BILDE: KG Larsson er svensk prest og forfatter, og inviterer til undervisning om den siste boken i Det nye testamentet – Åpenbaringen.

 

Svensk forkynner-veteran om Jesu gjenkomst

De kommende ukene, onsdager kl. 18, er den svenske forfatteren og forkynneren KG Larsson å se på TV Visjon Norge. Programmet har fått tittelen «Når Jesus kommer», og byr på undervisning om Åpenbaringen.

 

Premiere på første episode var torsdag 20. mai kl. 18.

 

Underviser med solid bakgrunn

Programleder og underviser er altså KG Larsson. Han er utdannet prest, har hatt sitt virke som forfatter siden 1970-tallet, og er en populær taler. Han har hatt en lang karriere som prest både i den svenske statskirken og i svensk pinsebevegelse, men er i dag blitt en reisende forkynner.

 

Omtaler Jesu gjenkomst

Serien består av totalt syv 30-mintters lange programmer, og tar altså for seg Åpenbaringen; den siste boken i det nye testamentet.

–Dette er jo en av de mest håpefulle bøkene i Bibelen, forteller han, og viser til at det er nettopp her Jesu gjenkomst er omtalt.

 

Presis og lettforståelig undervisning

Undervisningsopplegget tar kort og presist for seg kapittel for kapittel av Åpenbaringen. Larsson tilføyer egne kommentarer til hvilken betydning Det nye testamentets siste bok har, og hvorfor teksten også er relevant nesten 2000 år senere.

 

Også tilgjengelig på nett

Programmet sendes med norsk tekst og tar over sendetiden til det svenske samfunnsprogrammet «Hotspot» med Marco Stromberg.

Begge programmene blir imidlertid snart fritt tilgjengelige på Visjonsfamiliens felles strømme-plattform, tvvision.no.