Høstofferaksjon starter 17. september

Høsttid er overflodens tid. Det er da man ser resultatet av et langsiktig, målrettet og tålmodig arbeid. Fra og med torsdag 17. september starter Høstoffer-aksjonen på TV Visjon Norge.

 

I følge de hellige skrifter heter det at «før de høstet til eget behov skulle de gi noe av sin avling til Herren». Dette ble kalt førstegrøden. Gud selv knyttet løfte til dette offeret – som ble kalt høstofferet.

Gi Herren ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling.

Da skal din matbod fylles opp, pressekummene renner over av ny vin som det står om i Ordspråkene 3,9-10

I dag er det ikke naturlig å ofre i varer. Betalingsmiddelet er penger. Men prinsippet er det samme. Gi Herren ære med det du eier og din matbod skal fylles opp.

 

Vi ser med glede fram til Høstofferaksjonen! Start altså 17. september på TV Visjon Norge.