BILDE: Omsorgspastor Harald Grønlund i Kristiansand Misjonskirke Salem, har levert ukens andakt.

 

Andakten: Hva betyr det at Jesus er Herre?

Harald Grønlund er omsorgspastor i Kristiansand Misjonskirke Salem. I denne ukens andakt innleder han fra Matteus 16, vers 24:» Da sa Jesus til disiplene sine: Hvis noen vil komme etter meg, må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.»

 

  • Vi som er et Guds barn må være oss bevisst at vi er barn av noe som denne verden ikke har. Derfor er det vi skal se på at en Jesu disippel lever for noe større.
  • Den eldste kristne bekjennelse som vi kjenner til hadde bare to ord: Kyrios Iesous som betyr Herren er Jesus. Og i dette ligger det at Jesus ikke bare er en herre blant mange andre herrer, men han er Herren. Ordet Herren er oversettelsen av det hebraiske Jahova, det var det navnet Gud åpenbarte for Moses da han så den brennende tornebusken. Dette navnet betyr : Jeg er den jeg er eller Jeg er Han.

 

Jesus bruker: Jeg er…

  • I Johannesevangeliet ser vi flere ganger når Jesus skal presentere seg selv at han bruker Jeg er..Som eksempel så sier Han: Jeg er livets brød, Jeg er verdens lys, Jeg er døren/porten og Jeg er veien sannheten og livet. I dette ligger Jeg, jeg og ingen annen, som er livets brød, veien, sannheten og livet.  «Tvileren» Thomas munner ut i følgende bekjennelse : MIN HERRE OG MIN GUD. Denne bekjennelsen er viktig. Og det er den bekjennelse vi også skal ha. For den sier noe mer enn hva de allmenne religiøse sier om Jesus.  De vil ha det til at Jesus var et godt menneske, en profet, lærer eller en mirakelmann. Men Jesus er mer enn et menneske, Han er Gud og det gjør at Han sonet for all verdens synd, skyld og straff. JESUS ER GUD, ett med FADEREN. Ingen over og ingen ved siden. Så når Jesus taler, så taler Gud. Da gjør vi vel i å lytte og ikke minst lyde.

 

Fornekte meg selv

  • I teksten innledningsvis, så sies det at om noen vil komme til Ham, så må de fornekte seg selv…. fornekte meg selv, gjøre meg selv til intet, forakte seg selv. Det kan vel ikke være det å være en kristen, en disippel av Jesus. Nei det er ikke slik det menes at vi skal gå rundt med mindreverdighets-følelser. NEI, vi har grunn til det motsatte, vi er jo disippel av noe som er større. Det er jo her vi med Bibelen, Guds Ord og sannhetens Ord i hånd kan fornekte slike menneskelige tanker. Men hør hva Guds ord sier i 1.Joh 1:9 og Ef.1:4
  • Det vi opplever i hverdagen er en kamp med den gamle naturen, syndenaturen og den nye skapningen . Og vi skal vite at synden kke lenger har noen rett på oss, men den vil prøve å få oss til fall. Når vi fristes til synd så må vi fornekte den, ikke i egen kraft, men ved hjelp av Den Hellige Ånd. Slik det står i Rom 8:13 Den gamle og den nye naturen står hverandre imot. Men ved Den Hellige Ånd skal den nye seire.

 

Vi kan bli såret

  • Ja, det er andre ting i vår hverdag som kommer under dette med å fornekte seg selv.. Vi som mennesker opplever en gang, ja kanskje flere ganger, å bli såret av et annet menneske, det være seg i familien, på jobb eller til og med i menigheten. Det kan jo hende at VI sårer et annet menneske. Det å be om tilgivelse eller å ta imot tilgivelse, kan i slike situasjoner være vanskelig. Vår stolthet har vanskelig for å gjøre dette. For oss som er født på ny, fått del i guddommelig natur, ja, vi har fått tilgitt alle våre feiltrinn og synder; Han gav oss Den Hellige Ånd slik at vi kan fornekte den menneskelige naturen som normalt ikke vil be om tilgivelse og ta imot tilgivelse. Men som Jesu disipler som lever for noe som er større, så må vi følge Jesus på dette område. Jesus får jo spørsmål om dette med tilgivelse, om hvor mange ganger en skal tilgi, svaret lyder i Matt 18:22. Jesus vil si at det å be om tilgivelse og ta imot, er en veldig viktig ting i livet. Ved å ikke be om tilgivelse, eller ta imot tilgivelse kan være med å gjøre at personer bærer på sår eller byrde et langt liv.
  • En annen ting som i disse dager er viktig er å la Guds Ord være vår rettesnor for liv og lære. La oss ikke preges av hva som samfunnet vil vi skal stå for, være politisk korrekt. Også dette blir noe av det å fornekte seg selv. Det vil koste, men er viktig for en disippel som lever for noe større.