Mars 2022

På plass ved foten i Yafit i Jordan-dalen

Halleluja! Endelig lyktes det å få besøke Israel igjen. Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk denne muligheten nå, at Israel har åpnet opp for turisme igjen etter 2 år med stengte grenser. Israel har hatt noen av de strengeste reglene for turister, så det er til stor glede for både turistene, og ikke minst for den israelske befolkningen som er avhengig av turister for sine inntekter at vi nå kan legge dette bak oss. Selvsagt er det vår fortsatte bønn at vi ikke får noen ny nedstengning, men at grensene fortsetter å være åpne slik at turister fortsatt kan bli ønsket velkommen til Israel.

Flere ulike lokasjoner for innspilling av Kongenes Konge ble besøkt – her fra Nazareth Village.

Reisen denne gangen hadde to formål. Først jobbet jeg med regissøren for Kongenes Konge med å speide etter lokasjoner for innspilling av eksteriør scener for Visjon Norges store dramaserie. Erfaringene med mange års TV-sendinger fra Israel har gitt meg et stort kontaktnett i Israel slik at vi fikk med oss en lokal kjentmann som vil bistå oss med å løse mange praktiske utfordringer i Israel. Sammen fikk vi besøkt en rekke fine steder og kan begynner ta de neste stegene i forberedelsene for Kongenes Konge i Israel.

Ganei Chaim – Livets hage – Bead Chaims minnelund ved Latrun.

Det ble et nytt besøk hos Yigal Ben Shalom med fokus på de jemenittiske jødene.

For Israelkanalen ble det besøk på flere av de prosjektene vi støtter økonomisk. Blant annet ble det intervju med Sandy Shoshani som leder ja-til-livet organisasjonen Bead Chaim. Dette arbeidet har vi støttet i noen år nå, og det var fint å treffe Sandy og høre henne fortelle om det voksende arbeidet deres. Jeg traff også Amit Barak og Elias Zarina fra Jerusalemite Initiative. Arbeidet deres består i å hjelpe arabisktalende kristne til å bli integrert i det israelske samfunnet. Idéen til arbeidet kommer fra Fader Gabriel i Nazareth. De kristne i Jerusalem-området er i utgangspunktet verre stilt, da de ikke har fått undervisning i hebraisk i skolen, og språk er som kjent en nøkkel til å bli integrert i samfunnet. Det ble også et nytt besøk hos Yigal Ben Shalom som leder en støtteorganisasjon for de jemenittiske jødene. De jemenittiske jødene ble utsatt for overgrep av myndighetene, og blant annet ble mange av barna deres tatt fra foreldrene for å bli adoptert av andre. På tross av generelt dårlig behandling, blomstrer dette samfunnet, og mye av hemmeligheten til suksessen er at de i stedet for å innta offerrollen har valgt tilgivelsens vei, gått videre og dermed vist at de er bedre. Det er alltid veldig hyggelig å treffe denne gruppen på deres samlinger. Det ble også et hyggelig gjensyn med Jerusalem Jane, hvor vi får høre mer om hennes arbeid i Israel.

Zachi Dvira viser fram noen av funnene fra Tempelhøyden.

Undertegnede og Shai Bar fra Haifa Universitetet, foran en av de store krukkene som ble funnet på Ebal.

Israelkanalen støtter også arkeologiske prosjekter, og det ble et intervju med Zachi Dvira som leder Temple Mount Sifting Project som ga oss status på dette arbeidet. I tillegg besøkte vi Shay Bar ved Haifa University som fortsetter Adam Zertals arkeologiske undersøkelser i Manasse-området i Samaria. Mens vi var i Israel begynte Shay Bar nye undersøkelser på Mt Kabir, fjellet som Elon Moreh ligger på. Dette området har ikke blitt kartlagt tidligere, så det blir spennende å følge med på hva som kommer fram her.

Amuletten som ble funnet i massene fra Zertals utgravinger på Ebal. 

På en pressekonferanse denne uken ble inskripsjoner på en amulett som ble funnet i løsmassene som Adam Zertal gravde ut ved Josvas Alter offentliggjort. Denne amulettens budskap styrker bevisene at dette virkelig er Josvas alter. Blant annet er det snakk om det eldste funn av hebraisk og inskripsjonen snakker om forbannelser og JHVH. Ebal ble jo omtalt som forbannelsens fjell. Knyttet til dette funnet fikk jeg et nytt intervju med en av Zertals venner Zvi Koenigsberg, som lykkedes med å finne en teknisk løsning på å få tydet innholdet på amuletten.

Fint å kunne besøke våre gode venner Gro og Brun Wenske i Haifa.

Det ble også tid til et besøk i Anatot hvor vi spilte inn et program med Jan Willem van der Hoeven. Det blir spennende å få høre hans budskap. I Jerusalem ble det også et intervju med Lars Enarson som det nå er 20 år siden jeg traff i Israel. Den hendelsen markerer også mitt kall til arbeidet med Israel, som jeg i dag er engasjert i. Tempelhøyden er hendelsenes sentrum og Cry for Zion er en kristen organisasjon som arbeider for fri tilgang her. Doron Keidar og Johannes Enarson forklarer mer inngående om arbeidet deres. I Haifa ble det også et besøk hos våre venner gjennom mange år, Gro og Bruno Wenske. Gro er sporty og stilte opp på et intervju som jeg tror våre seere vil sette pris på. Tidligere har jeg besøkt menigheten Shavei Zion i Haifa. Denne gang ble det igjen et besøk der, og vi får høre fra pastor Leon Mazin og hans assistent Evgeni Stanukevich. Fokuset denne gangen er hvordan menigheten engasjerer seg i flyktninger fra Ukraina og den økende strømmen av jøder både fra Ukraina og Russland som ønsker å gjøre aliyah. Menigheten har flere ganger vært i Norge gjennom sitt interne arbeid for unge soldater, kalt Ørne-prosjektet. Vi får også høre om hvordan Evgeni,  som gjennom sitt sikkerhetsfirma i Kiev, har vært med på å redde jøder i Odessa til å komme i sikkerhet, bort fra krigens forferdelser. Under krigens første uker reddet de over 1000 mennesker ut fra Ukraina.

Foten i Yafit ble også besøkt og dokumentert. (Maske lagt på originalen for lettere å vise omrisset).

Under Israelhelga på Hallingskarvet ble det nevnt mulighet til å delta på organisert tur til Sinai i Arabia. Her er en link til Andrew Jones sin hjemmeside om dette prosjektet. Andrew Jones ble nevnt av Viveka Pontén og har blant annet dokumentert mye av funnplassene ved Sinai-fjellet i Arabia.

Tusen takk til dere som støtter Israelkanalen både praktisk, gjennom økonomiske gaver og ved forbønn. Jeg vil rette en stor takk til alle som har bedt om en vellykket reise til Israel. Flere ganger opplevde jeg det som å gå i ferdiglagte gjerninger. Selv om det var lange dager, så kjente jeg også på en styrke og kraft til å gjennomføre. «Som dine dager er, slik skal din styrke være,» leser vi i 5. Mos 33.25, og det fikk jeg virkelig erfare denne gangen. Det ble spilt inn tretten nye program på denne turen. All ære til Gud!

ISRAELKANALEN I SOSIALE MEDIER