BILDE: Arne Pedersen har et langt liv bak seg i norsk pinsebevegelse. Han har hatt verv i flere menigheter i mange kanter av landet. De siste årene har han vært knyttet til TV Visjon Norge, blant annet som programleder for Studio Direkte. Er gift med Randi og bosatt i Mjøndalen.

 

Andakt ved Arne Pedersen: Messias skulle fødes og kongen fikk trøst

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herre-veldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Under, rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.» Jesaja 9.6

Foranledningen til denne profetien finner vi i kapitel 7.1.ff. Kongen i Juda-riket var i en voldsom krisesituasjon, med ytre fiender. Men her i kapitel 9 trøstes kongen av profetens ord om Messias som skulle fødes. Jesaja opplever dette så sterkt at det er som Messias allerede var født!

«For et barn er oss født,en sønn er oss gitt», 9.6a.

En av profetiens «høyeste» varder. Som et menneskebarn fødes han inn i slekten, svakt og ynkelig. Som Guds sønn gis han som en himmelgave: «Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle», Rom. 8.32a

«Herredømmet er lagt på hans skulder», 9.6b

 

Han gjør under – gjenføder

Alt profeten ser kommer så nært, samtidig som Gud selv har kontrollen

Barnets mange navn, 9.6c, gir oss svar på selve budskapet:

«UNDER». Hans tilblivelse var et under – født av en jomfru. Han gjør under – gjenføder, helbreder, setter mennesker fri.

Spørsmålet er om vi har behov av et under i vårt liv. Gud bruker mennesker, deg og meg, for å utføre sine undre. Du kan være redskapet for hans UNDER, ved å bringe en enkel hilsen av tro.

«RÅDGIVER». Våre verdenspolitikere skulle trenge hans råd i denne tid. Selv trenger Han ingen. «Herrens Ånd skal hvile over ham, Ånden med visdom og forstand, Ånden med råd og styrke, Ånden som gir kunnskap om Herren og frykt for ham.» Jes.2

 

Han skal veilede dere

Du og jeg kan få motta hans råd: «Men når  Han kommer, sannhetens Ånd, skal Han veilede dere til den fulle sannhet….. Han skal kunngjøre det som skal komme.» Joh. 16.13. La oss søke hans råd i hjem, familie, arbeid og menighet.

«VELDIG GUD». Hans kraft kjenner ingen grenser. 2.Mos 3,14: Da sa Gud til Moses: «Jeg er den jeg er. Slik skal du svare israelittene: Jeg Er har sendt meg til dere.»

I hebraisk bibelleksikon omtales «Jeg er» slik:

Gud er en levende dynamisk virkelighet, som griper inn i menneskehistorien og i menneske- livet. Kanskje du trenger Han som din VELDIGE i denne julehøytiden? Gud, Herren er alltid den samme, i vesen, makt, troskap, kjærlighet og hellighet. Hebr 13.8: «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.» Gud er den absolutt suverene over alt og alle

«EVIG FAR». «Den rette far for alle som kalles barn i himmel og på jord,» Ef. 3.15.

Full av nåde og sannhet (det er godt at nåden kommer først). En trofast far: Immanuel:  «Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere.» Joh. 14.18.

Han er ingen tyrann eller vollsmann.

 

Menneskets begjær etter makt

«FREDSFYRSTE». All krig og terror bunner i menneskets begjær etter makt, derfor blir det ingen fred før HAN kommer og oppretter fredsriket. Folk vil ha fred, men ikke fredsfyrsten.

«Han gjør ende på krig over hele jorden, han bryter buene, splintrer spydene og setter fyr på vognene.» Salme 46.10. «Han skal skape fred for folkene, hans velde skal nå fra hav til hav, fra Eufrat til jordens ender.» Sak. 9.10b.

Denne Gud var det som ble født i en stall, i sårbarhet og ringhet, det var ingen plass for HAM på noe anstendig sted. Det må være god plass for HAM i våre hjerter. Måtte mange ta HAM imot i sitt hjerte gjennom denne julen.

For snart er tiden inne for hans synlige komme, i makt og velde: «Den dagen skal han stå med føttene på Oljeberget, som ligger rett øst for Jerusalem. Og Oljeberget skal dele seg i to fra øst til vest, så det danner seg en bred dal. Den ene halvparten av fjellet trekker seg mot nord og den andre mot sør.» Sak 14,4.

«På den dagen skal lyset bli borte», Sak 14.6. Det blir en forferdelig dag, når Han tar oppgjør med hedning nasjonene.

VELSIGNET JULEHØYTID!