BILDE: Einar Columbus Salvesen gjester «Hovedstaden» mandag 1. mars.

 

Einar Salvesen i «Hovedstaden»: Samværsordninger i barnevernet

Mandag 1. mars er det klart for en ny episode av «Hovedstaden», ledet av Jan-Aage Torp. Med seg har han Psykologspesialist i helsetjenesten i Oslo, Einar Columbus Salvesen. De to samtaler om samværsordninger i barnevernet.

 

Samværsordninger i barnevernet er et gjentagende problem for foreldre som er blitt fratatt sine barn. Norge er gjennom 18 måneder blitt dømt i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg for en rekke brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

Oftest er det snakk om artikkel 8 om retten til familieliv og privatliv, ikke minst på grunn av hvordan samværsordninger gjennom en årrekke er blitt praktisert av barnevernet, Fylkesnemndene for barnevernssaker, og domstolene.

Et lukket system

Salvesen forteller om hvordan barnevernet har et lukket system som ikke tilrettelegger for dialog mellom barna, foreldrene, foster-/ beredskapshjemmene, og barnevernets ansatte. Dette har negative konsekvenser for barna som får signaler om at det er noe galt med de biologiske foreldre. Salvesen, som ikke er aktiv i tradisjonell kristendom, avviser at religion og tro er negative faktorer som tvinger barnevernet til å gripe inn i familier. Det er ikke et tema blant Salvesen og hans fagkolleger.

Salvesen og anerkjente fagkolleger har utviklet modeller for fleksible prosesser i samværsordninger, men når han legger dette frem for barnevernet, blir det avvist.

Bryter ned foreldre

–Dette viser et «systempsykopati» som bryter ned foreldrene og ødelegger for barna, hevder psykolog Salvesen.

Se dette og mer i «Hovedstaden» med Pastor Torp på mandag 1. mars kl 19:00 på TV Visjon Norge.