BILDE: Økonomi-leder i Visjon Norge, Lewi Hansen, er en smule bekymret for den økonomiske utviklingen på partnersiden.

 

Hvor er de nye partnerne? Antall givere til Visjon Norge har gått ned

Partnerne er fundamentet i Visjon Norges virksomhet. Uten Guds hjelp og bidrag fra trofaste givere, ville Skandinavias største kristne TV-kanal ha vært i store problemer. – Dessverre har antall partnere gått ned i det siste, sier Lewi Hansen.

 

Han har siden 2013 vært økonomileder på Visjon Norge og er den som har orden på alle tall.

Lewi har fått noen ekstra rynker i panna over den utvikling han har sett på giversiden de siste par årene. For antall partnere har gått ned. Og årsakene er flere:

–Det handler en god del om rekruttering. Mange av våre trofaste partnere er eldre mennesker som er rause med å støtte kanalen. 80- og 90-åringer gir gjerne et firesifret tall med kroner hver måned. Og når en slik går bort trengs flere nye for å erstatte det gapet. Kanskje så mange som fem nye partnere, sier Lewi Hansen. Og han fortsetter.

 

Ikke lett å rekruttere nye

–250- 300 givere til Visjon Norge dør i snitt hvert år. Og det å erstatte alle disse, altså rekruttere nye givere, er ikke gjort i en bråvending.

Lewi Hansen tror også at konkurransen fra andre aktører, som Kanal 10, kan ha en betydning for den økonomiske tilbakegangen på giversiden. Det er kort og godt flere om beinet.

–Vi har gjort en kvalifisert jobb med å ajourføre og renske opp i alle våre lister. Fått blant annet oversikt over såkalte «sovende partnere».

–Og det har avdekket en del interessante fakta. Blant annet har vi spurt oss – hva er en støttepartner? Er det en som gir fast hver måned, det samme beløpet? Er det en som gir ett stort beløp en gang i året? I tillegg skal vi huske på at mange av de som er med oss også gir engangsgaver når det er spesielle aksjoner eller behov, sier Lewi Hansen.

Til tider kan det økonomiske bildet være en smule uforutsigbart. For de som ringer inn under en kampanje betaler jo ikke der og da. Det gis et løfte, og et løfte kan bli brutt. Da forsvinner også de pengene som er lovet.

 

Vipps lever sitt eget liv

Inntekter fra Vipps er ikke med i den faste oversikten. Vipps lever sitt eget liv, er kommet for å bli og er svært verdifull i den totale økonomien.

Visjon Norge og andre kanaler får ofte kritikk for at det mases for mye om penger direkte på TV-sendingene. Til det er å si:

Uten vesentlige inntekter fra reklame, eller noen form for offentlig økonomisk støtte, har ikke TV Visjon Norge andre steder å henvende seg enn hos seerne. Det anmodes om å ta et løft sammen, at man i fellesskap er med på å spre evangeliet.

Det som kalles «Den store Visjon Norge-familien» har vært med på å holde TV-kanalen oppe, men også bidratt til at Visjon Norge i årevis har kunnet drive et omfattende nødhjelpsarbeid i fattige land.

 

Tilgjengelig på alle plattformer

For å konkurrere i TV-markedet er TV Visjon Norge tilgjengelig på alle plattformer og det koster penger ingen vanlig mann eller kvinne aner omfanget av.

–Det koster veldig mange kroner å produsere TV og få bildene på lufta. Og kravene til omfang, kvalitet og tilstedeværelse blir ikke mindre. Vi har nok høyere utgifter i dag på produksjonssiden enn tidligere. Og aktiviteten er rimelig stor, selv i disse pandemitider, sier Lewi Hansen som gjentar at arbeidet med å verve nye givere til kanalen er en prioritert oppgave.