BILDE: Pastor og medlem i eldsterådet ved menigheten Kristent fellesskap Bergen, Per Arne Gjerde, er ukens gjest i «Live fra Bergen». Da blir kartleggingen av menigheters syn i verdisaker, i forkant av statsstøtte, tema. Foto: Kristent nettverk

 

«Live fra Bergen»: Kartlegger syn på homofili i forkant av statsstøtte

Fra og med i år må tros- og livssynssamfunn innrapportere sine standpunkter opp mot spørsmål som angår kjønn, seksuell orientering og kjønnsidentitet, i forbindelse med søknad om statsstøtte: –Det kan på sikt brukes til å straffe mindretallets meninger.

 

Det mener pastor i Kristent Felleskap Bergen, Per Arne Gjerde, i en artikkel publisert av avisen Norge IDAG 16. april i år. Han blir ukens gjest i «Live Fra Bergen» tirsdag 4. mai kl. 22.00. Da blir den nye kartleggingen, som har møtt sterk motstand fra tros-og livssyns Norge, tema.

Så følg sendingen tirsdag 4. mai kl. 22 på TV Visjon Norge. Det blir interessant.

Du kan lese hele intervjuet med Per Arne Gjerde på Norge IDAG sine nettsider.

 

Kan bety angrep på trosfriheten

Gjerde er bevisst på at det enn så lenge ikke strekker seg lenger enn en kartlegging, men frykter at dette kan endre seg på sikt.

–Vi merker oss at den kommer i forbindelse med søknaden om statsstøtten. Det blir vanskelig å forstå det på noen annen måte.

–Staten skal ikke bruke statsstøtten som pressmiddel for å belønne meninger man selv er enig i, og straffe de som sier noe annet. Det vil oppleves som et intolerant og demokratisk problem, og et angrep på trosfriheten. Det blir feil dersom politikerne forsøker å påvirke trossamfunnenes meninger, sier han til Norge IDAG.

 

–Forholder oss til Guds ord

For pastoren er det imidlertid uaktuelt å la seg presse til å mene noe som helst. For han og resten av menigheten består Bibelen som øverste autoritet:

–Vi svarer ikke taktisk for å tilfredsstille det myndighetene er ute etter i forhold til diskrimneringsloven. Vi svarer etter det vi praktiserer, og etter det som er rett og sant ut fra Guds ord. Så tar vi eventuelt konsekvensene, forteller han.

 

Oppleves som problematisk

For Kristent Fellesskap utgjør statsstøtten intet mer enn rundt 10 prosent av menighetens totale årlige inntekter. Derfor ser ikke Gjerde for seg at det ligger noen økonomisk nød i kortene, for menigheten. Likevel er han uenig i denne retningen:

–For oss er ikke den økonomiske støtten en kampsak, men når vi først har en slik statlig ordning, oppleves det som problematisk at det skal prøves opp mot lære og praksis, sier Gjerde.

 

«Live fra Bergen» hver tirsdag

«Live fra Bergen» er produsert av Visjon Norges sendepartner, Norge IDAG, og sendes her på kanalen hver tirsdag fra kl. 22.

Bjarte Ystebø og Linn Myhr er programledere.