BILDE: Denne gangen er det Magne J. Bregård som har skrevet ukens andakt.

 

Ukens andakt ved Magne J. Bregård: Bring dem til Jesus

Magne J. Bregård fra Drammen har gjennom hele sitt liv jobbet med musikk i skoler, kulturskoler og menigheter. En periode har han også vært forstander i Pinsebevegelsen. Denne gangen er det han som har skrevet ukens andakt:

 

Ved inngang til dette året har jeg lagt merke til en av Jesu disipler; Andreas. Det står ikke så mye om ham, men det lille som står er meget interessant. Vi ser først at han var en av døperen Johannes´ disipler, hvis eneste lidenskap var å forberede folket på å ta imot Jesus. Og når han hørte døperens hengivne beskrivelse av Jesus: «Se der, Guds Lam, som bærer verdens synd!» (Joh.1,29 ff.), så fulgte han straks etter Jesus. Han forstod at det var en som var større enn Johannes, og nå ville han bli bedre kjent med den store Mester, Jesus fra Nasaret. Jesus inviterte han og en annen disippel med seg hjem til et eksklusivt møte med Ham.

 

Førte broren til Jesus

Etter dette så var det den mest selvfølgelige ting i verden for Andreas å bringe andre med seg til Jesus. Og den første han ville vinne for Jesus, var hans egen bror Simon. Andreas sa: «Simon, vi har funnet Messias. Du må bli med meg og bli kjent med Ham!» Så førte Andreas broren sin til Jesus. Og før Andreas rakk å presentere ham, sier Jesus: «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas.» Kefas er Peter, klippen.

 

Lydig mot Herren

Jesus vet alt om oss. Han visste hvem Peter var før noen fortalte Ham det. Og Jesus visste også når han kalte Peter at han hadde en god «vei å gå» før han var brukbar til å tjene Herren. Det ser vi tre år senere under påskedramaet. Jesus sier til Peter som da snart kom til å svikte så dypt, slik vi alle på forskjellige måter har sviktet: «Simon! Simon! se, Satan krevde å få dere i sin vold for å sikte dere som hvete; men jeg bad for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du engang omvender deg, da styrk dine brødre!» (Luk.22,31-32). Peter forstod nok ikke så mye av dette da. For han var jo i egne øyne klar for å følge Jesus i døden om nødvendig, som han sa. Men så feil kunne han ta av seg selv. Men han ble brukbar til slutt etter mange prøvelser, som en betydelig åndelig leder og Jesu Kristi stridsmann, og han var lydig mot Herren helt inn i martyrdøden.

 

Visste at Messias kunne gjøre hva som helst

Andreas ja, vi finner han igjen i Joh. 6 da Jesus mettet de 5000 menn i ørkenen (+ kvinner og barn). Et enormt under. Jesus visste hva han ville gjøre. Han så den store folkehopen og visste at de måtte få noe å spise. Men noe viktig måtte skje først. En liten matpakke måtte bringes til Jesus, slik at Han kunne få velsignet den. Andreas ble det viktige bindeleddet til underet. Han sa: «Det er en liten gutt her, som har fem byggbrød og to fisker, men hva er det til så mange?» Det var som om Andreas ante at Messias kunne gjøre hva som helst. Og det store underet var et faktum. Oppsamlingen av restene etter måltidet var mer enn matpakken i utgangspunktet. Hvilket under. Og hvor viktig Andreas sin lydighet var! Han gjorde noe veldig lite, ved å ta med en liten gutt til Jesus. Men Jesus gjorde noe fenomenalt stort ut av det!

 

Inviter mennesker til Jesus

Dette var Andreas sin store lidenskap; å bringe mennesker til Jesus. Vi finner han igjen litt senere, i Joh.12 da noen grekere gjerne ville treffe Jesus. Men da fikk Andreas beskjed om at det var for sent. Tiden var kommet da Jesus måtte dø. Slik nærmer vi oss nå tiden igjen med raske skritt da det vil lyde et «for sent». Tidens tegn forteller oss det. La oss derfor bruke dette året godt, og ikke være sjenerte når det gjelder å invitere mennesker til Jesus.

 

Viktig støttespiller

Andreas var en av disse enormt viktige støttespillerne. Han er ikke mye omtalt, og det står ingen ting om at han var en stor forkynner eller noe annet. Men han brakte mennesker til Jesus. Når du og jeg bringer en til Jesus, hvem vet om ikke nettopp han eller hun vil vinne mange mennesker for himmelen, og dette takket være at nettopp du og jeg gjorde vår innsats.

 

Ha et velsignet år! Og ikke tenk på de enorme store tingene du skal gjøre for Jesus. Gjør det du kan, om det kan virke veldig lite. Gud skal sørge for en velsignet mangfoldiggjøring av din tilsynelatende lille gjerning.