Desember 2020

Statsminister Benjamin Netanyahu blir vaksinert mot Covid-19 på Sheba Medical Center (Foto: GPO)

2020 har vært et turbulent år på mange måter. Israel har kjempet mot korona-viruset som har kommet i bølger, og nå kommer vaksinen. Statsminister Benjamin Netanyahu, sammen med helseminister Yuli Edelstein fikk vaksinen foran filmkameraer ved en direkte kringkasting fra Sheba Medical Center på kvelden den 19. desember. Israel stengte ned i september, og myndighetene frykter at man vil få en ny topp etter Hanukkah-høytiden. Daglig rapporteres det i underkant av 3000 nye smittede, og tallet indikerer en ny innstramning. Man frykter en dobling av smittede innen man får kontroll igjen.

Trump er arkitekten bak den siste normaliseringsavtalen i Midt-Østen mellom Marocco og Israel.

Diplomatisk har 2020 vært et fantastisk godt år for Israel. Abrahams-avtalene sprer seg videre. I september ble Israels relasjoner mellom Emiratene og Bahrain normalisert. I oktober fulgte Sudan etter. I desember kunne altså Marokko og Israel etablere normale relasjoner. Dette inkluderer diplomati, handel og turisme. Det er USAs president Donald Trump som igjen har vært medvirkende til denne diplomatiske framgangen. Israel vil med dette ha normale forbindelser med seks arabiske land, hvor av fire av disse avtalene har blitt til i løpet av årets siste fire måneder.

Det går mot nyvalg igjen i Israel (Foto: Kobi Richter/TPS)

På hjemmeplan går det ikke like bra for Netanyahu. Det har blitt brudd mellom Gantz og Netanyahu etter at Gantz gikk inn for å støtte et forslag fra opposisjonen om å oppløse Knesset og be om nyvalg. Forslaget var fremmet av Yair Lapid, fra Yesh Atid, men ble altså støttet av Blå-Hvitt, partiet til Gantz. Gantz hevder at uenigheten består i at Likud kun vil vedta budsjett for et år, ikke to, som er et krav Gantz har framsatt. Siste ord er imidlertid ikke sagt i denne saken, da det fortsatt foregår forhandlinger mellom Likud og Blå-Hvitt om dette.

Gideon Sa’ar bryter ut av Likud og starter Nytt Håp (Foto: Kobi Richter/TPS)

Som om ikke dette er nok, så har det i tillegg skjedd en splittelse i Likud. Knessetmedlem for Likud, Gideon Sa’ar har brutt ut av Likud og dannet partiet Nytt Håp og utfordrer dermed Benjamin Netanyahu. Begrunnelsen for at Sa’ar bryter ut av Likud er at han ikke kjenner partiet igjen. Han mener at Netanyahu kun bruker Likud for egen vinning, og peker på tiltalene mot Netanyahu som er under behandling i det israelske rettsapparatet. Politisk sett, befant han seg på høyresiden i Likud. Det er ikke første gang Sa’ar utfordrer Netanyahu. For et år siden tapte Sa’ar en avstemning i Likud om hvem som skulle være partiets leder til Netanyahu. Dersom det hadde vært valg i Israel nå, viser prognosene at Sa’ars nye parti kan bli det nest største partiet i Israel med 20 mandater. Likud ville fått 27. Det er altså en utfordrende situasjon som Netanyahu befinner seg i for tiden. Det vil bli spennende å se hvordan dette utvikler seg.

Manfred Schimmelpfennig er med i en miniserie om bibelsk arkeologi..

Israelkanalens tv-program har fått seg en ansiktsløftning. Visjon Norge har en rekke dyktige og talentfulle medarbeidere som har laget ny vignett egenkomponert vignett-musikk, samt ny grafikk. Vi har også vært på besøk hos filolog Manfred Schimmelpfennig i Rakkestad og spilt inn noen nye program rundt temaet bibelsk arkeologi. I de første programmene har vi fulgt i fotsporene til Adam Zertal som er mest kjent for å ha oppdaget Josvas alter på Ebal-fjellet og «føttene» vi finner en rekke steder der israelerne kom inn i Løfteslandet. Mest kjent er vel Foten ved Argaman i Jordandalen.

Det første programmet i miniserien med Manfred Schimmelpfennig.

I dette programmet tar vi for oss Josvas alter på Ebal.

Et av de ødelagte trærne (Foto:HaYovel)

Denne uken fikk jeg en bedrøvelig melding fra HaYovel. HaYovel er organisasjonen vi har samarbeidet med for treplanting i Israel, og de forteller at araberne som bor like ved hadde aksjonert mot Visjon Norge-skogen som er plantet på Har Bracha. 256 trær har blitt rykket opp. Som en beskyttelse mot å bli spist opp av hjortedyr har hvert tre fått en netting rundt seg som vern. Disse var også rykket opp og sabotert. I tillegg hadde ødeleggerne stjålet to unghunder som etter hvert skulle fungere som vakthunder. Dette er veldig uheldig, men viser med all tydelighet at det finns krefter som kjemper og står i mot Guds planer for Israel. La oss be om visdom om vern og overnaturlig beskyttelse for disse trærne og at de som har gjort dette blir stilt til ansvar. Se en film fra HaYovel om hendelsen her.

Israelkanalen har fått nytt kontonummer: 1506.49.09395 og Vipps 221012

Igjen minner jeg om Israelkanalens Vipps-nummer: 221012, samt at vi har fått et nytt kontonummeret 1506.49.09395. Dersom dere ønsker avtale-giro vil jeg be dere ta kontakt med oss, slik at vi kan få sendt dere de nødvendige skjemaene. Jeg vil også minne om muligheten til å få skattefradrag for de gavene som du har vært med å gi til Israelkanalen. I så fall behøver vi ditt personnummer. Dersom du allerede er registrert med personnummer på Visjon Norge, vil du automatisk også få skattefradrag for gaver til Israelkanalen. Av de pengene som Israelkanalen får inn, går 65% til ulike prosjekt i Israel. De resterende 35% er med på å dekke de administrative utgiftene som Visjon Norge har ved Israelkanalens arbeid.

Tusen takk for all støtte og forbønner gjennom det året vi har bak oss! Jeg trenger forbønn som aldri før for å kunne være mer effektiv i arbeidet som skal gjøres. Det gjelder alt fra idéer til gjennomføring. Be om at jeg kan fokusere enda mer på Israelkanalen, som er en viktig del av Visjon Norges arbeid. Tils slutt vil jeg ønske deg en god julehøytid og at du vil få et i overflod velsignet, godt nytt år i 2021!

ISRAELKANALEN I SOSIALE MEDIER