BILDE: Norge IDAG satser bredt – avis, tv og nett.

 

Norge IDAG – mer enn en avis fra Bergen

Norge IDAG er en av sendepartnerne til Visjon Norge. Dette er artikkel tre i en serie om Norge IDAG, som av de fleste er mest kjent som avis. Men Norge IDAG er mer, først og fremst en mediebedrift.

Norge IDAG tenker helhet når det legges framtidsplaner. –Vi kjører og har en veldig dedikert stab. Noen jobber isolert med papirutgaven, andre med nett – og andre igjen med TV. Og noen av oss jobber litt med alt. Samlet sett får vi det til, forteller assisterende redaktør Bjarte Ystebø.

Han bekrefter ryktet om at Norge IDAG går ganske bra. De har nettopp knyttet til seg en ny medarbeider; Svend Ole Kvilesjø, som har god kompetanse på journalistikk, men som særlig har opparbeidet seg kompetanse på nett. – Så vi skal bite kraftig fra oss på nett, det kommer folk til å merke, sier Bjarte med overbevisning i stemmen.

–Det er en stram kostnadsstruktur i Norge IDAG, men ved hjelp av våre lesere har det blitt mulig å utvide noe nå, selv om det er krevende tider. Vi er i en positiv utvikling og er optimistiske, forteller Bjarte.

 

Tydelige, og vil snakke sant

Norge IDAGs strategi er som den alltid har vært – å være tydelige og snakke sant om det som skjer. Bjarte trekker fram menneskeverd og Pride. – Vi skal være fornuftens stemme i denne galskapen. Vi opplever at vi inspirerer mange kristne til å ikke gi etter i det presset mange kristne opplever og så tror vi på økt oppslutning utenfor de kristne kjernetroppene, sier Bjarte Ystebø.

Han forteller at de noen ganger får støtte fra uventet hold. – Trender i samfunnet går i bølger. Jeg tror det vil komme en motreaksjon, spesielt i forbindelse med kjønnsideologien, hvor vi skal bli tvunget til å bruke feil pronomen og at barn skal eksperimentere med egen seksualitet. Dette vil folk reagere på – ganske bredt, tror Ystebø, som mener at trender går i sykluser og at sekulariseringen ikke går i noen rett linje. –Historien viser at det kommer en motreaksjon og der vil vi være, sier Bjarte og henviser til reaksjonene på forslagene til utvidet abortlov.

 

Godt samarbeid med Visjon Norge

Et godt vennskap mellom Finn Jarle Sæle og Jan Hanvold ble foranledningen til at Norge IDAG startet med TV-programmer. Dette vennskapet kom fram allerede på åpningsdagen for TV Visjon Norge i 2003.

– Jan Hanvold, leder av Visjon Norge, utfordret Norge IDAG til å lage nyheter på TV allerede det første året, forteller Ystebø. Så Norge IDAG ble sendepartner på Visjon Norge allerede i 2003. Dette holdt på i ca to år før det ble en pause. Da kom Norge IDAG tilbake med et nytt program som het «Forum IDAG» og så har det vært et ukentlig program siden. I fjor tok samarbeidet ny fart da Norge IDAG startet «Live fra Bergen» som går på direkten hver tirsdag fra kl. 22. Dette har vært en satsning som Norge IDAG har fått stor respons på. 

 

Samarbeidet har vært mangfoldig

–Det har vært en flott reise, forteller Ystebø og utdyper at samarbeidet har vært mer enn et produksjonssamarbeid. –Vi har vært med på veldig mye av det Visjon Norge har stelt i stand. Samarbeidet har vært åndelig, forretningsmessig og ikke minst ideologisk, forteller Bjarte.

–«Live fra Bergen» er et mini Norge IDAG, forteller Bjarte. –Vi gir nyheter, kommentarer, Guds ord, og forteller historier, vitnesbyrd osv. Vi forsøker å finne gode gjester som har noe å melde. Vi forbereder oss godt og bruker tiden godt når vi sitter i sofaen og intervjuer. Vi bruker også resursene godt. Det er få med i produksjonsteamet. Også her er kostnadsstrukturen fulgt opp for å gjøre dette så kostnadseffektivt som mulig, sier Bjarte Ystebø.

Bjarte forteller at det ikke er så vanskelig å få gjester til programmene. –Både Linn Myhr og jeg kjenner mange i byen og har mange å spørre. Derfor er det enkelt å få gjester, mener Bjarte. De opplever også at folk melder interesse for å være med på programmene. Det er ikke alle som ser programmet på Visjon Norge. Det blir jo presentert også på Facebook, forteller Bjarte.

 

Det var Gawdat Mtrious, leder av TV-avdelingen i Visjon Norge, som i sin tid utfordret Norge IDAG til å lage «Live fra Bergen». – Den døren åpnet vi, forteller Bjarte.  –Nå satser vi på det, men ser ikke bort fra at vi blir med på noe mer om flere dører åpner seg. Vi får se! Vi er svært fornøyde med muligheten for å sende «Live fra Bergen», avslutter assisterende redaktør Bjarte Ystebø. 

 

PS: Live fra Bergen går tirsdager kl 22 og Forum IDAG går lørdager kl 16.30. 

BILDE: Forum IDAG har i mange år vært ledet av Anita og Finn Jarle Sæle Foto: Tor-Bjørn Nordgaard /Norge IDAG

BILDE: «Live fra Bergen» er et direktesendt tv-program som har fått mye respons.