Terje Berg er pastor i pinsebevelgelsen.

 

Ukens andakt ved Terje Berg: KOM OG SE!

Skeptikerne lukker ofte sine hjerter i stedet for å åpne dem. Natanael – trolig den samme person som bar navnet Bartolomeus – virket skeptisk da to av disiplene begeistret vitnet om Jesus.

Denne seansen er nedskrevet i Johannes` evangeliums første kapitel. Hele opptrinnet begynner med at døperen Johannes peker på Jesus og forkynner at han var «Guds lam» (1,36). Dette griper Andreas så sterkt at han begynner å følge Jesus, og Jesus selv inviterer: «Kom og se!».

Andreas er ikke den som roper høyest og bruker store ord, men han er sjelevinneren. Det står skrevet så fint om ham: «Han finner først sin egen bror Simon og sier til ham: «Vi har funnet Messias, det betyr Kristus» (1,41)! 

 

Vil gjerne dele det

Det er jo slik når vi opplever noe stort, noe som betyr mye for oss, at vi vil dele det med andre. Ikke noe er større enn å bli frelst, og følge Jesus! Det er særdeles gripende at Andreas tenkte på sin egen bror: Dette må også Simon oppleve. Da skriver Lukas at «han førte ham til Jesus» (1,42). Det fins ikke noe bedre sted, vil jeg påstå, og heller ingen bedre person å føre folk til – enn til Jesus! Det er det beste vi kan gjøre.

Og som Jesus hadde tatt imot Andreas, tok han imot Simon. «Jesus så på ham» (1,42). Jeg skulle gjerne ha vært til stede, hvordan opplevde Simon det? 

 

«KOM OG SE!»

La meg med disse tankene henlede oppmerksomheten mot TV – mot det fantastiske mediet det er. TV betyr televisjon – altså det vi ser. Da jeg var ung ble fjernsynet, som vi sa den gangen, sett på som noe verdslig, noe som ville føre de troende bort fra Gud. Reklamen annonserte med følgende: «Flytt verden inn i stua!» Det var jo det vi ikke ville, for vi leste jo i Bibelen at «- vennskap med verden er fiendskap mot Gud» (Jak 4,4,).

I min barndom var det imidlertid radio som gjaldt, vi lærte oss å bli gode lyttere, det vil si det var viktig å HØRE. Og da «Barnetimen» samlet norske familier rundt radioapparatet på 1950-tallet ventet vi på HØRESPILLET!  

 

Monopolet falt                                                                                                                                                                              

Midt på 80-tallet falt NRK-monopolet – heldigvis. Menighetene var raskt på pletten med kristelige programmer, andakter, sang og musikk, ja, forkynnelse fra vekkelsesmøter. Endelig – barrieren var brutt, og det ble jublet i de tusen hjem! Vi gledet oss, for Skriften sier «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører» (Rom 10,17). Vi kunne HØRE om Jesus, og det var en velsignelse – bokstavelig talt – når sangen ble sunget på radio: «La meg få HØRE om Jesus».

Sansene våre er viktige, ikke minst synssansen. Tenk for et under – at vi kan SE!                                              Så er vi i den heldige situasjonen at vi i Norge i dag kan drive kristelige tv-stasjoner og at det finnes gründertyper som har evne til å «gå på vannet». Gud lønner trosprosjekter som oppstår i kjølvannet av visjoner gitt av Gud! Jeg er ikke i tvil om at tv-kanalen «Visjon Norge» er en Guds gave til det norske folket. Som den engelske statsministeren en gang sa, det har kostet «blod, svette og tårer», det kan man sannelig si at ildsjelene bak denne tv-kanalen også har opplevd. TV-stasjonen fikk snart et gjennombrudd for evangelisering. Imidlertid – etter å ha blitt «slipt litt i kantene» framstår kanalen i dag som et mektig Guds redskap for vår tid! Tenk i Norge i dag å få evangeliet så tydelig forkynt rett inn i stuene, og jeg tror, mange også titter «i smug».                                                                                               

Vant flest for Gud

På 1990-tallet var Evangeliesenteret den kristelige virksomheten i Norge som vant flest for Gud, og institusjonen vinner mange også i dag, men «Visjon Norge» er, etter det jeg skjønner, den som i dag vinner flest mennesker for Guds rike.

Sterke vitnesbyrd av mennesker som er blitt løst fra synd, kriminalitet og rusgifter, voldsmenn som er blitt snille og samfunnsnyttige borgere – det er noe som griper hjertene. Bibelundervisning, samtaleprogram, endetidsforkynnelse fra profetordet om Israel og verdenssituasjonen og gripende misjonssendinger, der mennesker blir hjulpet, kirker blir bygget, syke får medisiner og mange blir frelst, herlig sang og musikk – ikke minst ivaretagelse av den evangeliske sangtradisjonen – dette må vi bare takke Gud for!

Hurra for Visjon Norge – fortsett å være det dere er – en TV-stasjon for vekkelse og fornyelse.  Det vi både SER OG HØRER, fester seg sterkere i sinn og tanker.

 

Enda større løfter

Tenk at Jesus sa til Natanael: «Før Filip kalte på deg, mens du var under fikentreet, så jeg deg» (1,48). Jesus vet hvor mennesker hele tiden befinner seg, ja, Natanael fikk enda større løfter: «Du skal få SE større ting enn dette» (1,50)!

Jesus sa: «Natten kommer da ingen kan arbeide». Det er ennå dag, og vi kristne «er alle lysets og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til» (1 Tess 5,5). Men det går mot kveld, snart er det stengetid, nådetiden går mot slutten.                                                                                                                                        Vi ser det på verdenssituasjonen, verden «stenges ned» på grunn av en pandemi. Dette er bare et bilde på hva som snart vil skje, da Gud stenger hele butikken og tiden er ute.

Derfor – Gud velsigne alle som arbeider for menneskers frelse, før Jesus henter oss til seg ( Joh 14,1-3).