BILDE: Einar Columbus Salvesen er gjest hos pastor Jan-Aage Torp kommende mandag.

Psykolog Einar Salvesen: – Inflasjon i voldsbegrepet i barneoppdragelsen

Mandag 18. oktober kl 19:00 er det psykologspesialist Einar Columbus Salvesen som er gjest i «Hovedstaden med Pastor Torp», og tema denne gangen er «Refs og ris i barneoppdragelsen».

 

Salvesen forteller Torp at det er gått inflasjon i voldsbegrepet etter at Stortinget i 2009 vedtok totalforbud mot endog lettere dask i barneoppdragelsen:

 – Nå blandes lettere klaps sammen med voldtekt, skadelige slag og psykisk vold, hevder han.

 

Avsa en kjennelse i 2005

Salvesen viser til at Norges Høyesterett så sent som 30. november 2005 avsa en kjennelse som fastslo at «det rammes ikke av straffeloven § 228 første ledd om foreldre i oppdragelsesøyemed tildeler sine barn lettere klaps. Ved avgjørelsen av hva som kan tillates, må det legges vekt på kraftanstrengelsens styrke, grad av spontanitet og preg av krenkelse». 

 

Den freske TV-samtalen finner sted i spisestuen hjemme hos psykologspesialisten.

 

Se programmet på TV Visjon Norge mandag 18. oktober kl 19:00.

BILDE: Det er helt nødvendig med dyktige teknikere og godt utstyr for å produsere “Hovedstaden med Jan-Aage Torp”.