April 2022

Tempelhøyden, “plassen som Gud har valgt,” verdens åndelige sentrum.

Tempelhøyden er viktig. Det er flere grunner til det. Israelittene fikk beskjed om å feire påskeofferet på det stedet som Herren utvelger for å legge Sitt navn. Stedet Herren velger, har kanskje endret seg fra Josvas alter på Ebal, til tabernaklet i Shiloh, før Salomo bygget tempelet i Jerusalem. Men begrepet “den plass Gud velger” peker i dag på plassen tempelet hadde i Jerusalem. 1930-oversettelsen av Esekiel 38.12 sier om Israel at de bor på jordens navle. Israel er verdens senter. Jerusalem er Israels senter. Tempelhøyden er Jerusalems senter, den plassen Gud har valgt.

Islamister med Hamas-flagg, sko på føttene og stein som ammunisjon i al-Aqsa-moskeen

Tempelhøyden har igjen kommet i medias fokus. Den jødiske og den kristne påsken sammenfalt i år med islams fastemåned ramadan. Like før påske kom det en terrorbølge over Israel, hvor flere jøder brutalt og tragisk ble myrdet. Dette toppet seg med voldsomme angrep av muslimer mot spesielt jødene som kommer for å be ved Vestmuren nedenfor. Mange ting tyder på at de voldsomme oppløpene var planlagt. Fra radikale islamske grupper har det kommet flere beskyldninger på sosiale medier om at jødene planlegger å ta al-Aqsa-moskeen, med påfølgende opprop om å verne denne. Det som skal være muslimenes helligste plass i Israel, al-Aqsa-moskeen, ble vanhelliget av muslimene selv. Normalt må man ta av seg skoene dersom man vil inn i en moské. Men bilder derfra viser at dette ikke betyr noe likevel. Fra innsiden av moskéen har vi sett menn med sko sparke fotball. I tillegg ble det kastet stein, molotov-cocktails og skutt med fyrverkeri. Raseriet forplantet seg også til områder utenfor Tempelhøyden, hvor biler og busser ble utsatt for regelrette angrep. Urolighetene har også til Gaza hvor Hamas har sendt flere raketter mot Israel. Selvsagt har IDF svart på disse angrepene og ødelagt produksjonsanlegg for raketter på Gaza.

Statsminister Naftali Bennet ble tvunget til å stenge Tempelhøyden for jøder og kristne under ramadan.

Den politiske situasjonen i Israel er vaklende. Like før påsken meldte Knesset-medlem Idit Silman seg ut av partiet fordi regjeringen tillater at man bryter med den religiøse tradisjonen med kun å ha usyret brød på sykehusene. Koalisjonen Naftali Bennet leder har dermed ikke et klart flertall i Knesset. Bennet har også blitt presset av Knessets islamistiske parti Ra’am til å stenge ned Tempelhøyden for jødiske og kristne besøkende. Dersom flere velger å følge Silman, kan det åpne for en ny regjering med Netanyahu.

Redigering av program for Israelkanalen.

Arbeidet med å redigere opptakene fra turen til Israel er godt i gang, og de første programmene derfra har allerede blitt sendt på Visjon Norge. Først ut var programmene med Gro Wenske, Lars Enarson og Jane Kiel, som kunne sendes uten å tekstes. Jeg håper dere som ser på Israelkanalen forstår våre skandinaviske språk så godt at teksting ikke er nødvendig. Forrige uke ble programmet med Jan Willem van der Hoeven sendt. I de neste to ukene skiftes temaet til arkeologi, og først ut er intervjuet med Shay Bar. Her er fokuset på Manasse-området. Deretter kommer programmet med Zvi Koenigsberg hvor han forteller om funnet av en amulett av bly fra Ebal og prosessen med å få denne tydet. Programmet med Doron Keidar og Johannes Enarson som forteller om arbeidet til Cry for Zion ble sendt til teksting i dag. Neste uke blir det redigering av programmene med Sandy Shoshani fra Be’ad Chaim og Leon Mazin og Evgeni Stanukevich fra forsamlingen Shavei Zion i Haifa. Så slik blir programmene i mai måned.

Oljeberget – et av stedene hvor Jesus underviste disiplene.

I Matteus 24 leser vi at like før sin død på korset, underviste Jesus disiplene på Oljeberget. Disiplene var opptatt av hva som var tegnet på Hans komme og på verdens ende. Jesus begynner svaret med en advarsel om at de ikke må bli bedratt av falske Messiaser og falske profeter, at det vil være krig og rykter om krig. og at det vil komme en så stor trengsel som det ikke har vært siden verdens begynnelse, før Hans gjenkomst skal skje. Han fortsetter med lignelsen om fikentreet: Lær en lignelse av fikentreet: Når grenen på det fremdeles er myk, og det kommer blader på den, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal også dere, når dere ser alt dette skje, vite at det er nær – det står for døren! Sannelig jeg sier dere: Denne generasjonen skal ikke forgå før alt dette er oppfylt. Himmel og jord skal forgå, men Mine ord skal aldri forgå (Matteus 24.32-35).

Modell av tempelet slik man kunne se det på Jesu tid.

Fikentreet blir brukt som et bilde på Israel. Den 14. mai 1948 gjenoppstod Israel igjen som en selvstendig jødisk stat. Det at et folk etter nesten to tusen år i diaspora fortsatt eksisterer som folk er unikt. At dette folket klarer å etablere en egen stat på sitt historiske geografiske område er enda mer unikt. Men da dette skjedde for snart 74 år siden var det ikke annet enn et stort mirakel, og et bevis for at Gud eksisterer. Gjenopprettelsen av Israel er ikke ferdig. Det gikk 19 år før nasjonen Israel fikk kontroll over Jerusalem. Av en merkelig grunn overlot man kontrollen over Tempelhøyden til muslimene. 

Vi som lever nå er en generasjon som ikke skal forgå før alt dette skjer. Det er derfor av stor interesse å se hvor lang en generasjon er. Er en generasjon 70 eller 80 år? Skal vi regne fra 1948 eller 1967? Dette er interessante spørsmål som reiser seg. Uansett hva vi tenker eller tror, la oss leve som om Jesus står for døren. La oss leve med en lengsel etter Hans komme. La oss derfor be: Maranata – kom Herre Jesus, kom!

ISRAELKANALEN I SOSIALE MEDIER