Andakt ved Anita Apelthun Sæle: Et uslåelig budskap!

Bibelens budskap er uslåelig. Det er nesten uforståelig at ikke alle omfavner dette med entusiasme. Ikke for det, det er vel nettopp det som verden gjør når vi opplever den største, verdensvide vekkelse i historien.

 

Mennesker strømmer til Jesus – og til den verdensvide kirke, og får alt det andre i tillegg.

«For meg er livet Kristus og døden en vinning», sier Paulus i Fil. 1:21.

Og det kan ikke sies bedre.

Livet med Kristus, det vil si Messias på bibelspråket, er en seiersmarsj. Jesus representerer frelse, helbredelse, kjærlighet og tilgivelse. Han overvant det onde og seiret over døden. Og han kaller oss sine brødre (søsken) og har gitt oss barnekår med seg hos vår Far i himmelen. Han har i tillegg sendt oss oss sin Hellige Ånd, som er en veileder og en opplyser for oss mens vi ennå lever her.  Det er virkelig en fest å være en Jesu venn, selv i trengsler, som store deler av hans kirke opplever i dag.

Og så er det også slik at om vi ikke trodde på en himmel og et evig liv etter døden, så er livet med Jesus likevel å foretrekke – om det bare var ensidig, altså på jorden.

 

Alle fordelene

Se på alle fordelene som kommer fra den kristne virkelighetsforståelse og tenkemåte:

* De 10 bud er livslover som rammer livet inn slik at det blir trygt både for deg selv og din neste. Du skal ikke lyve, stjele, drepe, bryte ekteskap og dessuten skal du ha respekt  for dine foreldre.

Tenk hva dette betyr når det er «barnelærdom» for menneskene. Det er også grunnen til at kristne gjennom historien, mange ganger, har vært foretrukket som ansatte. Jeg har som politiker sagt at De ti bud ikke en noen tvangstrøye, men en helsetrøye for både den enkelte og samfunnet. Å forsøke å følge dem er en stor fordel, både for oss som enkeltmennesker og for samfunnet.

* Nestekjærlighet som norm gjør at du kan forvente en rimelig behandling selv når du er svak.

* Barmhjertighet gjør at du kan stole på at noen tar seg av deg når du er syk eller skadet, eller når du har forbrutt deg mot samfunnets lover.

* Forvalteransvaret er et botverk mot grådighet og et ansvar vi alle har til å levere fra oss vår eiendom i en bedre forfatning enn vi fikk den. Det er et ansvar for både naturen og skaperverket, som gjør at naturvern og respekt for livet er en følge av det å være kristen.

* I tillegg har vi det kristne samfunn. Vi tilhører som kristne en verdensvid kirke. Og det er en opplevelse en ikke vil være uten.

 

Kristent samfunn

Om himmelen ikke fantes, så måtte vi skape et kristent samfunn! Det gir tilhørighet. Det gir trygghet. Det gir fellesskap. Det gir glede.

Jeg glemmer aldri statsråden i Kenya som i møtet om demokratiutvikling hadde fornemmet at jeg var en del av dette «fellesskapet». Da møtet var over tok hun meg til side og spurte: – Er du en kristen? Er du en gjenfødt troende? Da jeg svart ja, med en glad latter, fikk jeg en omfavnelse jeg aldri kan glemme. Og en velsignelse som vil følge meg resten av mitt liv.

 

Men så er siste del av verset fra Fil 1:21 også sant. Døden er en vinning, når vi tror at det er laget «et rom» til oss i vår Fars hus.

Det finnes et evig liv, og jeg er arving til det. Døden er en overgang fra liv til evig liv. Fra en skyggetilværelse her – til et himmelsk paradis der gråt og tåre ikke finnes. Der mangler ikke eksisterer. Der gleden er uendelig. Der sangen bruser. Der bord er dekket, der lyset stråler. Og der gleden aldri tar slutt.

Det er en enorm vinning å komme der. Og det er Jesu løfte til de som tror på Ham, slik røveren på korset fikk oppleve det:  «Sannelig, i dag skal du være med meg til Paradis!»

 

«Jeg har en venn»

Den kristne lære kan kort summeres opp som i sangen «Jeg har en venn». Den synger jeg ofte når jeg er alene i bilen, og den minner meg om realiteten i livet. Budskapet er uslåelig, og verdt å dele med naboen.

 

Jeg har en venn som har gitt sitt liv, for at jeg skal få leve.

Det finnes intet alternativ, det nytter ikke å streve.

Fordi jeg lever så milevidt, i fra Guds vilje med livet mitt.

Fikk jeg dommen, slik lød den:

Du skal dømmes til døden.

 

Denne dommen er absolutt, og den kan ikke ankes.

Men når det synes som alt er slutt, fikk Gud en frelsende tanke.

Til jorden sendte han Jesus som, tok på seg både min skyld og dom.

Og når han drepes uskyldig,

blir min dødsdom ugyldig.

 

Tenk jeg skal ikke dø fordi, Jesus døde i stedet.

All min dødsangst er nå forbi, den er byttet i glede.

Ja, Jesus, lær meg å rett forstå, at det livet jeg lever nå.

Det er ditt liv alene.

Det er deg jeg skal tjene.