joel 3:7 står: Da skal jeg samle alle folkeslagene og føre dem til Josjafats dal. Der skal jeg holde dom over dem for Mitt folk og Min arv Israels skyld, fordi de spredte dem blant folkeslagene, og fordi de delte opp Mitt land. Be om at Guds vilje skjer med med planene om å dele opp landet og at lederene ikke går feil.

Takk for din støtte og forbønner for arbeidet. Jeg ønsker og ber om Guds rike velsignelse over deg og hele ditt hus. Ha en fortsatt god sommer!

ISRAELKANALEN I SOSIALE MEDIER