BILDE: Koli Puka var på plass igjen i TV Visjon Norges studio torsdag 15. juli. Han blir i Norge til neste uke. Han har også levert denne ukens andakt.

 

Ukens andakt ved Koli Puka: Guds ord virker hos dem som tror på det

Koli Puka er pastor i menigheten «Håp for Shkoder» i det nordlige Albania. Visjon Norge har i mange arbeidet tett med menigheten. Koli Puka er i disse dager i Norge som ledd i den nye innsamlingsaksjonen TV Visjon Norge har for Albania.

 

I denne ukens andakt tar Koli Puka oss først med til 1. Tessaloniker 2:13

«Derfor takker vi stadig Gud, for da dere fikk overlevert det Guds ord som vi forkynte for dere, tok dere imot det – ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er. Og dette ordet er virksomt i dere som tror.»

 

Takknemlig for at de tok i mot ordet

Apostelen Paulus skriver til Tessalonikerne og sier at han er veldig takknemlig for at de tok imot ordet etter hans forkynnelse. Det er jo ofte slik at mennesker ikke tar imot ordet for det det er, men på grunn av mange andre årsaker. Noen tar imot det fordi de har respekt for den som talte til dem, noen tar ikke imot fordi de IKKE har respekt for den som talte til dem. Men Paulus skriver og sier at det er så viktig at vi tar imot ordet, slik som det er, et ord fra Gud og ikke mennesker.

Vi har så lett for å koble ordet med menneskelige ting, og det gjør at vi ofte ikke ser de resultatene som Guds ord kan gi i våre liv. Jeg sier dette fordi vi vet at i Hebreerne 4:12 står det at ordet er levende og aktivt, men apostelen Paulus forteller oss i Tessalonikerne at ordet virker på den som tror.

 

Viktig å forstå Guds ord

Det vil si at det hjelper ikke at ordet er levende hvis våre hjerter er stengt for å akseptere det, og tro på det. Det er det samme som med et frø, det har i seg potensialet til å bære frukt hvis det blir sådd på et godt jordstykke, men hvis man kaster det på betong eller asfalt så hjelper det ingen ting at frøet har et potensiale, det kommer ikke til å bære frukt fordi bakken som det ble sådd ikke tar imot frøet.

Derfor er det så viktig at vi forstår at Guds ord, som også kan sammenlignes med Guds kraft, må ha tro for at det skal virke. Det er gjennom tro at vi tar imot Jesus, og det er gjennom tro at vi tar imot den forvandlingen som Guds ord og Hans kraft kan gi oss. Derfor er utfordringen til oss at vi må ha tro for at vi skal se Gud virke i våre liv. Paulus skriver det tydelig, ordet er virksomt i dere som tror på det.

Må Gud hjelpe oss og ha virkelig tro på Hans ord og Hans kraft. Vi trenger tro mye mer enn vi trenger noe annet, fordi det er gjennom tro at vi kan oppnå alle ting som Gud har for oss.