BILDE: Sten Sørensen, pastor og forfatter, er sentral ved Troens Bevis i Sarons Dal i Kvinesdal.

 

Sten Sørensen med ukens andakt: Jesu hilsen til Peter

Sten Sørensen har ukens andakt. Han innleder slik: «Men gå og si til disiplene Hans, og til Peter: Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se Ham, slik som Han sa til dere.» Mark 16, 7.

 

Det er ikke mange av disiplene som får høre navnet sitt etter Jesu oppstandelse, men Peter får en personlig hilsen: «Gå og si det til Peter.»

Tenk hvordan denne hilsenen måtte ha oppmuntret Peters hjerte da han fikk den! Han hadde sikkert hatt det verst av alle disiplene etter at han bannet på at

han ikke kjente Jesus. Det var bare Judas som hadde falt lenger ned enn Peter, men Judas hadde tatt sitt eget liv. Peter, den karismatiske og skrytende, den spontane, fargerike og ekte personen som Jesus så mye gull i. Han skulle jo bli en av lederne i kirken. Men Peter hadde falt så dypt.

 

Ikke noe godt forhold til påsken

Påsken ble ekstra mørk for ham. Jeg er sikker på at Peter ikke hadde noe godt forhold til påsken. Kanskje var det den høytiden som han hadde mest problemer med. På egne vegne kunne han kanskje si: «Jeg hater påsken! Det var da jeg viste min verste side og totale utroskap.»

Derfor måtte det gjøre så godt nettopp for Peter at Jesus hilste spesielt til ham! 

Det var karakteristisk for Jesus at han ikke tenkte på det gale Peter hadde gjort mot ham, men han tenkte på hvilken selvbebreidelse Peter måtte føle.

Jesus er mer opptatt av å trøste den angrende synderen enn å straffe den syndige handlingen.

Det er en person som har sagt det så treffende og fint: «Det mest dyrebare ved Jesus er den måten han viser oss tillit på når vi har sviktet.»

Hendelser i livet setter spor. For Peter kunne også hans nederlag ha preget hans framtid. Vi kan straffe oss hardt, men Jesus som kjenner oss og vet om alle ting, gir oss nye muligheter. Det er det som kalles NÅDE.

 

Han er blitt seg selv igjen

Vi møter Peter ved Tiberiassjøen noen uker etter oppstandelsen. Han er blitt seg selv igjen og svømmer i land da han får høre at det er Jesus som står ved stranden. De har jo fått så mye fisk på hans ord.

Der og da viser Jesus at han fortsatt har tro på Peter, og her er Peter oppe til den endelige eksamen: «Simon Peter, elsker du meg mer enn disse?» For noen uker siden tok Peter med seg de andre i sin uttalelse: «Om så alle vender seg bort fra deg, kommer jeg aldri til å gjøre det.» Han som var så bråkjekk sviktet mere enn de andre. Nå sammenligner han seg ikke med de andre lenger, men nøyer seg med å si: «Du vet alt, du vet jeg har deg kjær.»

 

Tre ganger hadde Peter fornektet Jesus, nå får han sjansen tre ganger til å bekrefte sin kjærlighet til Jesus. Denne kjærligheten gav Peter en livslang oppgave: «Fø mine lam, fø mine sauer.» Peter skulle bli den store hyrden for Guds menighet. Og Jesus viste han tillit.

 

Hvorfor ikke Johannes?

Noen har spekulert i hvorfor det var Peter som fikk kallet til å være hyrden for Jesu menighet. Hvorfor ikke Johannes? Noen vil si at Johannes var den store tenkeren. Tenk bare på prologen i Johannes evangelium. Andre vil si at det var Paulus som var den store, for han var den store teologen som dro ut til verdens ender for Kristi skyld. Peter var kanskje ikke den største tenkeren eller den som fartet omkring som Paulus. Men han hadde den store oppgaven å være hyrde for Jesu sauer. Han skulle passe på at ingen skulle gå seg vill. Det må være en viktig oppgave.

Peter fasinerer meg. Hans sterke og svake sider er synlige for oss alle. Ingen av disse sider overrasker vår Herre. Han kjenner oss inn og ut.

 

Han visste at Peter ville komme tilbake

Det er interessant at Jesus sier til Peter da han var så bråkjekk og sa at han var villig til å gå i døden for Jesus: «Jeg har bedt for deg at din tro ikke måtte svikte. Når du en gang vender tilbake, da styrk dine brødre.» Jesus så lenger enn til Peters fall! Han visste at Peter ville komme tilbake!

Disse ord av Jesus har gått i oppfyllelse. Som leder av kirken måtte han mange ganger trøste sine brødre.

I dag lyder bibelordet: «Men gå og si til disiplene Hans, og til Peter: Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se Ham, slik som Han sa til dere.»

 La oss takke av hele vårt hjerte – Han som viser oss tillit når vi har sviktet! Han hadde sagt at han ville vise seg for dem i Gallilea – og det gjorde han. Om vi er troløse – så er Han trofast. 

 

Ha en velsignet uke!