Einar C. Salvesen (t.v.) i andre del av «Hovedstaden» med Jan-Aage Torp mandag 23. november.

 

EINAR C. SALVESEN I «HOVEDSTADEN» (DEL 2)

Einar Columbus Salvesen er gjest hos Jan-Aage Torp i to episoder av «Hovedstaden» der fokus er kampen for barn og foreldre som er kommet i barnevernets søkelys. Det er andre del som vises kommende mandag.

Salvesen er klinisk psykolog og organisasjonspsykolog, og har mange års erfaring som psykolog i spesialisthelsetjenesten.

I denne andre episoden beskriver han maktstrukturene i barnevernet, og hevder at medarbeidere ofte ikke rekrutteres utfra deres personlige egnethet. Han etterlyser ydmykhet fra Staten, noe som han opplevde mye mer av på 1990-tallet.

 

Psykologisk teori

Salvesen påpeker misbruk av psykologisk teori, og utfordrer her dyktige fag-psykologer som Magne Raundalen og Willy-Tore Mørch som har muligheter til å bringe nødvendig korreksjon.

Einar Salvesen sier at systemet skaper en del alvorlige tilfeller av «foreldrefiendtlighet» hos barna, og han gleder seg over at Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg har tatt et oppgjør med «irreversible samværsordninger» som har hindret tilbakeføring av barn til sine foreldre.

 

Smil og gjenkjennelse

Jan-Aage Torp går igjennom med Columbus John Alvheims 10 bud for de som kommer i barnevernets søkelys (1993), og dette vekker smil og gjenkjennelse hos den erfarne og respekterte fag-psykologen Einar C. Salvesen.

Denne episoden vises på TV Visjon Norge mandag 23. november kl 19:00.