BILDE: David Østby er 86 år, men er stadig opptatt av Guds ord. Han har utgitt flere bøker og er i gang med en ny. David er pinsevenn og har vært predikant, pastor og redaktør, samt innehatt en rekke verv i den norske pinsebevegelsen.

 

Ukens andakt ved David Østby: Reiseforsikring for livet

Denne gangen er det David Østby som stiller med ukens andakt. Han skriver:

 

Vi reiser videre inn i et nytt ukjent år. Vi legger også den ukjent fremtid i Guds hender. Det kommer alltid tid til å tenke på hva det vil bringe oss.  Også i Guds omsorg heter det: Hver dag har nok med sin egen plage. Men Guds løfter er tilstrekkelig. Det er klokt å ta tid hver dag med Guds ord. Det gir kraft og gode råd for livet. Vi kan si det slik at Guds løfter er som en reiseforsikring. Det er gode løfter under alle forhold. Og det er rikelig med hjelp:” For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen. Gud til ære ved oss.” 2. Kor. 1,20. Her kommer noen gode løfter til deg.

 

De største og dyreste løfter

Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft, og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten.” 2. Peter 1,3-4. Den høye prisen har Jesus betalt. Løftene bygger på prisen Jesus gav for å gi oss del i det evige liv.

 

Godt kjent

Det er stort å kjenne Gud, med enda større at Gud kjenner meg.” Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver, skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg.” Jesaja 43, 1-2. Historien om den fortapte sønn, handler om sto glede da sønnen vender hjem og får tilgivelse av sin Far. Men også himmelens engler gleder seg, og størst at våre navn er oppskrevet i Livets bok.

 

Sikkerhetsgaranti

”I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd som var lovet. Han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet.” Efs. 1,13-14. Det er et eierforhold i den kristne tro. Vi er Guds barn.

 

Døgnåpent

”Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud.” Jes. 43,2. Uansett hvilken tid det er på døgnet er Herren nær.” Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle, din vokter skal ikke slumre. Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter.” Salme 121,2-4.

 

Pilegrimen lovet hjelp

”Han gir den trette kraft og den som ingen krefter har gir han stor styrke. Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.” Jes.40,29-30.

 

Nåde nok

” Min nåde er nok for deg. For min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelse og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.” 2. Kor. 12,9-10. Nåde nok! Det er tilstrekkelig! Husk du er barn av Nåderiket.