Desember 2021

Naftali Bennet ble mottatt med æresvakt i Abu Dhabi, Emiratene. (Foto:GPO)

Abrahams avtalene som ble istandsatt av USAs president Donald Trump, ble ikke bare underskri er på et papir, men har resultert i  ere konkrete gjennombrudd. Den seneste utviklingen er at israels statsminister Na ali Bennet har vært på sitt første o sielle besøk i Emiratene. Dette er første gang i historien at en israelsk statsleder besøker Emiratene. Besøket kom i stand etter en invitasjon fra kongehuset. Bennet ble tatt i mot på  yplassen i Abu Dhabi av Emiratenes utenriksminister Abdullah bin Zayed og en æresvakt. Han hadde møter med  ere ministre før han besøkte Kronprins Sheikh Mohammed bin Zayed i hans private palass i Abu Dhabi. Bennet takket kronprinsen for den varme gjestfriheten og de dyptgående, oppriktige og betydningsfulle samtalene de hadde hatt. Han sa at deres felles «mål er å utvide båndene slik at det ikke bare blir fred mellom lederne, men også mellom folkene. Jeg drar herfra med stor optimisme om at dette eksemplet, på bånd mellom de to landene, vil være en hjørnestein for et omfattende nettverk av bånd i hele regionen.» 

Hva er konsekvensen av at vi tukler med menneskets DNA?

Spørsmålet om de siste tider og Jesu gjenkomst har vært et stort tema for de troenede. I Matteus 24 leser vi at disiplenes spurte Jesus om hva som ville være tegnet for hans komme og på verdens ende. Jesus begynner svaret med en advarsel om at ingen måtte bedra dem. Deretter kommer han inn på mer spesi kke tegn som krig, rykter om krig, hungersnød, pest og jordskjelv. Han fortsetter med å beskrive tider med trengsel og drap, og at de skulle bli hatet av alle nasjoner for Jesu navns skyld. Den eksakte tiden for hans komme kjenner bare Gud, Faderen. Han sammenligner denne tiden med slik det var på Noas tid, at folk ga til ekte og tok til ekte. Ser vi nærmere på hva som skjedde på Noas tid, kan vi lese i 1. Mos 6.2 at «Guds sønner så menneskedøtrene. at de var vakre. Og de tok seg hustruer av alle dem som de valgte.» Vi leser videre om at det var kjemper, ne lim, som forplantet seg med kvinnene. Her tror jeg Bibelen snakker om en kryssning av falne engler og mennesket. Menneskene hadde krysset en barriere ved at det hadde vendt seg bort fra sitt slag. Man kan si at det menneskelige DNAet hadde blitt ødelagt eller forurenset. Det er nærliggende å tro at dette er den ondskapen som gjorde at Gud angret at Han hadde skapt mennesket i sitt bilde. Kun Noa og hans nære familie fant nåde for Guds øyne. Som det ypperste i skaperverket står vi nå ovenfor en trussel der man på nytt vil endre det menneskelige DNA. Fra World Economic Forum snakkes det varmt om transhumanisme. Man sier at den  erde industrielle revolusjonen vil føre til en fusjon mellom vår fysiske, digitale og biologiske identitet. De snakker altså om å koble våre kropper og sinn mot et digitalt nettverk. Det store spørsmålet er hva dette betyr i praksis. I Daniel 2 leser vi om Nebukadnesars drøm, og hvor det siste riket var av jern og leire. «Slik du så jernet blandet med keramisk leire, slik skal de blande seg med menneskers sæd; men de  skal ikke henge fast til hverandre, slik jern ikke blander seg med leire.» Da jeg leste dette tenkte jeg på parallellen til Jesu ord om Noas tid. Daniel taler altså om en blanding av feil DNA med menneskelig sæd eller menneskelig DNA. Mens dette skjer kommer Gud til å oppreise et kongedømme som aldri skal bli ødelagt, men knuse og fortære de andre kongedømmene og bli stående til evig tid. Det er salig for oss å vite at Gud har full kontroll over det som skal skje. 

Israelkanalen inviterer til Israelhelg på Hallingskarvet.

Dagene 17-20. februar inviterer Israelkanalen til en israelhelg på Hallingskarvet Fjellstue. Vi har en meget hyggelig pris for helpensjon på kr 1800,-per person for hele helgen. Med dagens smitteregler vil vi kunne gjennomføre et slikt arrangement. Vi håper selvsagt at dette ikke skal forverre seg de neste to månedene. Vi jobber med å sette opp et konkret program, men kan røpe at hovedtemaet for denne helgen vil være bibelsk arkeologi, et emne som hele tiden har stor aktualitet. Vi ønsker oss en helg med nyttige og interessante foredrag, godt fellesskap og nydelig mat i en vakker setting på høyfjellet. Sett gjerne allerede nå av disse dagene i kalenderen, så kommer vi tilbake med nærmere opplysninger om arrangementet på nyåret.

Heftene til Hans-Holger Lorenzsonn er klar for nedlasting.

Det er viktig å slå fast at Guds ord er sant. Ved  bibelsk arkeologi finner man bevis for dette.  Når man ser faraos stridsvogner ligge på havbunnen i Akaba-bukta, og ser merkene etter Guds ildstøtte på Sinai, blir jeg inspirert. For Guds Ord er hellig, og ingen tøddel skal forgå. Gud våker over sitt ord, og beviset for dette ser man også tydelig i bibelkodene. Disse funn viser at Guds ord er levende, og det ser ut som Gud taler i flere nivåer til oss. La oss derfor ikke bli trette av å gjøre det gode, for husk at vi har et levende håp.

I Kristus har vi vår frihet – la oss holde fast på den.

Dette året nærmer seg sin slutt, og enda et år har gått uten at jeg har hatt mulighet til å besøke Israel. Det er frustrerende at et lite virus kan ta liv, ødelegge livsverk og få verdenssamfunnet til å gå helt av hengslene. Sist ut er omikron, Denne mutanten ser så langt ut til å være mye mildere enn de tidligere variantene, selv om den kan være mer smittsom. Jeg håper det stemmer. Det er eksperter som mener at dette kan være siste rest av SARS-CoV-2, og at det heretter kun vil bli som en forkjølelse å regne. Vi får håpe det stemmer og at samfunnet igjen kan komme på fote igjen. Det store spørsmålet vil være om vi noensinne kommer tilbake til «normalen» slik livet var før 2020. En positiv ting som jeg synes å merke er en større interesse for de siste tider, med fokus på Jesu gjenkomst. La oss derfor søke det himmelske. «For vi har ikke her en blivende stad, men søker den som kommer.» (Heb 13.14)

Til slutt vil jeg takke for all støtte og forbønn. Det betyr så uendelig mye. Jeg ønsker deg og dine en fredfull julehøytid med Jesus i sentrum. Videre ønsker jeg deg et velsignet godt nytt år, fullt av godhet og nåde fra vår Far i himmelen.

ISRAELKANALEN I SOSIALE MEDIER