BILDE: Dag Øyvind Juliussen er daglig leder for Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem i Norge.

 

Sendepartner med krystallklar hovedoppgave

Visjon Norge har flere sendepartnere som sender fast på kanalen. Hvem er de? Hva gjør de? Dette er en god anledning for deg til å bli kjent med de som produserer og sender programmer på TV Visjon Norge.

 

Det er planlagt fire artikler om (IKAJ Internasjonal Kristne Ambassade Jerusalem, avdeling Norge). Dette er artikkel to og vi skal se nærmere på hovedoppgaven til IKAJ.

NRK sendte et program på P13 hvor programlederen angrep jødene og Israel. Innholdet ble av flere organisasjoner og andre oppfattet som sterkt antisemittiske. IKAJ var raskt ute og kritiserte innslaget. Programmet ble fjernet av NRK selv der ledelsen også beklaget.

 

– Hvilken betydning hadde det at dere reagerte så kontant?

 

– Vi var mange personer og organisasjoner som reagerte sterkt på programlederens uttalelser. NRK beklaget ikke i starten hans innslag som antisemittiske. NRKs Underholdningsredaktør Charlo Halvorsen brukte begreper som «sleivspark» og «over streken», men når vi kom til møtet i Kringkastingsrådet 11. februar beklaget NRK for første gang innslaget som antisemittisk. Det var en viktig beklagelse, og den kom i kjølvannet av de mange reaksjonene og klagene til Kringkastingsrådet, forteller daglig leder i IKAJ, avdeling Norge, Dag Øyvind Juliussen.

 

Et gammelt hat

Dette er ikke uvanlig å oppleve for IKAJ som har sin hovedoppgave i å bekjempe jødehat og fordommer mot jøder og staten Israel. Juliussen forteller at jødehat og antisemittisme er like gammelt som jødefolket, derfor kalles det ofte «det eldste hatet».

– I dag er det i særlig tre arenaer som fronter antisemittismen, det er ytre venstre, ytre høyre og islamismen. Ellers finnes det fordommer mot jøder som næres i ulike konspirasjonsteorier, enten det dreier seg om mediekontroll eller pengemakt. Når det gjelder nasjonen Israel er det en dramatisk ubalanse både i NRK og mediene ellers i pressedekningen av landet og konflikten i regionen. Denne ubalansen har alltid slagside mot Israel, dette skaper et bilde av landet som ikke stemmer med virkeligheten, forteller Juliussen.

 

En åndelig karakter

– Dypest sett tror jeg at fordommene og hatet mot dette folket er av åndelig karakter, det er «noe» som driver dette frem gjennom historien. Det er en åndelig kamp som pågår. Som jeg nevnte er mediedekningen ubalansert, et veldig konkret eksempel på dette er følgende:

I 2017 publiserte HL-senteret (Holocaust Senteret) en omfattende undersøkelse fra Norge. Der viser det seg at 32 prosent, eller 1,7 millioner nordmenn, mener at Israel behandler palestina-araberne på samme måte som nazistene behandlet jødene under 2. verdenskrig. Det er en grotesk og absurd forståelse av virkeligheten.

– Israel har gitt sine arabiske innbyggere de beste levekår i Midtøsten. Men hvor kommer dette fra? Svaret er opplagt, dette er resultatet av over 40 år med anti -israelsk nyhetsdekning fra NRK og norske medier, sier Juliussen.

 

Kunnskap og imøtegåelse

– Når det gjelder forståelsen av Israel er det mye mangel på kunnskap, kombinert med massiv påvirkning gjennom mediene. Når det gjelder holdninger mot jødene kan bildet være mer sammensatt, forteller Dag Øyvind Juliussen.

– IKAJs jobb består i å formidle opplysende kunnskap og imøtegå mytene og løgnene som florerer. For eksempel at Israel er et apartheid-regime og at landet ulovlig okkuperer palestinske områder, forteller Dag Øyvind Juliussen.

– Dette gjør vi via de faste programmene som formidles på TV Visjon Norge hver uke.

 

Jøder og Israel som nasjon

Juliussen forteller at det er mye interne og intense diskusjoner om veldig mye i Israel.  Den israelske regjeringen er nesten til enhver tid utsatt for kritikk. 

– Som utenforstående kan vi naturligvis kritisere Israel på lik linje som vi kritiserer myndighetene i vårt eget land eller andre nasjoner. Imidlertid er mye av den internasjonale kritikken mot Israel irrasjonell. For eksempel når Bergen Arbeiderparti vil boikotte Israel, men lar totalitære regimer stå uberørt. Denne dobbelte standarden er uakseptabel og et utrykk for antisemittisme.

 

IKAJs særpreg

– IKAJ er en av flere organisasjoner med ganske god oppslutning. Hva er IKAJs særpreg? 

– Det er nok bredden i arbeidet. Vi arbeider i Israel og har avdelinger i 90 nasjoner. Vi har et omfattende arbeid i landet som har hjulpet 160 000 jøder hjem til Israel. Hvert eneste år bringer vi hjelp fra kristne over hele verden til tusenvis av trengende i landet. Samtidig underviser vi kristne på alle kontinenter om hva Bibelen sier om Israel og det jødiske folk.

– Vi står også opp og taler Israels sak i det offentlige rom i mange nasjoner. Vi er også vertskap for Løvhyttefesten, et arrangement som gjennom tiden har blitt det største årlige turistarrangementet, og den største samlingen av kristne, i Israel. Denne bredden gjør IKAJ unik, slik jeg ser det, avslutter daglig leder i Internasjonal Kristne Ambassade Jerusalem, avdeling Norge, Dag Øyvind Juliussen.

BILDE: Pave Pius XII var pave under andre verdenskrig og gjorde lite for å hjelpe jødene under de voldsomme forfølgelsene. (Bildet tatt fra IKAJs webside)