BILDE: Arnfinn Mygland har ofte regi på Studio Direkte på Visjon Norge. Martin Røe har VB og grafikk i bakgrunnen

Slik er det i kulissene under Studio Direkte

«Studio direkte» er TV Visjon Norges hovedprogram og har vært det helt fra starten i 2003. Men programmet gjør seg ikke selv. I en del artikler fremover skal vi bli litt bedre kjent med noen av de som er i kulissene på kanalen.

En sentral rolle i den tekniske gjennomføringen av den nevnte direkte-sendingen er regi. En av de som har regi-ansvar er Arnfinn Mygland.

Han forteller at de vanlige forberedelsene for mannskapet hver kveld starter kl 18. Det er to timer før sendestart. Da har redaksjonen gjort nødvendige avtaler med gjester, lagt inn sanger og innslag og laget kjøreplan for kveldens sending.

Fire nøkkelpersoner

Det er fire personer som teknisk gjennomfører en «vanlig» Studio Direkte-sending, nemlig følgende:

1: Regi. Vedkommende bestemmer hvilke kameraer som skal brukes når.

2: Avvikler av innslag og grafikk, såkalt VB.

3: Lydansvarlig

4: Kameramann. Vedkommende kan ha ansvar for opptil fire kameraer i studio.

Og det er ikke bare menn i disse rollene. Kvinner er godt representert i alle roller på teknisk side i Visjon Norge.

Uttrykket VB er en overlevning fra historien – det betyr videobånd, altså den personen som kjører videobånd. I dag blir alle forhåndsinnspilte innslag kjørt fra datamaskiner, men det er helt nødvendig med en som har dette som sin oppgave.

I tillegg har han eller hun også ansvaret for å legge ut navn og annen relevant informasjon på skjermen, såkalte supringer på fagspråket.

Kan være flere personer

Under de store aksjonene, eller større produksjoner, er det ofte to personer som sitter på VB. Da leter de fram passende bilder mens aktørene i studio prater. Det skjer særlig under innsamlingsaksjoner til Moldova og Albania, hvor bildematerialet er godt.

Men det finnes flere som er på plass under en helt «vanlig» kveldssending, blant annet en såkalt TOM. De tre bokstavene står for teknisk ansvarlig, en som har det overordnede ansvar for at sendingen kommer på luften.

Og så har vi MCR, Master Control Room. Vedkommende som er her sørger for at sendingen blir avviklet og levert til leverandørene, vedkommende får sendingen på lufta, og sørger for at den kommer i reprise i løpet av natten og dagen etter.

Datamaskinene styrer dette, men blir altså fulgt opp på dag- og kveldstid.

Ikke glem telefonvaktene

Og så må vi ikke glemme telefonvaktene, de som tar imot alle henvendelser fra publikum. De er viktige brikker som er til stede hver kveld.

Klokka blir 19.10 og hele staben, pluss gjester, telefonvakter og alle – skal til bønn for kvelden. Bønnen varer fram til kl 19.30. Da gjøres de siste forberedelser hvor mikrofoner blir montert på gjestene og programlederne og teknikerne sjekker at alt fungerer.

Sendingen nærmer seg, konsentrasjonen øker. Selv om dette skjer hver kveld, blir sendepunktet en overgang som alltid har litt spenning med seg:

Husket man alt som skulle forberedes? Er alt sjekket av tekniske risikopunkter? Fungerer sendingen?

Denne kvelden vi observerer fungerer alt. Det var ingen avvik i produksjonen denne kvelden.

Sendingen går sin vante gang og går mot slutten. Svein Lindseth Callsenteret har avsluttet mange Studio Direkte-sendinger. Det gjør han også i kveld. Så er alt over. Teknikerne slår av maskinene, takker for i kveld og går. Så enkelt er det. Bare lydmannen – som i kveld er kvinne – må bruke litt tid på å rydde i alle de trådløse mikrofonene. Sånn er vanlig teknisk rutine på sending med Studio Direkte.

 

 

 

BILDE: Det er mange skjermer og tekniske innretninger som må være tilstede for at en tv-sending skal fungere godt. Her har Arnfinn Mygland oversikt over de enkelte kameraer og skjermer for innslag og sanger.