BILDE: Reidar Thommessen satt ikke lenge rolig etter at han ga seg i Evangeliesenteret. Nå skal han starte opptak av nye TV-programmer på Visjon Norge.

 

Thommessen er tilbake, skal lage TV-programmer

Husker du Reidar Thommessen (69)? Hvis ikke minner vi om at han var ansatt i i Evangeliesenteret i 29 år. Og ble mest kjent som den store organisatoren. Nå er han i gang igjen, men på en annen scene, blant annet som programleder på TV.

 

Thommessen er blitt en del av «Misjonsbefalingens forening» hvis oppgave fremover blir å bidra på møter, konferanser, stevner – med forkynnelse, sang og musikk. Og planleggingen av hele reiseruta, det har Reidar Thommessen.

–Det er en veldig etterspørsel, sier Reidar Thommessen fra sitt hjem i Halden. – Nå i 2021 har vi kun tre ledige helger igjen – for hele året. At Jostein Kirkenes er med oss, betyr mye. Han er kjent og kjær og mange savner hans sang og musikk, sier Thommessen. – Men vi har mange andre sterke krefter også.

 

Ny sendepartner på TVVN

Men så var det dette med TV, da.

Jo, «Misjonsbefalingens forening» blir sendepartner på Visjon Norge og med egne programmer, en gang i uken. De første opptakene av fem programmer starter 19. januar.

–Deretter skal vi lage fem programmer i måneden slik at vi opprettholder hyppigheten med en gang på TV i uken, sier Thommessen.

Han skal selv lede to av de fem første programmene. Andre som blir å se på TV er Jan Ove Kleppe, styreleder i foreningen og Mangor Aanensen.

 

Aanensen også på sang

Sistnevnte er også en del av sangkreftene, blant annet sammen med Jostein Kirkenes, Alex Lindberg, Svend Olav Fjeldberg, Peggy Enerud Fjeldberg, Øystein Molteberg og Johnny Verdal.

Thommessen skal blant annet i første program som gjøres snakke om hvordan «Misjonbefalingens forening» ble til.

–Jeg skulle jo bli pensjonist da jeg gav meg i Evangeliesenteret. Men da dette nye prosjektet kom på banen var det ikke mulig å si nei. Nå skal vi til en rekke menigheter og vi vil være med Visjon Norge på flere konferanser og stevner, og ikke minst være synlig en halvtime på TV hver uke. Dette er jo kjempebra, sier en som vanlig begeistret Reidar Thommessen.