Oktober 2020

Det første skipet fra Emiratene anløper Haifa (Foto: @netanyahu/Twitter)

2020 har vært et høyst uvanlig år på grunn av koronaviruset. Da vi trodde det første utbruddet var toppen, har vi sett at det har skjedd en økning i antall smittede. Israel som var tidlig ute med å stenge ned landet i våres, har måttet stenge ned landet på nytt igjen i forbindelse med høstens store høytider.  Årsaken var at antall døde steg markant i august og september. Nedstengingen denne gang har ført til en nedgang i døde i Israel, og regjeringen vurderer innføring av lokale lettelser igjen. For å redusere forskjellene i landet, har man satt i gang program som vil alle skoleelever tilgang til datamaskin. Mange hjem i den ortodokse og arabiske delen av befolkningen har ikke datamaskin hjemme, og kan derfor ikke ta del i fjernundervisning basert på datakommunikasjon.

Tre Nei blir til Tre Ja; Benjamin Netanyahu annonserer fredsavtalen med Sudan. (Foto: GPO/Youtube)

Det første skipet fra Emiratene (se øverste bilde) anløp tidligere i oktober Haifa og viser til handling og ikke bare ord. Trenden med fredsavtalene Israel har etablert med Emiratene og Bahrain fortsetter, denne gang med Sudan. I forhold til Emiratene og Bahrain har Sudan teknisk sett vært i krig med Israel. De har vært et transittland for våpensmugling fra Iran til Hamas på Gaza. Det er derfor en stor diplomatisk bragd at dette skjer. Igjen er det USAs president Donald Trump, som har trukket i trådene. Sudan er kjent for Khartoum-resolusjonen der Den Arabiske Liga etter seksdagerskrigen kom fram med en politisk doktrine, kjent som De Tre Nei. I regjeringsmøtet i Jerusalem sist søndag, sa Netanyahu at “jeg minner om at i Khartoum, Sudans hovedstad, vedtok den Arabiske Liga i 1967 de tre nei – nei til fred med Israel, nei til anerkjennelse av Israel og nei til forhandlinger med Israel. I dag sier Khartoum: ja til fred med Israel, ja til anerkjennelse av Israel og ja til en normalisering med Israel.” Vi kan forvente flere slike gode nyheter i den nærmeste framtiden.

Forfatter og jurist Ragnar Hatlem var gjest i to program

Statsviter og fagmann på internasjonal rett, Per Antonsen fra Senter mot antisemittisme, har oversatt “Prosessen mot Israel”

Jeg har hatt spennende gjester i studio denne måneden. Først jurist Ragnar Hatlem som er forfatter av boka Palestina; Israels historiske og folkerettslige legitimitet. En annen gjest var Per Antonsen fra Senter mot antisemittisme, som var med på Israelhelgen vi arrangerte i slutten av august. Han er fagmann på internasjonal lov med lang erfaring fra utenriksdepartementet. Han har oversatt Haag-initiativet for internasjonalt samarbeid sin bok Prosessen mot Israel; Hvordan folkeretten misbrukes til å deligitimere staten Israel, til norsk. Når vi ser den endringen som skjer i Midt-Østen gjennom de fredsavtalene Israel har fått med arabiske land i løpet av de siste to månedene, er dette meget aktuelle programmer.

Biskoper på villspor; denne gang angriper de kristne som støtter Israel.

I kontrast til fredsavtalene som Israel inngår er det tragisk at palestinerne fortsatt holder fast på de tre nei fra 1967. De har riktignok møtt Israel til forhandlinger, men har alltid sagt nei. Sist i år til Trumps fredsplan Vei til velstand. Når vi ser reaksjonene fra andre arabiske land, mener jeg at vi ser en endring. Vi har blant annet fra høyeste hold i Saudi Arabia at de er “fed up” med palestinerne og deres utakknemlighet. PA på sin side, nøler ikke med å kritisere hverken Bahrain, Emiratene, eller nå sist, Sudan for å slutte fred med Israel. Med seg har de beklageligvis også Norges biskoper som ikke har noen kommentar til freden, men heller angriper kristensionister. Jeg er både kristen og sionist, men kjenner meg over hodet ikke igjen i den negative fordømmelsen de kommer med. De bruker begrep som ulovlig okkupasjon og ignorerer dermed folkeretten. Det er umulig for Israel å okkupere territorier de er rettmessige eiere til. Det finnes ingen stater som gjør krav på hverken Judea eller Samaria, og grunnen til det er at hele området folkerettslig ble overført til det jødiske folket i 1920 gjennom San Remo-avtalen. Når biskopene beskylder Israel for brudd på folkeretten er det derfor en regelrett løgn. Det er synd at de bruker kirken til kamparena for det korrupte palestinske regimets sak. Spesielt ille blir det når de ikke tar hensyn til de arabisktalende kristne som faktisk ser på Israel som sitt land og ikke har noe ønske om å tilhøre en palestinsk stat. 

ICEJs president Jürgen Bühler måtte i år ønske Løvhyttefestens deltagere velkommen gjennom TV og internett.

Vi skulle selvsagt ønske at vi kunne feire Løvhyttefesten i Jerusalem også i år, men jeg håper at dere fikk med dere sendingene våre fra Den Internasjonale Kristen Ambassaden i Jerusalem likevel. Deres alternative Løvhyttefest baserte seg på at man kunne delta i en virtuell konferanse, der Visjon Norge sendte kveldsmøtene over syv dager.

Michele Bachman, rådgiver for president Trump, er en av grunnleggerne av Jerusalem Prayer Breakfast. Her med undertegnede utenfor Knesset i fjor.

Heller ikke Jerusalem Prayer Breakfast eller Christian Media Summit kunne la seg gjennomføre som normalt i år. Vi kunne derimot streame Christian Media Summit og deler av Jerusalem Prayer Breakfast på Facebook-siden til Israelkanalen. Her kunne man delta i konferansene gjennom datamaskinen, og på denne måten bli oppdatert av ulike foredragsholdere. Norskættede Michele Bachman, som er en av grunnleggerne til Jerusalem Prayer Breakfast, fortalte i sin hilsen til Netanyahu at hun har bedt President Trump om å bekrefte San Remo avtalen, som gir eiendomsretten til hele Israel til det jødiske folket, og at han ikke skal dele opp landet. Dette er viktig når vi tenker på Joel 3:2 hvor det står: «Da vil Jeg også samle alle nasjonene, og Jeg vil føre dem ned til Josjafatdalen; og der vil Jeg gå i rette med dem for Mitt folk og for Min arv Israel, som de har spredt blant nasjonene; de har også delt opp Mitt land.»

Israelkanalen har fått nytt kontonummer: 1506.49.09395 og Vipps 221012

Vi har nå fått eget Vipps-nummer til Israelkanalen. Vippsnummeret vårt er 221012. Jeg minner igjen om det nye kontonummeret  som er 1506.49.09395. Vi har byttet bankforbindelse fra Easybank til DnB. Husk derfor å oppdatere betalingsrutinene med rett kontonummer. Gjennom bytte av bank får vi også mulighet til avtale-giro, noe som ikke har vært mulig med Easybank. Dersom dere ønsker avtale-giro vil jeg be dere ta kontakt med oss, slik at vi kan få sendt dere de nødvendige skjemaene.

Takk for støtte og forbønn. Vi er helt avhengige av Gud i arbeidet vårt. Vær også med å be om at de fredsavtalene Israel får ikke fører landet inn i snare, slik som Oslo-avtalen gjorde. Be at San Remo avtalen bekreftes også av vår egen regjering. Gud velsigne deg og takk for at du står med oss!

ISRAELKANALEN I SOSIALE MEDIER