BILDE: Steinar Harila har skrevet ukens andakt.

Steinar Harila: «De som er med oss, er flere enn de som er med dem»

Steinar Harila er leder av «Hjelp til Russland». Denne uken fyller han 80 år (fredag 1. okt.) Men det forhindrer ham ikke i å drive det store hjelpearbeidet i øst. Han gir oss ukens andakt og starter med å sitere 2. Kongebok:

Kongen i Syria lå i krig med Israel. Her leser vi om hvordan Gud gjennom sin profet Elisja leder Israel, i en tid da den syriske hæren truet dem. Gang på gang leder Gud, ved profeten, Israel utenom denne store trusselen som den syriske hæren var. Det står i 2. kongebok 6, 9 at Guds mann stadig så farene og sendte bud til Israels konge og sa: «Vokt deg! Dra ikke forbi dette stedet! For syrerne har dratt ned der».

Kongen i Syria ble svært urolig over dette. Han kalte mennene sine til seg og sa til dem: «Kan dere ikke si meg hvem det er av våre folk som holder med Israels konge»? 2. Kong 6:11

Kongen trodde han hadde en spion blant sine egne. En forræder. Da er det at en av hans egne forteller kongen hvordan Gud tar seg av Israel gjennom sin profet.

 

«Går og finn ut hvor han er»

«Da sa en av mennene hans: Det har seg ikke slik, herre konge. Det er Elisja, profeten i Israel, som åpenbarer for Israels konge hvert ord du taler i ditt sengekammer». 2. Kong 6:12

Da bestemmer kongen seg for å ta denne Guds tjener. Han sa: «Gå og finn ut hvor han er, så jeg kan sende folk dit og hente ham! Det ble meldt ham at profeten var i Dotan». 2. Kong 6:13

Da angriper kongen, med en stor hær, profeten. Da sendte kongen hester og vogner dit og en stor hær. De kom dit om natten og omringet byen. 2. Kong 6:14

Profetens tjener blir redd og trodde at nå er det slutt for dem. «Da tjeneren til Guds mann sto opp tidlig om morgenen og gikk ut, fikk han se at en hær med hester og vogner omringet byen. Og tjeneren sa til ham: Å, min herre, hva skal vi gjøre»? 2. Kong 6:15

Det er da disse tros-sterke og herlige ord blir uttalt. «Han svarte: Frykt ikke! De som er med oss, er flere enn de som er med dem». 2. Kong 6:16

Den usynlige verden

Det er i denne situasjonen at profeten ber om at Gud må vise sin tjener den usynlige verden, slik at han kan være trygg under alle forhold.

Og Elisja ba og sa: «Herre! Åpne øynene hans så han kan se! Og Herren åpnet guttens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner av ild rundt omkring Elisja». 2. Kong 6:17

Vi som lever i denne tid, lever også i en veldig åndskamp. Mange blir redde, slik som profetens tjener. Hva skal vi gjøre i denne tiden? Kan hende vi skal be som Elisja og som også er formet i en sang: «O Jesus åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Jeg har en Fader i det høye som Fader-omhu for meg bær».

«Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss»? Rom 8:31

«Mine barn! Dere er av Gud, og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden». 1. Joh 4:4 . Der er en usynlig verden som var, og som i dag også er den samme. Slik det står om profeten Elia i Jak. 5, 17-18.

Intet regn på tre år og seks måneder

Elia var et menneske under samme kår som vi. Han ba inntrengende om at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder regnet det ikke på jorden. Og han ba igjen, og himmelen ga regn, og jorden bar sin grøde». Jak 5:17f

Vi tenker muligens noen ganger at vi er så få og makter så lite. Profetens tjener måtte nok tro at det hadde klikket for hans herre siden han kunne si at de som er med oss er flere enn de som er med dem. Han kunne jo se at de var bare to og at der kom en hel hær mot dem. Jeg kan tenke meg at han var redd og fylt med angst. Nå er vår siste time kommet, tror jeg han tenkte.

Det er da profeten ber: «Og Elisja ba og sa: Herre! Åpne øynene hans så han kan se! Og Herren åpnet guttens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner av ild rundt omkring Elisja». 2. Kong 6:17 Der er også i vår verden en usynlig verden. Det er derfor godt å synge med sangeren: «Ingen er så trygg i fare, som Guds lille barneskare».

«En sang ved festreisene: Jeg løfter mine øyne opp til fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper». Sal 121:1f

«De som er med oss, er flere enn de som er med dem»

Til oppmuntring, tro og tillit!