BILDE: Randi Filtvedt Johansen er en av programlederne av Studio Direkte på TV Visjon Norge. I tillegg har hun sin egen programserie på samme kanal, kalt «Hjertets sang». Randi er også en ettertraktet forkynner og sanger. Hun er gift med Hjalmar Johansen, har tre voksne døtre og bosatt rett utenfor Hamar.

Randi Filtvedt Johansen har fokus på velsignelsen i ukens andakt

Det første Gud gjorde da han hadde skapt mennesket, var å velsigne. Og det siste Jesus gjorde da han forlot sine disipler, var å velsigne dem. Det forteller meg at det er helt avgjørende å ha velsignelsen over sitt liv.

 

Så mange ganger har jeg hørt «Gud velsigne deg», uten å tenke over hva det innebærer.

Konger og herskere som levde i Midtøsten på gammeltestamentlig tid, løftet ansiktet og ofte septeret i retning av de gjestene de ville ta imot. Andre avviste de ved å ikke se på dem, og det betydde døden. Dermed var det alltid en risiko å oppsøke kongen. Løftet han ikke sitt ansikt mot gjesten var det slutten.

 

Hva er velsignelse?

Velsignelsenes virkelighet rommer det Gud gir og gjør i sin kjærlighet og allmakt.

Guds velsignelse er Guds godhet i handling.

Den er knyttet til Jesus; som er navnet over alle navn.

«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.»

Efeserne 1:3.

 

Satt vakt hos en syk mann

For mange år siden, da jeg jobbet på sykehus, satt jeg vakt hos en veldig syk mann. Etter noen timer betrodde han meg at han hadde oppgitt et annet navn enn sitt eget, da han ble innlagt.  Videre sa han at politiet ville hente han med en gang om de fikk høre hvem han virkelig var. Da denne forkomne mannen fortalte meg det, tenkte jeg på alle privilegiene han fikk fordi han ikke hadde brukt sitt eget navn. Men på et annet navn fikk han en ren seng, mat og klær.

På grunn av Jesu navn løfter Kongenes Konge ansiktet mot oss og gir oss nåde istedet for straff.

 

Vi trenger ikke være redde

«For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.»

Johannes 3:16.

Vi trenger ikke å være redde for å komme framfor Gud, for Jesus har åpnet veien for alle mennesker. Han demonstrerte det, ved å si til røveren som hang på korset ved siden av seg:

«Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis!» Lukas 23:43.

Idet røveren kalte på Jesu navn, fikk han møte selve livet midt i døden.

«Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!»

4 Mosebok 6:24-26.