BILDE: Viktor Kulyak har hatt sine utfordringer i pandemitiden. Han spurte seg: Hva gjør vi med eldresenter og handicapsenter?  Men da husket han ordene fra Jan Hanvold:  – Vi har ikke problemer, bare utfordringer.

 

Viktor Kulyak i en pandemitid: Ikke problemer, bare utfordringer

Korona-pandemien har vært utfordrende også for det fattige Moldova. Viktor Kulyak, leder av flere institusjoner og pastor i Sarata Galbena, har også merket det. Men i stedet for å stoppe opp gikk han videre. Ukens andakt handler om nettopp det:

 

For noen år siden lærte jeg noe svært viktig fra pastor Jan Hanvold som har hjulpet meg til å gå fremover selv i disse pandemitider. «Si aldri lenger at du har problemer, men bare utfordringer». Ja, det var de ord han brukte.

Wow, det er jo mye enklere. Utfordringer har alltid en vei ut, problemer er bare med på å stenge deg inne.

 

De viktige avgjørelsene

I begynnelsen av den pågående korona-pandemien måtte vi ta flere viktige og riktige beslutninger: Skal vi stoppe nå eller gå videre?

Meningheten vår i Moldova, Christian Center Sarepta, har forskjellige avdelinger og gjøremål. Da alt ble lukket ned måtte vi spørre oss selv: Hva gjør vi nå? Hvordan skal vi reagere?

1: Skulle vi stoppe driften ved det private eldrehjemmet i Sarata Galbena? Det er jo umulig, de fleste gamle her har jo ingen andre steder å gjøre av deg.

2: Hva med Handicap-senteret i samme by? Samme sak her. De fleste har ingen steder å dra og de fleste har også fremtredende fysiske handicap som trenger å bli håndtert.

3: Skulle vi stoppe driften av bakeriet, det som gir brød til de nevnte stedene, men også er en hjelp til de fattige i Sarata Galbena?

 

Mel-prisen føk i været

Prisen på mel som vi importerte, gikk opp 30 prosent for en kortere periode. Mye av årsaken gjaldt pandemien, men også fordi det hadde vært tørke i det aktuelle området vi kjøpte melet fra.

Vi bestemte oss for å stoppe driften av bakeriet.

Etter to uker ble jeg kontaktet av ordføreren i Sarata Galbena som spurte hvorfor vi hadde stoppet driften av bakeriet.

–På grunn av pandemien, svarte jeg.

–Men folk har mer behov for mat nå enn før pandemien. Du må være så snill å åpne bakeriet igjen, sa ordføreren.

Det ble et skritt i tro. Vi bad og konkluderte: La oss stå på videre fremover.

Det viste seg at mange flere mennesker kom for å skaffe seg gratis brød fra vårt bakeri. Vi måtte øke fra 500 til 800 brød pr. dag. Mirakelet gjorde sitt inntog. Visjon Norges mange støttespillere hjalp oss slik at vi kunne kjøpe 22 tonn med mel, det vil i antall brød si 66.000. Halleluja!

 

Hva med det nye bygget?

Det var ikke lett å avgjøre hva vi skulle gjøre med byggingen av det nye handicap-senteret, på tomten ved siden av eldrehjemmet i Sarata Galbena. Skulle vi fortsette byggingen, eller stoppe opp?

Takk, Gud for Visjon Norge-familien og Jan Hanvold som inspirerte oss og hjalp oss til å gå videre. Gud ser – og lønner.

Gjennom pandemitiden har vi startet opp flere nye menigheter i området rundt Sarata Galbena. Og nå har vi planer om å bygge fem nye bygg forskjellige steder, hver med plass til 100-150 mennesker.

Ved Guds nåde har vi tatt utfordringene og gått fremover. Og i dag, når vi ser tilbake, ser vi hvordan Guds store hånd har hjulpet oss.

Han er vår forsørger. Stol på Ham og du vil aldri angre.

 

FAKTA: Viktor Kulyak leder menighet og flere sentrale private institusjoner i Sarata Galbena. Blant annet eldrehjem og handicapsenter. Han startet også et lokalt bakeri som kommer hele området til gode. Han fikk også i stand en type «fritisdsordning» for fattige skolebarn i et nytt bygg i kloss hold til eldresenteret. Her får elevene oppfølging i fag, og gratis mat. Han har stått i spissen for å etablere en rekke nye menigheter i områdene rundt Sarata Galbena. Prosjektene i denne byen er blitt til ved hjelp fra Visjon Norge og dets mange støttespillere. Prosjektene i Sarata Galbena er ett av to store områder Visjon Norge er med å støtte i Moldova. Det andre ledes av Doru Cirdei og er lokalisert i og rundt hovedstaden Chisinau.