BILDE: Alv Magnus på hjemmebane. Den kjente forkynneren er med i en ny programserie som får navnet «Arven». Det er meningen at mange veteraner i Kristen-Norge skal sette seg i den gule stolen.

 

Hele livet med Alv Magnus – nå er det hans tur i den gule stolen

«Arven» skal handle om erfarne mennesker, personer som har satt sine spor i Kristen-Norge. De forteller om livet fra A til Å, om oppvekst, livet, troen, tjenesten, ja, kort sagt ALT. Alv Magnus er den siste som har satt seg i den gule stolen.

 

I det gule huset sitt rett ved Grimerud Gård på Stange, et stykke fra Hamar, møter vi Alv Magnus. Herfra forteller han sin historie plassert i den gule stolen, som er med i alle programmene.
Det gule huset kjøpte han langt tilbake i tid, den gang han var knyttet til «Ungdom i oppdrag». Han var leder for organisasjonen i en årrekke og hadde sin arbeidsplass på Grimerud gård, selve hovedbasen for «Ungdom i oppdrag» her til lands.
Da han og kona Margareta trakk seg tilbake ble de værende på området.
Alv Magnus er den fjerde personen til nå som har fortalt sin lange historie.
De tre første har vært Yngvar Pettersen, David Østby og Kjell Haltorp. Og nå altså Alv Magnus.
Opptak med Donald Bergagård gjøres i slutten av juni måned.

 

Mange halvtimes programmer
En rekke andre veteraner står klare til å bli en del av programkonseptet «Arven».
Planen er å dele opp historiene i halvtimes programmer. Og vi kan love at det blir flere halvtimes programmer på hver person.
Alv Magnus har bak seg et spennende og innholdsrikt liv. Det er ikke alle som vet at han var leder for studentene ved Oslo Universitet i en tid da AKP-ml var en oppadgående rød politisk bevegelse i Norge.
Og ikke alle vet at han hadde et politisk engasjement, eller at han møtte sin svenske kone Margareta i Sør-Korea av alle steder.
Og ikke alle kjenner hans søken etter et møte med Vår Herre.

 

Vet alt om Hans Nielsen Hauge
Alv Magnus er en ettertraktet forkynner og han er en av landets fremste kjennere av Hans Nielsen Hauges liv og betydning.
Når «Arven» får sin fremvisning på TV Visjon Norge vites ikke pr. dags dato, men dette er livshistorier som ikke går ut på dato.

BILDE: Alv Magnus og kona Margareta ble boende på Stange, også etter at tjenesten var over i «Ungdom i oppdrag».