BILDE: IKAJs sommerkonferanse i år, som i fjor, blir satt i en uformell og sommerlig i ramme i en hage på Nøtterøy.

 

IKAJ – konferanse fra en idyllisk hage på Nøtterøy

IKAJ, den norske avdelingen av «Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem», følger opp en nærmere 30 års tradisjon og arrangerer sommerkonferanse. Rammen denne gang blir en idyllisk hage på Nøtterøy.

Vanligvis forbindes konferanser med store lokaler og masse folk. Men slik er det jo ikke i disse tider, korona-restriksjonen setter en stopper for det.

Konferansen anno 2021 blir TV-sendinger laget for TV Visjon Norge og Facebook.

–Med musikk, intervjuer, samtaler og appeller, forteller daglig leder Dag Øyvind Juliussen.

 

Dette er programmet 

IKAJ åpner sin første sending fra konferansen fredag 25. juni, med fokus på de unge og på Israel. Lørdag 26. juni blir temaet «IKAJ og Israel» og søndag 27. juni er temaet «Kirken og Israel». Sendingene starter kl 20 og varer i to timer og de kan følges på TV Visjon Norge og på Facebook.

 

En rekke personer på plass

Forskjellige samtaler og innslag er allerede innspilt forskjellige steder, men basen blir på Nøtterøy. IKAJ har fått mange forskjellige resurspersoner til å bidra i temaene og nevner Israels ambassadør Alon Roth, pastor Wiggo Skagestad, pastor Bernt André Torgussen, pastor David Aanje, lovsangsleder Marius Wallentin Wigardt, redaktørene Finn Jarle Sæle og Bjarte Ystebø, Maria Torgussen Helgerud, Martin Gellein, Rita og Reidar Walvick, Ingunn og Dag Øyvind Juliussen. 

 

Dette er den kristne ambassaden

IKAJ – Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem – er en internasjonal organisasjon med hovedkontor i Jerusalem. Visjonen er å nå alle sider av det israelske samfunnet med et kristent vitnesbyrd av kjærlighet og å representere støtte til Israel fra kirkesamfunn, menigheter og troende fra alle nasjoner på jorden. IKAJ vil være en aktiv stemme for forsoning mellom jøder og arabere, og at deres sosiale hjelpearbeid skal nå ut til begge gruppene.

 

Senter i Åsgårdstrand 

I Norge har Ambassaden et eget senter i Åsgårdstrand hvor det foregår møter, media-produksjon og organisering av arbeidet. Forkynnere og foredragsholdere reiser til kirker og menigheter, skoler og andre steder for å delta der Israel og Midtøsten er tema. Denne gangen kan du møte IKAJ og deres egne forkynnere og stab på deres egen sommerkonferanse fra fredag 25. til og med søndag den 27. juni dette år.

 

Konferansen vil gå i reprise søndag kveld kl 20 den 11., 18. og 25. juli.

BILDE: Dette er fra et opptak Livets Senter på Hamar hvor Pastor David Aanje og daglig leder i IKAJ samtaler.

BILDE: Maria Torgussen Helgerud blir med på konferansen sammen med mange andre resurspersoner.