August 2020

Historisk fredsavtale; rådhuset i Tel Aviv opplyst med Emiratenes flagg

Israel har fått et stort diplomatisk gjennombrudd. Den 13. august ble fredsavtalen mellom Israel og De Forente Arabiske Emirater kunngjort. USAs president Donald Trump medvirket til forhandlingene som resulterte i denne historiske avtalen. På en pressekonferanse samme kveld sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at “i dag innleder vi en ny æra med fred mellom Israel og den arabiske verden. Jeg kom nettopp fra en historisk virtuell konferanse mellom meg, president Donald Trump og kronprins Mohammed bin Zayed fra De forente arabiske emirater. Vi kunngjorde etablering av en full og formell fred mellom Israel og UAE. Det inkluderer gjensidig åpning av ambassader, direktefly og mange, mange andre bilaterale avtaler.” Han sa videre at “Sammen vil vi omdanne regionen og skape en bedre framtid for våre folk. Dette er en framtid av fred, en framtid av sikkerhet og en framtid av velstand.” Selv om man ønsker fred i Israel, er det noen som frykter at denne freden er betinget av dannelsen av en palestinsk stat, og at innføringen av israelsk lovgiving i Judea og Samaria utsettes.

President Donald Trump poserer med Kronprins Mohammed bi Zayed i det Ovale kontor. (Foto: The White House)

Dette er det tredje arabiske landet Israel nå inngår en formell fredsavtale med. I 1979 fikk Menachem Begin til fredsavtale med Egypt. I 1994 kunne Yitzhak Rabin skrive under en fredsavtale med Jordan. Under Netanyahus ledelse har Israel også hatt samtaler med andre arabiske land som Sudan, Bahrain og Oman. Egypt, sammen med Bahrain og Oman har uttrykt støtte til denne fredsavtalen.  Det kan dermed virke som dette generelt kan lede til en større akseptering av Israel i Midt-Østen.  Også Saudi-Arabia og Marokko nevnes som land man håper å få til normale relasjoner med. Felles for disse landene er at de for øyeblikket ser på Iran som en større trussel enn Israel.

Benjamin Netanyahu i telefonsamtale med Donald Trump og Mohammed bin Zayed (Foto: Kobi Gideon/GPO)

Dette er altså en stor diplomatisk seier for Benjamin Netanyahu som har vært sterkt presset denne sommeren av venstresiden i Israel som krever hans avgang. Netanyahu er omtrent like hatet av venstresiden i Israel som president Trump er hatet av venstresiden i USA. Det er flere parallelle likheter å finne. Man forsøkte å fjerne Trump ved å stevne han for riksrett for en mistanke om samarbeid med Russland, og man prøver å fjerne Netanyahu ved å tiltale han for korrupsjon. Netanyahu sier at dette er fullstendig grunnløse påstander og at det hele er et plott for å få han fjernet. Venstresiden hater han, men en majoritet i folket elsker han. Disse spenningene gjør seg også gjeldende innad i regjeringen. En prøvestein er å få på plass statsbudsjettet. I Knesset fikk man på plass en lov om utsettelse i 120 dager, fram til 23. desember. Forslaget ble vedtatt to timer og to minutter før Knesset ville blitt oppløst og landet ville blitt kastet ut i en ny valgprosess. Det er Likud og Blå-Hvit, de to største partiene i koalisjonsregjeringen som ikke klarer å bli enige om budsjettet. På oppløpet til utsettelsesforslaget var det stor dramatikk da partiene gjensidig beskyldte hverandre for kaste landet ut i nok en kaotisk valgkamp. Kjernen i konflikten denne gang var at Likud kun vil bli enige om budsjett for resten av 2020, mens Blå-Hvit vil at man skal vedta budsjett for 2020 og 2021.

Israels president Reuven Rivlin blir briefet i Tel Avivs koronavirus kontrollrom. (Foto: Mark Neyman/GPO)

Fortsatt er det slik at korona-epidemien gjør at Israel er stengt for turister. Det ser dermed vanskelig ut med løvhyttefest i Israel i år. Vær med og be om at denne plagen forsvinner slik at Israel igjen kan åpne opp.

Simchat Torah: Her feirer jødene at de har fått Guds instruksjoner, torahen.

Erstatningsteologien er noe vi har tatt opp tidligere, men dette er dessverre fortsatt et tema som vi må fokusere på. Det er mye forvirring ute og går på dette området. Blant annet kan man støte på uttalelser som at loven er opphørt. Men Jesus var veldig tydelig på dette. Han sa i Matt 5:17-20: 
«Tro ikke at Jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig, Jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke en jota eller én tøddel i loven forgå, før alt er oppfylt. Den som bryter ett av disse minste bud, og lærer menneskene det samme, skal kalles den minste i himmelens kongedømme; men den som gjør etter dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himmelens kongedømme. For Jeg sier dere at hvis ikke deres rettferdighet overgår rettferdigheten til de skriftlærde og fariseerne, skal dere ikke under noen omstendigheter  komme inn i himmelens kongedømme.» Gud forandrer seg ikke selv om Jesus oppfylte loven. I Matteus 23:2-3 sier Jesus: «De skriftlærde og fariseerne sitter på Mose’ stol. Derfor skal dere holde og gjøre alt det de ber dere om å holde, men gjør ikke etter deres gjerninger; for de sier det, men gjør det ikke.»
Vi kristne har presentert Jesus Kristus på en måte som er fjernt fra den jødiske Jeshua Messias.  Jødene kjenner derfor ikke igjen sin Jeshua når han fjernes fra GT eller Tanakh, som er et akronym for Torah (loven), Nevi’im (profetene) og Ketuvim (skriftene). Det holder altså ikke bare å være bokstavtro, men vi må være tøddeltro i vår holdning til Guds Ord. Salme 1 sier: «Velsignet er den mannen som ikke vandrer i de ugudeliges råd, og som ikke står på synderes vei, eller sitter i spotternes sete; men har sin glede i HERRENS lov (Torah), og mediterer på Hans lov (Torah) dag og natt.

Tusen takk for dine forbønner og støtte i arbeidet vårt. Gud velsigne og bevare deg og hele ditt hus!

ISRAELKANALEN I SOSIALE MEDIER