Juli 2021

Alv Magnus refser biskopene på Lista Flypark.

Visjon Norge arrangerte Summer Camp på Lista i begynnelsen av juli. Det var en vellykket konferanse der vi opplevde Herrens nærvær på en sterk måte. Et av høydepunktene må sies å være Alv Magnus’ tale på formiddagen den 7. juli. Dette var en tale til nasjonen med en spesiell adresse til det norske bispekollegiet. Talen var i tre punkter; først vigselsliturgi for likekjønnede, som kirken innførte i 2017. Punkt to gjaldt bispemøtets syn på abort. I 2019 sa de at et samfunn med legal adgang til abort er bedre enn et samfunn uten slik adgang. Det siste punktet Magnus tok opp var biskopenes angrep mot kristen-sionisme. Dette emnet har vi tatt opp på Israelkanalen tidligere, men det er fint at det står fram forkynnere som med en klar røst kan utfordre biskopene til omvendelse. Den delen av talen hans som tar opp Israel og kristen-sionisme ble redigeret til et program på Israelkanalen og sendes på Visjon Norge fredag 16. juli. Hele talen til Alv Magnus er tilgjengelig på Visjon Norges YouTube-kanal.

Alv Magnus holdt en tale til nasjonen på Visjon Norges Summer Camp.

Med tanke på Alv Magnus sin tale, og forsvar av sionismen, vil jeg igjen minne om hva Guds eget ord sier. I Jeremia 32.41 står det: «Ja, Jeg vil glede meg over dem, så Jeg gjør godt mot dem, og Jeg vil sannelig plante dem i dette landet, av hele Mitt hjerte og av hele Min sjel.» Gud sier at han vil gjøre dette med hele sitt hjerte og hele sin sjel, og vi er heldige som har fått oppleve dette og får se det med våre egne øyne.

Den nyplantede Visjon Norge-skogen i Samaria skal plantes på nytt. (Foto: Hayovel)

Under konfrontasjonene mellom arabere og jøder i Israel i mai måned, skjedde det en hel rekke hendelser av agroterrorisme. Vi har rapportert om brannballonger og brennende drager sendt fra Gaza tidligere, men det er også en del branner som blir påsatt. Felles for denne formen for terrorisme er at de ønsker å skade økonomien i Israel ved at avlingene brenner opp. For korn og andre ett-årige vekster er det årets avling som kan gå tapt. Når frukthager og vingårder blir offer for pyromaner kan det derimot være mange års arbeid som går tapt. Den siste treplantingen Visjon Norge stod for ble utsatt for agroterrorisme i mai måned. Av de ca 3000 trærne som hadde blitt plantet i Samaria, var det bare noen hundre trær som ble reddet. Det var derfor med sorg vi mottok denne nyheten. Men vi gir oss ikke av den grunn. Det positive er at militæret har økt sitt nærvær i området, slik at sikkerheten økes. All infrastruktur som har blitt gjort for å plante trærne er fortsatt inntakt. Nettingen som skulle beskytte tre-plantene mot beitende dyr er også uskadd. Og alle trærne kommer til å bli plantet på nytt i de samme hullene som allerede er forberedt på dette stedet. Arbeidet med å re-plante trærne vil derfor være mye lettere enn å plante på helt ny mark. Når man nå er inne i den tørreste perioden i Israel, vet vi at brannfaren er stor. Vær derfor med og be om beskyttelse i Israel mot disse brannene. Når det blåser kan flammene fort spre seg over store områder. En måte de prøver å bremse flammene er å lage grusveier inne i området slik at flammer i gress og småbusker ikke så lett får spredd seg videre. 

Testestasjoner for corona gjenåpner i Israel (Foto: Eitan Elhadez-Barak/TPS)

Smittetallene for Covid-19 øker i Israel. Cirka 40% av de som blir smittet er allerede fullvaksinert, og det gjør regjeringen urolig for at utviklingen skal kunne føre til enda en nedstengning. Myndighetene har sagt at de eventuelt åpner for turisme i august. Foreløpig er det ingen tegn som tyder på at smittetallet synker. Det er derfor veldig usikkert om det vil bli åpent for turister til Løvhyttefesten. Reglene for å arrangere gruppereiser er heller ikke fastsatt. I mai tillot man 20 grupper med turister å besøke landet. Evalueringen av erfaringen med disse har ikke resultert i noen endelige regler man må forholde seg til. Med tanke på at arrangører og agenter behøver tid for å planlegge og markedsføre reiser er det i praksis ikke mye tid igjen om man vil besøke Israel.

Intensivavdelingen på Ichilov Hospitalet i Tel Aviv. (Foto: Eitan Elhadez-Barak/TPS)

Avisen Times of Israel rapporterer om en studie i Israel som har konkludert med at de som har gjennomgått en infeksjon med Covid-19 er sterkere rustet til å møte nye mutasjoner enn de som er vaksinerte. Avisen Times of Israel melder at fra 1. mai har 72 personer som har hatt Covid-19 blitt smittet, mens 3000, som var vaksinert har blitt smittet. 40% av nye smittede har altså blitt vaksinert, mens kun 1% av de som har gjennomgått Covid-19 har blitt smittet igjen. Dette bygger på en rapport fra Channel 13.

Den israelske nesesprayen Enovid selges nå på apotekene i Israel. (Foto: SoMe)

Kanskje kan den nye nesesprayen Enovid bli et redskap til å få statistikken på rett vei igjen? Denne anti-virale nesesprayen ser ut til å ta knekken på SARS-CoV-2 viruset i løpet av få dager. Dette produktet ble godkjent av Helseministeriet i Israel i januar og er nå tilgjengelig i apotekene i Israel. Bak dette produktet finner vi blant annet den israelske forskeren Gilly Regev som har mange års erfaring fra biokjemi, analytisk kjemi og mikrobilologi. De siste 12 årene har hun arbeidet med nitrogenoksid, det virksomme stoffet i denne nesesprayen, som altså tar knekken på virus.

Israelkanalen har fått nytt kontonummer: 1506.49.09395 og Vipps 221012

Husk Israelkanalens Vipps-nummer: 221012, samt at vi har fått et nytt kontonummeret 1506.49.09395.

Ønsker du avtalegiro? Send SMS til 2210 med kodeord IKPARTNER, samt navn og adresse, så sender vi deg de nødvendige dokumentene. Du kan også få skattefradrag for dine gaver til Israelkanalen.

Takk for all støtte og forbønn! Det er så viktig med forbønn. Gjennom bønn brytes murer ned, bommer sprenges og dører åpnes. Bønn gjør at vi blir mer effektive, når lenger og får utrettet mer. Takk for at du står med oss! Ha en fortsatt velsignet sommer!

ISRAELKANALEN I SOSIALE MEDIER