BILDE: Fredrik Løvland Johansen, her som programleder for «Midt på dagen» på TV Visjon Norge for bare noen uker siden.

 

Fredrik Løvland har forlatt oss – fred være med hans minne

Fredrik Løvland Johansen har forlatt oss. Han døde i Stockholm 30. juni og begravelsen fant sted ved Skotfoss kirke torsdag 15. juli. Han etterlater seg sin kjære May og barna Gabriel og Sebastian. Vi lyser fred over hans gode og kjærlige minne.

 

Fredrik var født 17. mars 1977 og fikk hjemlov i ung, voksen alder. Han var bosatt i Telemark. Han var på jobb-oppdrag i Stockholm da det tragiske inntraff.

Fredrik Løvland Johansen var en allsidig herremann. Han sang og spilte som den beste artist – og innen TV-arbeid spilte han på flere strenger.

Han kunne lede større og mindre sendinger gjennom å ha ansvar for regi. Eller han kunne stå bak kameraet.

 

Svært allsidig TV-mann

Fredrik var også reporter og gjorde en rekke flotte innslag som kom både TV Visjon Norge og TV Vision Sverige til del. Blant annet gjorde han flere flotte reportasjer under fjorårets Camp Meeting på Hove utenfor Arendal.

Han hadde også allerede laget sine første reportasjer i Moldova og Albania.

Og han var programleder, i to land. Fredrik snakket perfekt svensk i tillegg til sin klare sørlandsdialekt.

Han jobbet tett med flere personligheter, blant annet Edward John.

For TV Visjon Norges seere var han sist å se som programleder for «Midt på dagen», det nye direkte-programmet, sist vår. Fredrik hadde onsdags-sendingene sammen med Simon Johansen.

 

TV-avdelingen hardt rammet

–Vi er alle i sjokk, sier TV-leder Gawdat Mtrious. – Det er første gang TV-avdelingen har mistet en medarbeider så brått og uventet. Vi vet han er på et bedre sted nå, og vi skal ta med oss alle de gode minnene om Fredrik, sier en preget TV-leder.

Gawdat møtte Fredrik første gang på begynnelsen av 2000-tallet da han arbeidet som fotograf i Sarons Dal, Kvinesdal. De to møttes igjen noen år senere og i 2017 begynte Fredrik for alvor å innlemme seg i arbeid for TV Visjon Norge.

Hans allsidighet førte ham til flere oppgaver og mange gjøremål, og så lenge han også behersket svensk flytende ble han også en del av oppbyggingen av TV Vision Sverige.

Fredrik ledet gjerne «Sverige live», enten alene eller sammen med en annen, like gjerne som han hadde direkte-sendinger også i Norge.

 

Tilhørte vår fremtid

–Han brant for å få ut evangeliet og var et stort eksempel for alle som arbeider med kristen TV-formidling. Vi to jobbet svært tett spesielt de to siste årene, sier Gawdat.

–Han var svært allsidig og aktiv. Han tilhørte vår fremtid. Fredrik var en god kristen. Han har fått hjemlov og er kommet til et bedre sted enn vår jord. Men for alle som er tilbake er dette tungt, sier Gawdat Mtrious som poengterer at han personlig har mistet en god kollega og en strålende venn.

–Våre tanker går først og fremst til hans nærmeste, May og guttene – og øvrige familie, avslutter Gawdat Mtrious.

BILDE: Gawdat Mtrious (t.v.) leder av TV-avdelingen og Jan Hanvold, leder av Visjon Norge, under Camp Meeting på Lista. De to og hele staben på Visjon Norge har mistet en allsidig og kreativ medarbeider i Fredrik Løvland Johansen.