BILDE: Koli Puka har ukens andakt, forfattet under sommerferien i Norge.

 

Koli Puka på sommerbesøk i Norge gir oss andakten: – Sannhetens kraft

Han skriver: «Hei igjen, kjære søsken i Herren. Jeg håper du har hatt en god sommer så langt. Jeg befinner meg i Norge, og denne gangen ønsker jeg å skrive om sannhetens kraft ut ifra hva apostelen Paulus skriver til Korinterne».

‭‭2. Korinter‬ ‭11:4‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
«For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn ham vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot.»

Det er en stor skuffelse for Paulus å oppleve at Korinterne ikke tar imot sannheten, men alt annet er greit for dem. Om dette er forståelig for ikke troende, så burde ikke dette være normalt for troende.

De som elsker Gud bør også elske sannheten og akseptere den uansett om den er til vår fordel eller ikke. Men uheldigvis er det ikke bare korinterne som har dette problemet. Vi har det samme problemet i dag, og det blir mer og mer synlig blant mange menigheter og kristne.

Jeg vet at predikanter som er kritiske ikke er så godt likt. Jeg vil holde meg til sannheten, og ikke gjøre kompromiss. Og da får det være så som så om jeg ikke blir så giodt likt.
I dag blir det talt et feil evangelium i mange samfunn, men den blir veldig godt akseptert. Pastorer og predikanter taler aldri om synden, helvete og straff, men bare om nåde. Hvorfor det? Jo, fordi vi ikke skal fornærme folk.

 

Vi skal ikke fornærme folk
Menigheter tør ikke snakke om penger, eller be folk om å gi fordi dette kan fornærme dem. Disse og mange andre ting som det å akseptere liberale fenomener, eller andre ting som strider tydelig imot Guds ord, blir mer og mer en virkelighet i vår tid også.
Men da kan vi kanskje tenke at dette er jo ikke noe nytt, siden tendensen om å kjempe imot sannheten alltid har vert der. Ja, helt korrekt, dette er ikke noe nytt, men da må vi stille oss et spørsmål:

Hvorfor er det slik? Svaret er enkelt, men også komplisert: Tendensen om å ta imot løgn og kjempe imot sannheten kommer pga av synden som bor i oss. Men som gjenfødte mennesker som er blitt frelst og gjort fri fra all synd, bør kjempe med sin kjødelige natur og oppsøke sannheten.

Hvis det å leve i løgn og fiendeskap med Gud ikke var oss noe til gangs, hvorfor skal vi oppsøke de samme standarder igjen? Det vil aldri gangne oss noe om vi aksepterer noe som er falskt eller som ikke er riktig, bare fordi det kan være en midlertidig utvei.

 

Stå opp for sannheten
Du og jeg er kalt til å stå for sannheten og ikke bare akseptere den, men også proklamere den. Det er sannheten som setter oss fri, sa Jesus, det vil si at vi kan ikke og vil ikke oppleve frihet utenom sannheten. Ja, uheldigvis er det mye enklere og mye lettere mange ganger å verdsette eller akseptere noe annet enn Guds ord, eller Guds vilje, men vi må forstå at Gud har det beste for oss uansett hva vi mener eller tror.

Derfor er sannheten så kraftig, fordi den skaper alltid konflikt med kjødets vilje og gjerninger. Men kjære søsken i Herren, la oss alltid holde oss til sannheten og det som er riktig. Vi er kalt til å leve i seier og utenom sannheten finnes det ingen virkelig seier. Jeg ønsker deg fortsatt en velsignet god sommer.