BILDE: Svein Egil Fikstvedt er også med i forkynnerteamet til «Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem».

 

Svein Egil Fikstvedt har ukens andakt: Bevar ditt hjerte!

Svein Erik Fikstvedt skriver: «Er du ikke riktig vel bevart? Kanskje du har stilt noen det spørsmålet? Eller muligens bare tenkt tanken i ditt stille sinn?

 

Bibelen har noe å si oss om nettopp det å bli vel bevart.
Ordsp.4:23: «Bevar ditt hjerte fremfor alt som bevares, for livet utgår fra det».
Dette ordet har vært ett av de viktigste for meg personlig, og det har både utfordret meg og hjulpet meg til å navigere riktig gjennom livets ulike utfordringer.

 

Vi beskytter så godt vi kan
Vi er ofte flinke til å se verdien i ting vi eier og deretter bevare og beskytte det så godt vi kan. Når man f.eks har fått seg en ny mobiltelefon, vil man gjerne ta vare på den på best mulig måte – for at den skal ha lang levetid.
Det er noe som er langt viktigere å bevare enn mobiltelefonen, bilen eller lommeboka, eller andre ting. Bibelen sier at vi skal bevare vårt hjerte fremfor alle andre ting. Hvorfor er det så viktig? Det er fordi selve livet utgår fra vårt indre. Vår livskvalitet avgjøres nettopp av dette.
Vi vet at vi lever i en vond og urettferdig verden. Ingen klarer helt å unndra seg vanskeligheter og skuffelser. Og det er nettopp derfor vi må vokte vårt indre; fordi selve kvaliteten på livet utgår fra det.

 

Man lærte å bevare sitt hjerte
Jeg har møtt mennesker som har hatt svært vanskelige ting å kjempe med i livet. Noen ble skuffet, bitre og resignerte – mens andre klarte å bevare et godt humør og en optimistisk framtidstro. De så lyst på livet, tross alle vanskelighetene. Hva var forskjellen? Man lærte å bevare sitt hjerte.
La meg gi deg et eksempel på en person fra Bibelen som klarte dette på en forbilledlig måte.
Det er Josef og vi kan lese om ham i 1.Mosebok kap.37-50. Josef fikk drømmer fra Gud om at han skulle bli en innflytelsesrik leder og at han skulle bli til velsignelse for mange mennesker. Hans brødre ble både forarget og misunnelige på ham. De solgte ham som slave til en av de øverste lederne i Egypt, mens den offisielle forklaringen til deres gamle far var at Josef var blitt drept av et rovdyr.

 

Både oppturer og nedturer
De nye tilværelsen i fremmed land bød på både oppturer og nedturer. Han ble blant annet sittende i fengsel på grunn av falske anklager om umoral. Men gjennom alt så klarte Josef å bevare sitt hjerte fra bitterhet og hat.
Etter mange år fikk Josef en høy stilling i Egypt. Hans brødre opplevde hungersnød i Kanaans land, og måtte dra den lange veien til Egypt for å kjøpe mat. Josef kjente sine brødre igjen og han hadde nå virkelig mulighet til å si «takk for sist» og la hevnen være søt. Men i stedet kan vi lese denne fantastiske historien om tilgivelse og forsoning.
Josef selv sa det på denne måten: «Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode. For han ville gjøre det som nå er hendt, og berge mange menneskeliv». (1 Mos 50:20)

 

Drømmen gikk i oppfyllelse
Josefs drømmer gikk til slutt i oppfyllelse, selv om det var veldig mange motbakker og skuffelser underveis. Han hadde lært å bevare sitt hjerte. Han hadde lært seg tilgivelsens lekse.Vi har mye å lære av denne sterke historien om Josef.
Vi gjør klokt i å lære oss kunsten å bevare våre hjerter. Det vil ha en avgjørende effekt på vår livskvalitet og det vil gjøre det lettere å bli stående i en rik tjeneste i Guds rike!