Olgar H. Haugen er pastor Elihumenigheten i Vestfold

Andakt ved Olgar H. Haugen: I HAM – I KJÆRLIGHETEN

«For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn i kjærlighet.» Ef.1,4

 

På original-språket gresk er det ingen komma eller punktum i teksten, derfor blir det mest riktig å lese dette verset sammenhengende, som at vi er hellige og ulastelige for hans åsyn i kjærlighetSom kristen kan du ikke bli stående hellig og ulastelig for hans åsyn uten å se at du er fullkomment og helt elsket av ham, ja før verdens grunnvoll ble lagt.

Gud er kjærlighet. Så lenge vi mennesker holder oss i hans kjærlighet, er vi trygge. Alle valg vi tar bort i fra hans kjærlighet, er våre egne valg, og fører ut i mørke, uansett. Alle valg som ikke er gjort i enighet med Guds kjærlighet, skaper de samme fruktene.

 

Frimodighet

La oss se på noen andre vers i 1.Johannes 4:17-20.

V.17 «I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden.»

– Jesus var uten frykt i sin vandring med sin himmelske Far. Det kan vi være også.

V.18 «Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut

– Guds kjærlighet sørger for å drive all frykt ut når vi innser at det er den kjærligheten vi er helt og fullstendig avhengig av, og det er den vi er skapt for, dag for dag. Det krever en nær og tett relasjon til Jesus.

«For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.»

– Frykten får rom når vi ikke våger stole på Ham. Ha tro til Gud!, sier Jesus.

 

Kjærligheten

«Vi elsker fordi Han elsket oss først. Dersom noen sier: Jeg elsker Gud! – og likevel hater sin bror, så er han en løgner….»

– Uten å ha møtt Jesu kjærlighet, kan vi ikke utstråle hans kjærlighet. Kjærligheten får store konsekvenser for hvordan vi ser på andre.

«Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.» 1 Kor. 13:13.

– Det er et godt likt sitat å lese fra i vielser. Om vi forsto rekkevidden av den kjærligheten, ville vi ikke sett skilsmisser eller familier gå oppløsning, ingen ville tatt livet sitt i fortvilelse og ingen ville sitte ensomme eller føle seg utenfor, i kristne fellesskap.

 

Lev i hans kjærlighet hver dag!