BILDE: Harald Grønlund er født i Arendal, men bor i Kristiansand. Han har tjenestegjort som evangelist, misjonær og pastor. Gift med Reidun, har tre barn og åtte barnebarn. Han er også aktiv med i gateevangelisering «GUD I DIN BY» i Kristiansand .

 

Harald Grønlund har ukens andakt: DET ER FULLBRAKT!

«Er du blant dem som har en lengsel etter å leve Kristus-livet, i hellighet og kraft? Ja, da er denne andakten noe for deg. Dette å erfare Guds kraft i eget liv er vel noe som vi alle ønsker».

 

Kanskje har vår tanke vært låst i at dette gjelder bare superkristne og «superforkynnere». Men Bibelen beskriver det ikke på denne måten. Når løftet ble gitt om utgytelse av Hans kraft, så er det helt andre prinsipper som legges til grunn. Disse tre ordene som Jesus ropte ut på korset (se tittelen) er grunnlaget for at vi alle kan få erfare å leve i hellighet og Den Hellige Ånds kraft.

 

Der jeg er i Guds nærhet ved korset, så ser jeg mennesker som har sett Jesu hellighet og deretter har erkjent sin urenhet og bekjent den for Gud. Disse har erfart hans kjærlighet og nåde mot seg. Den ene røveren får høre disse gode ordene fra Jesus: «Sannelig i dag skal du få være med meg i paradis.» Disse ordene inneholder mye tilgivelse. Og ved disse ordene kunne han gå døden i møte med full fred og ro. Jeg tror at det ble en stor begeistring og glede i hans liv på terskelen til det evige liv. Jeg vil si at han representerer alle oss mennesker.

 

Mange har levd et turbulent liv
Dere som leser denne andakten i dag har forskjellige historier. I mange av våre menigheter finnes det mennesker som har levd et veldig bråket og turbulent liv. I dag er de gode borgere på likt nivå med oss andre. Det er et ord de har erfart som har satt dem i dagens situasjon; og det er ordet «tilgivelse». Ikke hvilken som helst tilgivelse, nei det er Guds tilgivelse, altså tilgivelse av Ham som er uten synd, av Ham som er feilfri; det er intet ondt i Ham. Paulus ord: «Tyven stjeler ikke mer. Så kan vi sammen med dem også glede oss over at vi har fått tilgivelse, at all den urenhet som har besmittet oss og som vi har erkjent er renset bort ved Jesu blod som rant på Golgata Kors». Kan vi få det bedre?
Det som Jesus viste ved sitt liv på jorden får sitt fulle utspring på korset. Jesus gikk foran oss og viste at det å tilgi mennesker som har gjort noe som har skapt sår, er veldig viktig for oss. Din erfaring er kanskje at du er blitt oversett av dem som du trodde var dine nære venner, du er blitt forbigått i en ansettelsessak eller ikke blitt spurt om å stille opp på områder du har hatt lyst til å gjøre en innsats. Det kan være mennesker som har misbrukt en fysisk, psykisk eller utnyttet ens tillitsforhold.

 

Hva om…..? Kunne du tilgi?
Hva om du hadde hatt en sønn som opp igjennom årene har lagt sin bror, mor og far for hat og som fører til at han til slutt dreper sin mor og bror. Faren sitter igjen. Hvilken holdning har han ovenfor sin sønn som er blitt en morder? Kunne du tilgi ham, slik som Jesus har tilgitt deg? (Eksemplet er fra ett av programmene til TV-stjernen Oprah Winfrey).

 

Jesus lærte oss i Fader Vår: «Forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere.» Det å kunne tilgi andre som har påført et dypt sår, er vanskelig, men det som er viktig er at man velger å ville tilgi disse menneskene selv om de ikke kommer og ber om unnskyldning. Denne far som ble intervjuet i TV-programmet til amerikanske Oprah Winfrey sa et det var et valg han måtte ta. Her i Guds nærhet ved korset kan en få hjelp i en villet prossess til helt å kunne tilgi, gi slipp på det som er blitt sagt eller gjort mot en. Jeg ser mennesker som kommer for å være i Guds nærhet ved korset og der mottar de kjærlighet, nåde og tilgivelse fra Ham og dette tenner ilden til å leve Jesus -livet på tilgivelsens område.
Gjennom dette blir Jesus æret og Hans hellighet og kraft åpenbart til menneskers frelse. Så vær ved Jesus Kors og gled deg over Jesu siste ord, som ble til seier for oss.