BILDE: Harald Grønlund har hatt mange oppgaver. Gateevangelisering og bønnearbeid  har alltid vært sentralt. Han var med å starte Bønnens Hus i Kristiansand. Var 10 år som evangelist og misjonær i Kongo for De Frie Evangeliske Forsamlinger. Pastor i Kristi Menighet Halden (1år) og pastor i 6 år i Lista Misjonskirke. Nå er han pensjonist, men stadig aktiv i Guds rike.

 

Ukens andakt fra Harald Grønlund: Se på Ham – i løpet!

Harald Grønlund gir oss ukens andakt. Han er 68 år og har et langt kristent liv bak seg. Han ble frelst i konfirmasjontiden og har siden stått i kristent arbeid. Nå er han pensjonist og  ansatt som Omsorgspastor. Her er hans ord til oss:

 

Tekst. Hebr.12:1-3«Siden det er så mange mennesker som har gått foran og vist oss hvordan man kan leve i tro, så skal også vi gå til Gud med det som bekymrer oss, og stå imot synden som så lett kan få taket på oss. La oss være utholdende og fortsette kampen som ligger foran mens vi fokuserer på Jesus. Vi tror på Jesus, og det er Han som vil vise at det vi tror på, er sant. På grunn av at Han visste hvilken glede det ville gi menneskene, holdt Han ut døden på korset….»

  • Disse versene som har et positivt budskap, er veldig realistiske og fører oss midt inn i din og min hverdag. Vi har nå slått oss til ro i Guds vilje, vi er i Hans plan med våre liv. Vi kjenner freden i vårt hjerte, vi er på rett plass.
  • Også når vi er i Guds plan med våre liv opplever vi kamp, det å være i Guds plan er ikke ensbetydende med et fullkommet og problemfritt liv. Kanskje det heller er det motsatte. Når vi er der Jesus vil ha oss, så raser djevelen; han ser at det er til nederlag for ham. Da er det han prøver å lage hindringer for oss, ved å forsøke å gi oss hverdagsproblemer som for oss kan bli byrder, ja mange tunge byrder. Dette er syndens taktikk og målet er at vi skal gi opp og falle i synd. Så her må vi være våkne, så vi ikke lar oss bli lurt. Som vi ser av vår tekst så kan synden lett henge seg på oss
  • I vår hverdag er det mange ting disse byrdene kan hindre oss i vår åndelige vekst. Jesus vil at vi ikke skal la oss hindres av disse byrdene, derfor vil Han vise oss veien her.
  • Ikke bær byrdene alene, men legg dem bort alle som en. Dette budskapet er til oss alle. Også her gjelder ordene: «Siden det er så mange mennesker som har gått foran og vist oss hvordan man kan leve i tro, her er muligheten, vi skal hjelpe hverandre ved å be for hverandre slik at vi kan legge byrdene av ved Jesu fot ved Golgata kors. Intet annet sted enn ved Golgata er mulighetens sted. Stedet er trygt og sikkert fordi Han selv oppfordrer oss til det. «Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» 11:28 Røveren på korset fikk legge av seg sine byrder før sin død og det gav ham hvile innfor døden. Luk.23:39 flg.
  • Skal vi holde ut i løpet, så må vi som sagt legge av oss alt det som hindrer. «…..jeg glemmer det som er bak og strekker meg ut etter det som ligger foran. Jeg jager mot målet, met den seierspris som Gud fra det høye kalte oss til i Kristus Jesus» 3:13B-14.
  • Bærer vi dem selv blir disse byrdene fortsatt en hindring i løpet, vi må være frie for å yte mest. Ikke hør på stemmen som sier at om du ikke er verdig til noe eller duger til ingen ting.
  • Som vi har sett så er det lagt opp et løp for oss alle, hindringer kan komme, men de kan vi legge av ved korset. Byrdene og problemene kan lett ta motet fra oss, men likevel oppfordres vi til å holde ut i kampen. For ved Den hellige ånd blir vi her anvist hvordan vi skal holde ut. Nemlig ved å se på Ham som har gitt oss troen i vårt hjerte, født oss på ny. Vi må ikke miste Ham av syne, Han er vår inspirator og rådgiver, og vårt mål.
  • Dette har også noe å lære oss. Vi har også noe gledelige i vente, nemlig at vi skal få se Jesus som Han er og for alltid være sammen med Ham. Dette skjer når Han henter sin menighet hjem. At denne dagen nærmer seg er trøstens og styrkens ord. La oss oppmuntre hverandre med det, slik at vi får holde ut i det løp som er lagt opp for oss.
  • Dette er også en hemmelighet i den åndelige veksten i hvert vårt åndelige liv. La oss leve tett inntil Ham med blikket festet på Ham. Så la oss rette blikket oppad og hjemad.