Andakt ved Harald Grønlund: LEGG BORT ALT SOM TYNGER

Versene som vi har hentet teksten fra i denne lille andakten, er hentet fra Hebr. 12: 1-3. De har et positivt budskap. De er veldig realistiske, for det fører oss midt inn i din og min hverdag.

Versene som vi har hentet teksten fra i denne lille andakten, er hentet fra Hebr. 12: 1-3. De har et positivt budskap. De er veldig realistiske, for det fører oss midt inn i din og min hverdag.

 

Jesus er vår Frelser og Herre, vi er Guds barn, og har nå slått oss til ro i Guds vilje, og vandrer i Hans plan med våre liv. Vi kjenner freden i vårt hjerte, at vi er på rett plass.

Også når vi er i Guds plan med våre liv opplever vi kamp, det å være i Guds plan er ikke ensbetydende med et fullkommet og problemfritt liv. Kanskje det heller er det motsatte. Når vi er der Jesus vil ha oss, så raser djevelen, han ser at det er til nederlag for ham. Det er da han prøver å lage hindringer for oss, ved å forsøke å gi oss hverdagsproblemer som for oss kan bli byrder, ja, mange tunge byrder. Dette er syndens taktikk og målet er at vi skal gi opp og falle i synd. Så her må vi være våkne, så vi ikke lar oss lure. Eks. Annanias og Saffira Acta.5:1flg. Som vi ser av vår tekst så kan synden lett henge seg på oss

 

Vår åndelige vekst

I vår hverdag er det mange av disse byrdene som kan hindre oss i vår åndelige vekst. Jesus vil at vi ikke skal la oss hindre av disse byrdene, derfor vil Han vise oss veien her. La oss se på to eksempler fra Guds Ord :

Det er Peter i fengsel Acta 12:5:

«Derfor ble Peter holdt i fengsel, men menigheten ba vedvarende til Gud for ham» og det andre er Paulus og Silas, også i fengsel Acta 16:25:

«Men ved midnatt var Paulus og Silas i bønn og sang lovsanger til Gud . Og fangene hørte på dem. Plutselig kom det et stort jordskjelv, slik at fengselets grunnvoller ristet. Og straks ble alle dørene åpnet, og alle fangenes lenker ble løst.»

 

Ikke bær byrdene alene, men legg dem bort alle som en. Dette budskapet er til oss alle. Også her gjelder ordene: «Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss…» Her er muligheten, vi skal hjelpe hverandre, derfor har vi ettermøter med forbønn hvor vi kan legge byrdene av ved Jesu fot ved Golgata kors. Intet annet sted enn ved Golgata er mulighetens sted.

Der er det trygt og sikkert fordi Han selv oppfordrer oss til det:

«Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Matt. 11:28 . Røveren på korset fikk legge av seg sine byrder før sin død og det gav ham hvile innfor døden. Luk.23:41-43 flg. «Vi er det med rette, for vi får den lønn vi fortjener for våre

gjerninger. Men denne har ikke gjort noe galt. Så sa han til Jesus: Herre, husk på meg når du kommer i ditt Rike. Jesus sa til ham: Sannelig sier jeg deg; I dag skal du være med meg i Paradis.!

Legge av oss det som hindrer

Skal vi holde ut i løpet, så må vi som sagt legge av oss alt det som hindrer. «…..jeg glemmer det som er bak og strekker meg ut etter det som ligger foran. Jeg jager mot målet, med den seierspris som Gud fra det høye kalte oss til i Kristus Jesus» Fil.3:13B-14.

Bærer vi dem selv blir disse byrdene fortsatt en hindring i løpet, vi må være frie for å yte mest. Har nådegaven vært lite i bruk på grunn av det du har følt, at du ikke er verd å ta den i bruk.

Paulus ber deg om å opptenne nådegaven på ny. 2.Tim. 1:6: «Derfor minner jeg deg om å vekke Guds nådegave til live, den som er i deg ved at jeg la hendene mine på deg.»

Ikke hør på stemmen som sier at du ikke er verdig til å bruke nådegaven som er gitt deg. Og vit til slutt: «For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens og kjærlighetens og sindighetens Ånd.»

Så kjære bror og søster vær frimodig og stå på for evangeliets skyld i Jesu navn. Vi er med i Hans seierstog!! AMEN!!!

Navn: Harald Grønlund
Alder: 67 år.
Født: I Arendal
Siv. Status: Gift med Reidun i 45 år, tre barn og åtte barnebarn.
Aktuell: Omsorgspastor, Kristiansand Misjosnkirke Salem