Fire eminente samfunnstopper i «Hovedstaden»

«Hovedstaden» fortsetter i samme gode spor de kommende mandager kl. 19. Det blir dobbeltepisoder med fire eminente samfunnstopper i Norge, personer som beriker vårt engasjement for samfunnsreformasjon. Det handler om disse fire:

 

1: Professor dr. Hans Petter Graver ved Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo. Han snakker om viktige utfordringer for jussen og domstolene.

2: Adm. dir. dr. Kristin Vinje ved NOKUT – Nasjonal organ for kvalitet i utdanningen. Dette er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet som sikrer og fremmer kvalitet i høyere utdanning, inkludert bibelskoler.

3: Professor i journalistikk dr. Elisabeth Eide ved OsloMet. Hun snakker om troverdig livsynsjournalistikk koblet med høyere verdier.

4: Rektor ved Høyskolen i Kristiania, dr. Arne H. Krumsvik. Han snakker om behovet for kristne i høyere utdanning, og om kristen journalistikk i en ny mediehverdag.

 

Programmene sendes hver mandag kl. 19.00 og ledes av pastor Jan-Aage Torp.