BILDE: Sten Sørensen er pastor og forfatter og har vært tilknyttet Sarons Dal i Kvinesdal i en årrekke.

 

Andakt ved Sten Sørensen: En disippel elsker andre disipler

Kjærlighet er et av verdens viktigste ord. Gud er kjærlighet og dersom vi ikke elsker, kjenner vi ikke Gud, sier Bibelen. Ordet kjærlighet blir brukt, og dessverre noen ganger misbrukt, i våre dager.

 

La oss lese om disippelskap og kjærlighet: «Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler.» Joh 13,34-35.

På gresk, det språket som Det Nye Testamentet er skrevet på, finnes det fire ord for kjærlighet:

Éros – sex, er kjærlighet mellom mann og kvinne. Det ordet finnes ikke i NT.

Filía er vennskapskjærlighet, bygger på sympati for, og slektskap, med en annen.

Storgé er kjærlighet mellom foreldre og barn. 

Agápe er betegnelsen på kjærligheten som ikke elsker på grunn av, men på tross av. Det er den betingelsesløse kjærligheten.

 

Agápe brukes alltid om Guds kjærlighet. Den er fra evighet av og er vedvarende. Se Jer 31,3.

Guds kjærlighet betyr ikke at han aksepterer oss slik vi er: «Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.»

1 Joh 4,10.

 

Dere skal elske hverandre

Det står også om kjærlighet i Det Gamle Testamentet. «Du skal elske din neste som deg selv.»

Vi skal ikke elske vår neste mer eller mindre enn oss selv, men som oss selv. Hvis jeg ikke er glad for at jeg er den jeg er, vil jeg bli selvopptatt og stadig søke etter bekreftelse. En sunn selvkjærlighet setter meg fri til å være god mot andre.

Jesus går enda lengre enn Det Gamle Testamentet og gir oss et nytt bud: «Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.» Joh 13,34.

Jesus elsket ikke disiplene som seg selv, slik GT sa. Han elsket oss så høyt at han gav sitt liv for oss.

 

Elske alle mennesker

Johannes, kjærlighetens apostel, sier det så sterkt i sitt brev: «Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus gav sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken.» 1 Joh 3,16.

Jesu bud om å elske opphever ikke nestekjærlighetsbudet. Vi skal elske alle mennesker! Men våre kristne brødre og søstre skal vi elske med enda større kjærlighet. Dette understrekes av Paulus i Galaterbrevet og 1. Tessalonikerbrevet. Gal 6,10 og 1 Tess 3,12.

Den innbyrdes kjærligheten er et kjennetegn på at vi er født på ny og eier livet i Gud: «For kjærligheten er fra Gud, og den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.» 1 Joh 4,7. 

Uansett alder, kjønn, hudfarge og kirkesamfunn: Alle som tror på Jesus er mine søsken.

 

Kjærligheten er også et synlig vitnesbyrd utad om at vi hører Jesus til: «Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler», sier Jesus. Joh 13,35.

Kjærligheten forvandler. Det var dette tolleren Sakkeus fikk oppleve: «Sakkeus, skynd deg ned. For i dag vil jeg ta inn hos deg.»

Hvordan ville i alle dager Jesus ta inn hos ham? Folket vek til side da Sakkeus kom gående med Jesus. «Han tar inn hos en syndig mann!» I møte med Jesu ufortjente godhet og kjærlighet skjedde det en forvandling i Sakkeus hjerte. Se Luk 19.8-10.

Sakkeus betyr forresten «ren». Han var det ikke, men ble det i møte med Jesus.

 

Gråt fra cella

Det fortelles en historie da Gordon Johnsen var fengselslege i sine unge år. Det var han som startet Modum Bads nervesanatorium. En dag gikk Gordon Johnsen forbi ei celle til en av de mest hardbarkede forbryterne. Han syntes han tydelig hørte gråt innenfra cella. Han låste seg inn og fant forbryteren oppløst i tårer. «Hva er det som har skjedd?» spurte han forundret.

«Jeg har fått et brev av mor. Det er helt uutholdelig det hun skriver.» Fangen skjøv brevet bort til legen. Da fikk han lese et av de vakreste kjærlighetsbrev han noensinne hadde lest, fra en mor til en sønn.     

Vi trenger alle kjærlighet. Den forvandler. La oss leve i kjærlighet, tilgivelse og forsoning.

Disipler elsker andre disipler!